Predikanten

Interim-predikant: Dr. Dick van Arkel
tel: 06-26750072
e-mail: d.vanarkel@protestantsekerk.nl

Consulent: Ds. Ronald Blokland
Coordinatie inzet ds. Blokland: Marion de Vries, pastoraat@ontmoetingskerkmaarssen.nl of 06 5576 4683