Contact wijkgemeente

Ds. P.G. Vellekoop
Fazantenkamp 983
3607 EK  MAARSSEN
tel: (0346) 556 659
e-mail: pgvellekoop@ontmoetingskerkmaarssen.nl
Linkedin: www.linkedin.com/in/piet-vellekoop-3050b8aa/


Ds. J.H. Stuiver
Burg. Van den Helmlaan 53
3604 CE  MAARSSEN
tel: (0346) 831 072
e-mail: jhstuiver@ontmoetingskerkmaarssen.nl
twitter: http://twitter.com/JochemStuiver
facebookpagina: www.facebook.com/jochem.forum
Linkedin: www.linkedin.com/in/jochemstuiver
werkdagen: di t/m vri


Dhr. J. van der Zwan, voorzitter
Maarsseveensevaart 86E
3601 CG  MAARSSEN
tel: (0346) 550 217
e-mail: jacobvdzwan@gmail.com


Dhr. H. de Vries, scriba
De Kwekerij 48
3601 AZ  Maarssen
tel: 06 515 76 180
e-mail: scriba@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Mw. Jeannette Woltjes, voorzitter Diaconie
Doornhoeklaan 37
3601 JT  MAARSSEN
tel: (0346) 575 262
e-mail: diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dhr. J. Bogaards, voorzitter wijkraad van kerkrentmeesters
Hondiusstraat 82
3602 PJ  MAARSSEN
tel: (0346) 551 183
e-mail: kerkrentmeesters@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dhr. R. de Vries, voorzitter Bazarcommissie
Steenoven 15
3602 XD  MAARSSEN
tel: (0346) 284 014
e-mail: bazar@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Mw. W.K. Quakkelaar, wijkredacteur Kow
Straatweg 130-d
3603 CS  MAARSSEN
tel: (0346)  574 738
e-mail: communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dr. C.D van Rooden, ledenadministratie
Klokjeslaan 115
3601 HD Maarssen
tel: (0346) 573 078
e-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkmaarssen.nl 


openhof def
Kerkcentrum Open Hof
Kerkweg 60
3603 CM MAARSSEN
koster: dhr. W. van Huissteden
tel: (0346) 562 145
e-mail: openhof@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dorpskerk def
Dorpskerk
Kerkweg 19
3603 CL MAARSSEN
kosters: dhr. H. Zijlstra en mw. A.Zijlstra – Faasse
tel: (0346) 561 904
e-mail: hzijlstra@casema.nl


Bankrekeningnummers:

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen
NL78FVLB 0225 4245 7 6
NL06INGB 0000 5556 25

Diaconie: NL75 RABO 0340 1131 03
t.n.v. “Penningmeester Diaconie Geref. Kerk Maarssen”
ZWO: NL75 RABO 0340 1131 03
t.n.v. “Penningmeester Diaconie Geref. Kerk Maarssen”

College van Kerkrentmeesters:
Protestantse Gemeente Maarssen: NL07 RABO 0340 1019 11

Collectebonnen:
NL15 INGB 0005 411 574 of  NL61 RABO 03401 98230
t.n.v. “Administratie Collectebonnen Maarssen”