Sirkelslag YOUNG: 1 februari 2019

Ben je tussen 12 en 16 jaar en heb je zin in een gezellige avond vol fun en creativiteit met leeftijdsgenoten? Doe dan mee met Sirkelslag YOUNG op vrijdagavond 1 februari om 19.00 uur in de Kerkcentrum Open Hof. Sirkelslag YOUNG is een landelijke spel waar honderden andere jeugdgroepen uit heel Nederland op diezelfde avond…

Beroepingsproces nieuwe predikant

Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Bij het ontstaan van een predikantsvacature komen we als kerkenraad en leden van de wijkgemeente onder andere voor de vraag: wat hebben we in onze wijkgemeente in onze concrete situatie nodig? Voor welke ontwikkelingen staan wij en welk (soort) predikant past daarbij? Deze vragen raken aan onze beleidsvisie…

Start Aktie Kerkbalans 2019: Daaróm Ontmoetingskerk

Deze week is het zover, de start van Actie Kerkbalans. Vele sectiemedewerkers gaan het vuur uit de sloffen lopen om u de envelop voor Aktie Kerkbalans te brengen. Er is veel werk hiervoor achter de schermen verzet en dat moet ook, want het appél Geef voor je kerk is duidelijk: zonder uw financiële steun kan…

Week van gebed voor de eenheid 20-27 januari 2019

Zondag 20 januari 2019 om 10:00 uur is in de Heilig Hart parochiekerk weer de jaarlijkse oecumenische viering aan het begin van de week van gebed voor de eenheid van christenen. De centrale tekst voor deze viering komt uit Deuteronomium 16: “Zoek het recht en niets dan het recht” en is dit jaar aangereikt door…

Samen bidden in een nieuw jasje!

Dit jaar doet de Ontmoetingskerk voor het eerst ook actief mee met de Week van Gebed. We stellen onze kerk open en leiden één bijeenkomst. Wat is de Week van Gebed? We leggen het graag uit…. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de…

Toespraak ds. Jochem Stuiver bij de manifestatie ‘Love Shine A Light’, een liefdevolle reactie op de Nashvilleverklaring

Door COC Midden-Nederland was ds. Jochem Stuiver uitgenodigd om samen met twee collega’s iets te zeggen vanuit de kerken tijdens de de manifestatie ‘Love Shine A Light’, een liefdevolle reactie op de Nashvilleverklaring, die plaatsvond op maandagavond 14 januari 2019 jl op het Domplein in Utrecht. De drie predikanten hadden hun bijdragen op elkaar afgestemd waarbij Jochem…

Huispaaskaarsen 2019

U kunt ook dit jaar via de werkgroep liturgie en eredienst een huispaaskaars kopen. Doordat we alle benodigde kaarsen tegelijk bestellen sparen we bezorgkosten uit. U kunt de bestelling doen op zondag 27 januari na de ochtenddienst in de Open Hof. Maar u kunt ook vóór 31 januari een bestelling doen via het onderstaande bestelformulier….

Ad hoc zangroep: zingen in de stille week voor pasen

Op maandagavond 21 januari gaan we beginnen aan het instuderen van de bijdrage die we als ad hoc zanggroep leveren in de Stille Week voor Pasen. We doen dat 1x per maand; dat betekent dat we 3x oefenen. Wie het leuk vindt om eens mee te doen kan zich aanmelden bij Janneke Roukema (jroukema@hetnet.nl). Je…

Reactie Ontmoetingskerk op Nashville verklaring

Beste Gemeenteleden, In de afgelopen dagen heeft u veel kunnen lezen over de zogenoemde Nashville verklaring, de Nederlandse vertaling daarvan en vooral de instemming daarmee van verschillende Nederlandse predikanten. Ook de fractievoorzitter van de SGP behoorde tot de ondertekenaars. De pers, de minister en het openbaar ministerie zijn met standpunten gekomen. De Synode heeft zich…

Donaties via de website

Sinds enige tijd is het mogelijk om via deze website een donatie te doen. Er kan vooralsnog worden gekozen voor Kerk, Diaconie en ZWO. Wij zijn natuurlijk zeer dankbaar voor donaties die op deze wijze binnenkomen! (zie overzicht 2018 hieronder). Misschien ten overvloede wijzen wij u erop dat het niet de bedoeling is dat op deze…