Uitnodiging Huiskameravond sectie 4

Gemeenteleden en andere belangstellenden van sectie 4 zijn van harte uitgenodigd voor onze huiskameravond op donderdag 25 april. Vanaf 19.45 staat de koffie en thee klaar bij Piet en Joke Rietdijk, Mozartlaan 6. Het thema van deze avond is: “een goed gesprek”. Aanmeldingen zijn van harte welkom via mail: h.i.vanbarneveld@gmail.com Met vriendelijke groet sectieteam IV

Rondje rond rivier de Rijn

Een rondje van 14 kilometer deze keer, inclusief een brug en een pont. We wandelen op zaterdag 13 april en vertrekken om 9.31 uur met de trein vanaf Maarssen Station richting Utrecht Centraal Station. We hoeven niet over te stappen. Aanmelden vooraf blijft gewenst in verband met de pauze. Als ik iemand vergeten ben uit…

Kerk-op-schoot Palmpasen

Zondag 14 april om 10.00 uur is er weer een kerk-op-schoot-dienst voor kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouders. Deze keer horen en beleven we samen met dominee Beer het verhaal van Palmpasen. Ook zingen we met elkaar bijpassende liedjes op bekende kindermelodieën. Janneke Roukema zal ons weer begeleidingen op de piano. Een week van…

Vespers 15, 16 en 17 april

In de Stille Week zullen er weer vespers worden gehouden. Deze zullen plaatsvinden op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in het koor van de Dorpskerk in Maarssen. De aanvang is 19.30 uur. Voor en na de vesper is het stil in de kerk. De samenkomsten zijn een bezinningsmoment in de week voorafgaande aan het hoogfeest van…

Profielschetsen nieuwe predikant en wijkgemeente

Zoals je weet is het definitief concept profiel van de nieuwe predikant klaar en zal dit aanstaande zondag 14 april van ongeveer 12:00 uur – 13:00 uur aansluitend aan het koffiedrinken worden besproken. Het profiel zal tijdens de bespreking worden uitgedeeld en er is gelegenheid om het door te lezen. Bram Schriever, die de wijkkerkenraad…

Van over het water

Een artikel wat ik een paar weken geleden heb uitgescheurd ligt nog steeds op mijn bureau: Eenzame zielen.Een miljoen Nederlanders zijn eenzaam. Ik kan het mij amper voorstellen. Terwijl ik ook weet hoeveel mensen er zitten te wachten op een beetje aandacht. Maar wat is eenzaamheid? Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Bedoelt is in het…

Fantastische opbrengst Bazar 2019!

Dankzij de inzet van heel veel mensen heeft de Bazar 2019 het fantastische netto bedrag van 18.138,40 opgebracht. De helft van de opbrengst ging naar goede doelen en de andere helft werd dankbaar ontvangen door onze wijkgemeente.

Afscheidsdienst dominee Jochem Stuiver in woord en beeld

In een feestelijke en soms emotionele dienst op zondag 17 maart jl. hebben we afscheid genomen van Dominee Jochem Stuiver als predikant van onze wijkgemeente. De dienst kreeg als thema mee “Alles uit de kast en compassie”. Muzikale medewerking was er door orgel en combo. Aansluitend aan de dienst was er een receptie. Raquel van…

Sobere maaltijd/bezinningsavond

Op maandag 1 april aanstaande zal in Kerkcentrum Open Hof een sobere maaltijd/bezinningsavond worden gehouden. Inloop kan vanaf 18:00 uur en de maaltijd vangt aan om 18:15. Na de maaltijd om 19:30 is er een bezinning met muziek en een ervaringsverhaal. Het belooft een inspirerende avond te worden; iedereen is van harte welkom! (alleen eten…

Nieuwsbrief

Zojuist (vrijdagavond 20:30 uur) is de nieuwsbrief d.d. 15 maart, 2e jaargang nr 96 verzonden naar alle abonnees. Dat verzenden is een automatisch proces waar dus geen menselijke handeling aan te pas komt. In vrijwel alle gevallen gaat dat goed, maar vorige week bleek opeens de nieuwsbrief bij veel leden in de spambox terecht te…