Kerk op weg

Kerk op weg is het gezamenlijke kerkblad van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Maarssen. De oplage is 1600 exemplaren en het blad verschijnt circa 12 maal per jaar.


Eindredactie

  • Dhr. G. van den Hul, tel. (0346) 556 538
  • Mw. A. Velthuijsen (eindcorrectie), tel. 06 136 39 072
  • Dhr. L. van Laatum, tel (0346) 561 914
  • e-mail: eindredacteur@kowmaarssen.nl

Wijkredacties

Bezorging

Bezorging kerkblad voor zaterdag 12:00 uur. Voor Maarssen-Dorp: fam. Vader, tel (0346) 569 730 of dhr. H. Arendsen, tel (0346) 564 593. Voor Maarssen-Broek: fam Veenman, tel (0346) 562 822 of dhr. G. Kuiken, tel (0346) 564 586

Abonnementen/adreswijzigingen

Lia van Ee, Otto Snaafslaan 25, 3603 GX, tel. (06) 108 67 109, liavanee.mka@gmail.com
Abonnementen: € 10,– per half jaar of € 18,75 voor ontvangst van Kow per post.
IBAN-nummer: NL76INGB 0008 4070 00 t.n.v. “Kerk op Weg Maarssen”.
Vermeldt hierbij uw naam en adres om verwarring met naamgenoten te voorkomen.
Wilt u een automatische incasso afgeven of heeft u vragen mail naar liavanee.mka@gmail.com, uw vraag wordt dan naar de verantwoordelijke doorgestuurd die u zal beantwoorden.