Ad hoc zanggroep

zanggroep

In onze wijkgemeente Ontmoetingskerk is regelmatig een ad hoc zanggroep actief. Dat wil zeggen: een groep die geen leden kent, maar wel bestaat uit een min of meer vaste groep zangers waarbij ieder die een keer wil meezingen, zich kan aansluiten .

De groep wil een ondersteunende bijdrage leveren aan de liturgie. Dat kan zijn door onbekende liederen voor te zingen, een bijdrage te leveren aan bijzondere diensten zoals de gedachtenisdienst in november of de diensten in de Stille week voor Pasen. Er worden dan liederen gezongen die niet altijd geschikt zijn voor de gemeentezang, zoals bijvoorbeeld tafelgebeden. Ook wordt er wel in wisselzang met de gemeente gezongen.

Oefenmomenten worden in onderling overleg afgesproken. Wie zich aangesproken voelt om eens mee te doen, kan dat laten weten aan Janneke Roukema: zanggroep@ontmoetingskerkmaarssen.nl