Kerk op weg


Kerk op weg is het gezamenlijke kerkblad van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Maarssen.
De oplage is 1600 exemplaren, verdeeld over 6 agentschappen en het blad verschijnt circa 12 maal per jaar.

Productieschema 2019/2020

[table id=3 /]

Eindredactie

  • Dhr. G. van den Hul, tel. (0346) 556 538
  • Mw. A. Velthuijsen (eindcorrectie), tel. (0346) 571 201
  • Dhr. L. van Laatum, tel (0346) 561 914
  • e-mail: eindredacteur@kowmaarssen.nl

Wijkredacties

Bezorging

Bezorging kerkblad voor zaterdag 12:00 uur. Voor Maarssen-Dorp: fam. Vader, tel (0346) 569 730 of dhr. H. Arendsen, tel (0346) 564 593. Voor Maarssen-Broek: fam Veenman, tel (0346) 562 822 of dhr. G. Kuiken, tel (0346) 564 586

Abonnementen/adreswijzigingen

Lia van Ee, Burg Huydecoperhof 2, 3604 CC, tel. (06) 108 67 109, liavanee.mka@gmail.com
Abonnementen: € 10,– per half jaar of € 18,75 voor ontvangst van Kow per post.
IBAN-nummer: NL76INGB 0008 4070 00 t.n.v. “Kerk op Weg Maarssen”.
Vermeldt hierbij uw naam en adres om verwarring met naamgenoten te voorkomen.
Wilt u een automatische incasso afgeven of heeft u vragen mail naar liavanee.mka@gmail.com, uw vraag wordt dan naar de verantwoordelijke doorgestuurd die u zal beantwoorden.