Predikant

Ambulant predikant: Ds Dick Luijmes
tel: 06-536 94 234
e-mail: dluijmes@gmail.com