Ledenadministratie

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Maarssen zijn op 10 januari 2015 verenigd. Per die datum is de Protestantse Gemeente Maarssen ontstaan, met drie wijkgemeenten: de protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen, de protestantse wijkgemeente Ichthus en de protestantse wijkgemeente De Ark.. Daarbij zijn de afzonderlijke gereformeerde en hervormde ledenadministraties verdwenen en is er één ledenadministratie per wijkgemeente ontstaan.

Geografische gebieden

Volgens de kerkorde bepaalt uw huisadres bij welke (wijk)gemeente u wordt ingeschreven. Ook in Maarssen hebben de drie wijkgemeenten elk hun eigen geografische gebied. De wijkgemeenten Ichthus en Ontmoetingskerk beslaan elk een deel van Maarssen-Dorp en de wijkgemeente De Ark omvat geheel Maarssenbroek.

De geografisch gebieden van de wijkgemeenten zijn – op basis van postcode – als volgt:

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk

  • 3601AA t/m 3601AK, 3601AZ t/m 3601BM, 3601CC t/m 3601CG, 3601CJ t/m 3601CP, 3601EA t/m 3601ED, 3602, 3603 en 3604;

Protestantse wijkgemeente Ichthus

  • 3601AL t/m 3601AS, 3601BN t/m 3601CB, 3601CH, 3601DA t/m 3601DZ, 3601EE t/m 3601XR en Postcode 3601BL de huisnummers 15 en hoger;

Protestantse wijkgemeente De Ark

  • 3605, 3606, 3607, 3608 en 3542

Registratie bij vereniging

Bij de vorming van de nieuwe wijkgemeenten zijn alle gemeenteleden geregistreerd bij die wijkgemeente waarmee zij zich het meest verbonden voelden. Als zij buiten het geografisch gebied van de desbetreffende wijkgemeente wonen, zijn zij daartoe voorkeurslid gemaakt van die wijkgemeente.

Mocht u ingeschreven willen worden bij een andere wijkgemeente dan waar u nu bij hoort, dan kunt u daarover contact opnemen met de ledenadministratie van uw wijkgemeente.

Verhuizing

Als u in Maarssen-Dorp komt wonen, wordt u ingeschreven bij de wijkgemeente waartoe u geografisch gezien geacht wordt te behoren. Bij het eerste contactbezoek namens die wijkgemeente krijgt u informatie over de beide wijkgemeenten in Maarssen-Dorp. Desgewenst kunt u dan voorkeurslid worden van de andere wijkgemeente.

Bij verhuizing naar een andere woonplaats dan Maarssen wordt een eventueel bestaand voorkeurslidmaatschap beëindigd, omdat u anders niet kerkelijk geregistreerd kunt worden in uw nieuwe gemeente.

Wilt u na verhuizing toch voorkeurslid blijven van uw oude wijkgemeente in Maarssen, dan kunt u daarover contact opnemen met de ledenadministratie van uw wijkgemeente.

Ledenadministratie Ontmoetingskerk

Kees van Rooden, Klokjeslaan 115, 3601 HD Maarssen.
Tel. (0346) 573 078
Mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Ledenadministratie Ichthus

Lia van Ee, Otto Snaafslaan 25, 3603 GX Maarssen
Tel. 06 108 67 109
Mail: liavanee.mka@gmail.com

Ledenadministratie De Ark

Ria Simons-de Jong, Valkenkamp 398, 3607 LX Maarssen.
Tel. (0346) 573 203
Mail: ledenadministratie@arkgemeente.nl