Kindernevendienst

Elke zondag kunnen alle kinderen die op de basisschool zitten – voor de schriftlezingen – naar hun eigen dienst: de Kindernevendienst. De kindernevendienstcommissie bestaat uit een groepje enthousiaste mannen en vrouwen. Iedere zondag heeft één van de commissieleden dienst

Kind op Zondag

Tijdens de kindernevendienst wordt in principe gewerkt met ‘Kind op Zondag’. De kinderen horen eerst het verhaal van betreffende zondag en vervolgens hebben we daarover een gesprek met de kinderen. Per zondag wordt verder bekeken of er bijvoorbeeld een tekening of knutselwerkje wordt gemaakt of dat we een spelletje doen. Wij werken/knutselen met spullen uit onze eigen kindernevendienstkast, die regelmatig wordt aangevuld met de diverse knutselspullen (papier, stiften, potloden, lijm etc.) die wij nodig hebben.

Kindernevendienst-app

Als commissie hebben we een kindernevendienst app. De foto behorende bij deze app is het kindernevendienstrooster. Nadat je zondag dienst hebt gehad informeer je in deze app de overige leden betreffende het aantal kinderen, wat je hebt gedaan en wens je degene die de week erop kindernevendienst heeft succes toe! (dit is een soort reminder voor elkaar)

Projecten

Twee keer per jaar werkt de kindernevendienst met een project. Met Kerst is dit het ‘Adventsproject’ en rond Pasen is dit het ’40-dagen-tijd-project’.

Rond Kerstavond organiseren we in principe met andere commissies/gemeenteleden iets speciaals; de afgelopen jaren was dat bijvoorbeeld een “kerstdiner” voor jong en oud.

Afscheid tijdens slotdienst

Ieder jaar neemt een groep kinderen afscheid van de kindernevendienst; dit zijn de kinderen die naar de middelbare school gaan en dus na de zomervakantie niet meer naar de kindernevendienst zullen gaan. Van deze kinderen nemen wij in de slotdienst officieel afscheid en worden zij dan in het zonnetje gezet.

Commissie

Ongeveer twee keer per jaar komt de kindernevendienstcommissie bijeen om één en ander met elkaar door te spreken / af te stemmen en de diverse sub-commissies samen te stellen die o.a. de projecten gaan voorbereiden. Doordat we met een enthousiaste groep mensen werken verloopt dit allemaal prima! Vanzelfsprekend zijn nieuwe commissieleden van harte welkom om ons te versterken!

De huidige commissieleden zijn:

  • Carlo van Klarenbosch
  • Lonneke Schuurman
  • Lucia de Vries
  • Marieke Ramp
  • Marith Woltjes
  • Meta Wildenbeest
  • Stefan Renee

Contact

Voor meer informatie: Lucia de Vries, email: kindernevendienst@ontmoetingskerkmaarssen.nl
of tel: 0611950641


Klik op de foto voor de kindernevendienst foto’s

Foto’s kindernevendienst