Kindernevendienst

kndElke zondag kunnen alle kinderen die op de basisschool zitten – voor de schriftlezingen – naar hun eigen dienst: de Kindernevendienst

Momenteel is het zo dat de kindernevendienst uit één groep bestaat. De kindernevendienstcommissie bestaat uit een groepje enthousiaste mannen en vrouwen. Iedere zondag heeft één van de commissieleden dienst

Kind op Zondag

Tijdens de kindernevendienst wordt in principe gewerkt met het blad ‘Kind op Zondag’. De kinderen horen eerst het verhaal van betreffende zondag en vervolgens praten we daarover met de kinderen nog wat na. Per zondag wordt verder bekeken of er bijvoorbeeld een tekening of knutselwerkje wordt gemaakt of dat we een spelletje doen. Wij werken/knutselen met spullen uit onze eigen kindernevendienstkast, die regelmatig wordt aangevuld met de diverse knutselspullen (papier, stiften, potloden, lijm etc.) die wij nodig hebben.

Koffertje

De commissie werkt met een koffertje dat iedere zondag rouleert. In dit koffertje zit onder andere het blad Kind op Zondag, de werkbladen van Kind op Zondag en een boekje waarin iedere zondag wordt genoteerd wat er gedaan is, hoeveel kinderen er waren etc. Dit koffertje wordt iedere week weer doorgegeven aan degene die de zondag erna dienst heeft.

knd2Projecten

Twee keer per jaar werkt de kindernevendienst met een project. Rond Kerst is dit het ‘Adventsproject’ en rond Pasen is dit het ’40-dagen-tijd-project’. Op Kerstavond wordt in principe door de kindernevendienstcommissie een speciale kinderdienst voorbereid. Ter afwisseling wordt er ook wel eens gekozen voor iets anders, bijvoorbeeld een ‘levende kerstverhaal’ (door het dorp heen) of een kerstmusical.

Afscheid tijdens slotdienst

Ieder jaar neemt een groep kinderen afscheid van de kindernevendienst; dit zijn de kinderen die naar de middelbare school gaan en dus na de zomervakantie niet meer naar de kindernevendienst zullen gaan. Van deze kinderen nemen wij in de slotdienst officieel afscheid en zij worden dan in het zonnetje gezet.

Commissie

Ongeveer drie keer per jaar komt de kindernevendienstcommissie bijeen om een en ander met elkaar door te spreken / af te stemmen en de diverse sub-commissies samen te stellen die de projecten etc. gaan voorbereiden. Doordat we met een enthousiaste groep mensen werken verloopt dit allemaal prima! Vanzelfsprekend zijn nieuwe commissieleden van harte welkom om ons te versterken!

De commissieleden zijn:

  • Stefan Renee
  • Lonneke Schuurman
  • Joke Rollema
  • Ingrid Verlaan
  • Carlo van Klarenbosch
  • Lucia de Vries
  • Marieke Ramp
  • Raquel van Vliet

Contact

Voor meer informatie: Lucia de Vries, email: kindernevendienst@ontmoetingskerkmaarssen.nl
of tel: (0346 579 306 / 06 11 95 06 41


Klik op de foto voor de kindernevendienst foto’s

Foto’s kindernevendienst