Samen KERST (avond) VIEREN

Op ZONDAG 22 december 2019 willen wij van 16.30 – 19.00 uur met “jong en oud” gezellig kerst (avond) vieren. Van 16.30 tot 17.00 uur is de inloop. Vervolgens zal tussen 17.00 uur en 19.00 het kerstverhaal worden verteld en gaan we met elkaar eten en zingen. Vanzelfsprekend kunnen de mensen die dat willen /…

Gewoon Gezellig 1 december

Deze keer geen speciale activiteit voor de 1e advent. Onze bezoekers hebben aangegeven dat ze het liefst gewoon een spelletje spelen, een kopje koffie drinken en een praatje maken met elkaar.Om toch vast aandacht aan de kerst te geven is Inge de Vries aanwezig om kerst kaarten te maken met degenen die dat leuk vinden.Voor de…

Douwe Egberts waardepunten sparen voor de voedselbank!

Al een aantal jaren organiseert de Lionsclub Loosdrecht in de maand december een inzamelactie van DE waardepunten voor de voedselbank. Douwe Egberts verhoogt het aantal waardepunten en wisselt ze in voor pakken koffie, die aan de voedselbanken worden gedoneerd. De koffie wordt vervolgens wekelijks toegevoegd aan de voedselpakketten voor de ruim 100 gezinnen/mensen in de…

Gemeenteberaad 8 december

In verband recente ontwikkelingen binnen het project ‘Nieuwbouw/verbouw’ van de Kerkcentrum Open Hof, zal direct aansluitend aan de dienst van 8 december aanstaande (na het koffiedrinken) een kort gemeenteberaad worden gehouden. Hierin zal de laatste status van de plannen rond het vestigen van een gezondheidscentrum naast een vierplek voor onze wijkgemeente worden besproken.  Daarnaast zullen…

AKB-2020 goes digitaal!

Zoals al een aantal keren is gemeld zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 in volle gang. Er komt ook een digitale optie: u ontvangt dan de AKB-post per e-mail en kunt de jaarlijkse bijdrage digitaal doorgeven.  De druk op de secties wordt steeds groter, omdat er met minder vrijwilligers hetzelfde werk gedaan moet worden. Om deze drukte te verminderen…

In Vuur en Vlam Viering (VVV)

Op zondag 8 december is er weer een in “Vuur en Vlam Viering”. We willen ook nu weer vieren dat er een vuur is dat eeuwig brandt. Dit is het vuur, dat mensen aanzet om zich uit naam van de Liefde in te zetten voor de medemens. Het thema van deze dienst is “Geef Licht”.  De dominee is…

Zondag van de Voleinding

Vandaag houd ik mijn eigen stille wake:een stukje ik ging samen met jou dood.Een schok, die mij genadeloos blijft raken,een leegte, die mij voedt als dagelijks brood.  Mijn vrienden zijn nu de herinneringen:Een zee van tranen en een bron van moedwaaruit ik beurtelings zal blijven drinken,waardoor jij voor vergeten wordt behoed.  Vandaag zal ik met…

Tieners & Taart zondag 17 november

Afgelopen zondag was er weer een Tieners & Taart bijeenkomst. Dit keer waren we met zes jongeren: Ruben, Manuel, Youri, Roos en Minke. Dit keer heeft Ineke Verburg geholpen. Zij zal ons vanaf nu vaker helpen bij de Tieners & Taart. We zijn de ochtend weer begonnen met het aansteken van de kaars. Dit keer had Ruben…

Terugblik op Sirkelslag KIDS

Afgelopen vrijdag deden we met 12 kinderen van Ichtus en Ontmoetingskerk weer mee met Sirkelslag KIDS. Het was een supergezellige avond. We kregen leuke opdrachten te doen die allemaal iets te maken hadden met het leven van David. We waren verdeeld in 2 groepen en streden tegelijk tegen heel veel andere groepen uit Nederland. We…

Nieuwe vorm van Viering Heilig Avondmaal

Op initiatief van een aantal gemeenteleden heeft een kleine commissie op verzoek van de kerkenraad gezocht naar een andere vorm van avondmaal vieren die recht doet aan zoveel mogelijk deelnemers. Dat heeft na wat aanpassingen geresulteerd in een viering in de kring, een gecombineerde viering van zowel zitten als staan. Deze nieuwe vorm hebben we…