Contact wijkgemeente

Ambulant predikant: Ds. Dick Luijmes
tel: 06-536 94 234
e-mail: dluijmes@gmail.com

werkdagen in principe maandag, dinsdag en donderdag


Mevr. Marion de Vries, coördinator Pastoraat
tel: 06 557 64 683
e-mail: pastoraat@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Mevr. Alette van de Lagemaat, kerkelijk werker seniorenpastoraat
tel: 06 187 515 37
e-mail: seniorenpastoraat@ontmoetingskerkmaarssen.nl
Alette werkt (in principe) elke dinsdag voor onze wijkgemeente.


Dhr. Kees de Vries, Voorzitter wijkkerkenraad
tel: 06- 109 123 51
e-mail: voorzitter@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Mevr. Jeannette Woltjes, scriba
tel: 06-221 298 09
e-mail: scriba@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dhr. Gerhard Overdijkink, voorzitter Diaconie
tel: (0346 563749
e-mail: diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dhr. Teo Monster, voorzitter wijkraad van kerkrentmeesters
tel: (0346) 553327
e-mail: kerkrentmeesters@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dhr. Ronald de Vries, voorzitter Bazarcommissie
tel: (0346) 284 014
e-mail: bazar@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Mevr. Dico de Haan, wijkredacteur Kow
e-mail: communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dr. Kees van Rooden, ledenadministratie
tel: (0346) 573 078
e-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkmaarssen.nl 


Zaalverhuur: Dhr. Mark Verhoef
e-mail: zalen@openhofmaarssen.nl


Kerkcentrum Open Hof
Kerkweg 60
3603 CM MAARSSEN
tel: (0346) 562 145
e-mail: openhof@ontmoetingskerkmaarssen.nl


Dorpskerk
Kerkweg 19
3603 CL MAARSSEN
Tijdelijk contactpersoon: dhr. H. van Dam, tel: 06-36433916


Bankrekeningnummers:

Er is een hoofd bankrekening nummer voor de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk, i.e. dit is het rekeningnummer waarop onze wijkgemeente het liefst de vaste vrijwillige bijdrage als gevolg van de Actie Kerkbalans op ontvangt.

Dit rekeningnummer is: NL90RABO 0373 7246 91 t.n.v. Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk inzake AKB. Hierbij het verzoek om zoveel mogelijk uw vaste vrijwillige bijdrage (voor Kerk, Diaconie en ZWO) op deze rekening over te maken. 

Daarnaast bestaat er nog een ouder bankrekeningnummer dat sommigen nog gebruiken voor de VVB: NL06INGB 0000 5556 25, t.n.v. PWG Ontmoetingskerk Maarssen.


Daarnaast hebben de Diaconie/ZWO een gezamenlijke bankrekening die beheerd wordt door de penningmeester van de wijkdiaconie. Dit rekening nummer is NL75 RABO 0340 1131 03: t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Maarssen, inzake Ontmoetingskerk. Dit is bedoeld voor separate giften (geen onderdeel van de VVB/AKB) voor de Diaconie/ZWO. Graag daarbij aangeven of uw gift voor de Diaconie of de ZWO bedoeld is.


Voor het betalen van de collectebonnen bestaat er een apart rekeningnummer: NL15 INGB 0005 411 574 of  NL61 RABO 03401 98230: t.n.v. Administratie Collectebonnen Maarssen.

Donaties

Onze wijkgemeente is als onderdeel van de Protestantse Gemeente Maarssen (voorheen Gereformeerde kerk Maarssen) onder KVK nummer 30258482.