Dorpskerk

1 wijkgemeente, 2 gebouwen

Onze wijkgemeente maakt gebruik van twee kerkgebouwen voor haar vieringen: de Dorpkerk (Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen) en kerkcentrum de Open Hof (Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen).

Tijdens de adventsperiode, de 40-dagentijd en de zomerperiode wordt om de week gebruik gemaakt van de Dorpskerk respectievelijk de Open Hof.

Gedurende de overige perioden van het jaar vinden de kerkdiensten ten minste 1x per maand plaats in de Dorpskerk. De overige diensten worden in de Open Hof gehouden.

In de activiteitenkalender van deze website wordt bij elke dienst aangegeven in welk kerkgebouw deze gehouden wordt.

Website Dorpskerk

Het gebouw de dorpskerk heeft een eigen website waar alle wetenswaardigheden van dit prachtige gebouw te vinden zijn.