Van over het water (70)

Van over het water Pasen beleef ik als bij uitstek het feest van de kerk. Op Goede Vrijdag leek alles volkomen hopeloos. Was alles wat Jezus over God had verteld hiermee ook afgelopen? Laat God het zomaar gebeuren dat een mens die zó door Hem bezield is, op een gruwelijke wijze sterft? Betekent God wel…

Inspiratieavond: stil staan bij de veertigdagentijd

Het leven gaat soms snel, het is pasen voordat je het weet. In de kerk hebben we daar de veertigdagentijd voor, een tijd van bezinning, van even stil staan bij hoe je leven nu is, misschien wel breken met vaste gewoonten door te versoberen. Op deze avond willen we elkaar inspireren om de veertigdagentijd bewust…

Wisselend volume KerkTV

Van diverse kanten bereikten ons berichten dat bij het kijken/luisteren naar KerkTV of het terugkijken/luisteren van opgenomen diensten, soms een sterke wisseling in volume optrad. Dit gebeurde met name wanneer het orgel begon te spelen of een koor begon te zingen en dit werd als erg storend ervaren. Op dinsdag 10 maart heeft de firma…

De Kerk als plek van hoop en herstel

Na een burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië,…

Uitleg liturgische bloemschikking zondag 8 maart jl.

Zondag 8 maart: tweede zondag in de veertigdagentijd: Reminiscere = gedenk! Naar psalm 25: ‘Gedenk uw barmhartigheid , Heer’. De schikking past bij het verhaal over de verheerlijking op de berg. Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. In het midden een nog niet helemaal bloeiende hyacint met een groen groeipunt. Het…

Thema-avond ‘Koester je hart’ (update 13 maart: deze bijeenkomst gaat niet door!)

Vanuit De Ring Breukelen zal een thema-avond ‘Koster je hart’ worden gehouden op woensdag 18 maart aanstaande, vanaf 19.30 uur in kerkcentrum de Ark, Duivenkamp 844, Maarssenbroek. Een leven vanuit rust zonder opgebrand te raken Stiltetrainer Mirjam van der Vegt neemt ons mee op reis van hoofd naar hart. Door (Bijbelse) inspiratie vanuit de kloostertraditie…

Tieners & Taart zondag 23 februari

Afgelopen zondag hebben we ons bij de Tieners & Taart bijeenkomst met Lotte, Ruben en Youri én Kees en Ineke verder verdiept in de Bijbel. Deze keer was ook dominee Corinne er om met elkaar kennis te maken. De tieners hadden vooraf aan hun ouders gevraagd wat de Bijbel voor hen betekent, of ze er…

Veertigdagentijd in de Ontmoetingskerk

KINDERNEVENDIENST  “Een teken van leven” is het thema van het “40 dagen tijd” project dat wij met de kinderen gaan volgen. Toen het volk Israël het moeilijk had, zei God: ‘Ik ben er.’ Hij gaf een teken van leven. In deze Veertigdagentijd ontdekken we hoe belangrijk tekens van leven kunnen zijn. Door de verhalen heen…

Filmvoorstelling Ben Is Back

De film ‘Ben is Back’ zal worden gedraaid op woensdagmorgen 4 maart in de Open Hof. We beginnen om 10.30 uur. Maar royaal voor die tijd is er mogelijkheid om koffie te drinken in ons kerkcafé ‘Koffie en méér’.  ‘Ben is terug’ is een tragisch familieportret. Het is ook een van de weinige Kerstfilms in mijn…