De Ontmoetingskerk als veilige kerk

Zowel landelijk (de PKN) als plaatselijk (de Raad van kerken Maarssen) wordt belang gehecht aan het feit dat een kerk als vanzelfsprekend een veilige plek zou moeten zijn voor iedereen. Een plek waar mensen elkaar met respect behandelen en waar geen misbruik wordt gemaakt van machtsongelijkheid. 

Als Ontmoetingskerk willen we een veilige gemeente zijn voor onze leden. 

Als eerste stap hebben wij samen met de jeugd omgangsregels opgesteld (klik hier voor omgangsregels jeugd). Vergelijkbare regels hebben we opgesteld voor de volwassen gemeenteleden (klik hier voor omgangsregels volwassen gemeenteleden).

Wij gaan ervan uit dat iedereen deze regels naleeft en dat grensoverschrijdend gedrag in onze gemeente niet voorkomt.

Mocht u dit gedrag toch binnen onze gemeente signaleren of ervaren, dan zijn er twee vertrouwenspersonen, Cor Korevaar en Wilma Monincx aangesteld, die beschikbaar zijn om naar u te luisteren. 

Deze vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en zullen samen met u, zo mogelijk naar een oplossing zoeken. 

Vertrouwenspersonen Ontmoetingskerk:

Cor Korevaar:  e-mail Cor

Wilma Monincx: e-mail Wilma

Er is eventueel ook nog een vertrouwenspersoon van de classis Utrecht beschikbaar: klik hier.

Meer algemene  informatie over ‘Veilige Kerk’ kunt hier lezen.