Predikanten

Ds. P.G. Vellekoop
Fazantenkamp 983
3607 EK  MAARSSEN
tel: (0346) 556 659
e-mail: pgvellekoop@ontmoetingskerkmaarssen.nl
Linkedin: www.linkedin.com/in/piet-vellekoop-3050b8aa/

Column: Van over het Water


Vacature Predikant (1.0 FTE)

Op dit moment is de wijkgemeente ontmoetingskerk bezig met het voorbereiden van het beroepen van een nieuwe predikant (1.0 FTE) die naast naast ds. Piet Vellekoop zal functioneren tot dienst emeritaat medio september 2020. Zodra concrete stappen worden ondernomen in dit beroepingsproces zal hierover onder andere via deze website worden gecommuniceerd.