Kerkcentrum Open Hof

1 wijkgemeente, 2 gebouwen

Onze wijkgemeente maakt gebruik van twee kerkgebouwen voor haar vieringen: de Dorpkerk (Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen) en kerkcentrum de Open Hof (Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen). Tijdens de adventsperiode, de 40-dagentijd en de zomerperiode wordt om de week gebruik gemaakt van de Dorpskerk respectievelijk de Open Hof. Gedurende de overige perioden van het jaar vinden de kerkdiensten ten minste 1x per maand plaats in de Dorpskerk. De overige diensten worden in de Open Hof gehouden. In de activiteitenkalender van deze website wordt bij elke dienst aangegeven in welk kerkgebouw deze gehouden wordt.


Geschiedenis Kerkcentrum Open Hof

Kerkscheuring
In een brief van 13 januari 1890 – gericht aan de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Maarssen – verklaart een aantal ‘verontrusten’ dat zij met ingang van de dag erna de kerkorde van 1818 niet langer zullen erkennen en zich zullen houden aan de oude kerkorde van 1619. Hiermee verlaten deze verontrusten de Hervormde Kerk en is de doleantie (kerkscheuring) in Maarssen een feit. De stichtingsdatum van de Gereformeerde Kerk te Maarssen is daarmee: 14 Januari 1890.

De brief vormt de afsluiting van een proces dat al langer aan de gang was. De bezwaren tegen het optreden van de Hervormde synode waren inmiddels zo groot dat de groep ‘verontrusten’ al langer apart bijeen kwam voor de zondagse kerkdiensten. In november 1889 had de groep in een bijeenkomst onder leiding van ds. Hoekstra uit Utrecht al een eigen kerkenraad gekozen.

Buitenplaats Richmond
In het begin kwam men bijeen in een woning aan de Langegracht, later (in 1891) is ‘Richmond’ aan de Kerkweg gekocht (Buitenplaats Richmond, kerkweg 10). Daar mocht men ‘godsdienstoefeningen’ houden op voorwaarde dat tijdens de kerkdienst de ramen aan de wegzijde gesloten bleven. Om de hoge exploitatiekosten te drukken, besluit de kerkenraad de rest van het huis te verhuren voor de som van fl. 1,- per week. Hoewel de gemeente niet spectaculair groeit – in 1893 zijn er nog maar 51 leden – wordt Richmond toch al gauw te klein.

Eigen kerkgebouw
Naast Richmond verrijst een nieuw kerkgebouw dat in 1892 in gebruik wordt genomen. Het betreft hier een zogenoemd ‘Waterstaatskerkje’, omdat het met financiële steun van de landelijke overheid werd gebouwd en er in verband daarmee goedkeuring en controle van de ingenieurs van het ministerie van Waterstaat nodig was. Het karakteristieke gebouw staat op de lijst van monumentenzorg en op dit moment is uitvaartcentrum Snijders B.V. er gevestigd.

In de jaren dertig van de vorige eeuw telt de kerkelijke gemeente meer dan 300 leden en opnieuw is het kerkgebouw te klein. Ondanks de economische crisis besluit de kerkenraad tot nieuwbouw. De bekende architect Bastiaan Willem Plooij maakt het ontwerp en in oktober 1932 wordt de nieuwe kerk ingewijd.

Open Hof
Nog eenmaal wordt er ingrijpend verbouwd: eind 1963 kan de gemeente de woning naast de kerk – eigendom van de gasfabriek – kopen. Niet lang daarna wordt het idee van de architect Egberts aanvaard om het kerkgebouw en de woning met elkaar te verbinden tot één geheel. Met veel acties wordt een groot deel van het benodigde geld bijeengebracht. Het geheel is in 1969 klaar en wordt naar een woord uit psalm 87 tot ‘Open Hof’ gedoopt.

Weer verenigd!
Op 1 juli 2012 zijn wijkgemeente wijk 1 van de Hervormde Gemeente te Maarssen en de wijkgemeente Open Hof van de Gereformeerde kerk, gefedereerd tot de protestantse wijkgemeente Maarssen-Dorp (i.w.). Samen met de Hervormde wijkgemeente wijk 2 en de protestantse wijkgemeente de ‘Ark’ (i.o.) wordt verder gewerkt aan de vereniging tot één protestantse gemeente Maarssen.

Psalm 87:
Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Gods-stad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnen treden.