Liturgiewerkgroep

De liturgiewerkgroep is ingesteld door de wijkkerkenraad met als taken:

 • de kerkenraad adviseren over zaken rond de eredienst;
 • zorgen voor de uitvoering van besluiten die de kerkenraad daarover neemt.

De belangrijkste activiteiten van de werkgroep zijn:

 • Nadenken over de vormgeving van reguliere kerkdiensten en van bijzondere diensten, om te zorgen dat deze blijven aansluiten bij de verwachtingen van de wijkgemeente en haar rol in de samenleving:
 • Het doen van concrete voorstellen hiervoor aan de wijkkerkenraad en zo bijdragen aan het beleid voor de langere termijn;
 • Opstellen van het jaarlijks rooster voor bijzondere diensten, met name de diensten rond Kerstmis en Pasen, de Gedachtenisdienst voor de overledenen en de Ontmoetingsdiensten;
 • Uitnodigen van koren en solisten voor muzikale bijdragen aan de diensten;
 • Meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van (bijzondere) diensten, alsook het evalueren van de gehouden diensten;
 • Formuleren van wensen met betrekking tot de inrichting van de kerkruimte, voortvloeiend uit de vormgeving van de kerkdiensten.

De werkgroep bestaat uit:

 • Irma Odijk, ouderling en voorzitter
 • Kees van Rooden, gemeentelid (secretaris)
 • Lidia Schouten, gemeentelid (muziekcommissie)
 • Anneke Pastoor, gemeentelid (muziekcommissie)
 • Lucia de Vries, gemeentelid (kindernevendienst)

De werkgroep vergadert zes keer per jaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irma Odijk via dit e-mail adres of tel. 06-53302213