Sectie 2

Predikant

ds. Piet Vellekoop, Fazantenkamp 983, tel. (0346) 556 659

Ouderling

Pieter Quakkelaar, Straatweg 130-d, tel. (0346) 574 738

Diaken

Jeannette Woltjes, Doornhoecklaan 37, tel. 06-22129809

Sectie-medewerk(st)ers

  • Anne-Marie Overgaauw, tel. (0346) 564 801
  • Esther Brussaard – Bloemendaal,  tel. 06-55433993
  • Janny de Roock, tel. (0346) 580 225
  • Joke Rollema, tel. (0346) 561 349
  • Nella Huis in ‘t Veld, tel. (0346) 573 062

E-mail

sectie-2@ontmoetingskerkmaarssen.nl

 

Geografisch gebied

Sectie 2 bestaat uit het gebied tussen de Driehoekslaan, dr. Plesmanlaan, Park Vechtenstein en de Vecht.

Stratenlijst sectie 2

Achter Maria Dommer Kortelaan (oneven t/m 59, even t/m 46)
Achter Raadhoven Langegracht
Adriaan van Ostadestraat Maarsseveensegrachtje
Albert Cuyperstraat Meindert Hobbemastraat
Brederostraat Nassaustraat
Constantijn Huygensstraat Nicolaas Maesstraat
Diependaalsedijk Oude Maarsseveensevaart
Dr. Arienslaan (oneven t/m 19, even t/m 116) P.C. Hooftstraat
Dr. Plesmanlaan Paulus Potterstraat
Endelhovenlaan Pieter de Hooghstraat
Frans Halsplantsoen Rembrandtsingel
Frans van Mierisstraat Roemer Visscherstraat
Gerard Doustraat Royaardslaan
Gerard Terborchstraat Schoutenstraat
Herengracht Tesselschadestraat
Huis Ten Boschstraat Thorbeckelaan (oneven t/m 15, even t/m 80)
Jacob Catsstraat Timmermanslaan
Jacob van Ruysdaelstraat Vechtensteinlaan
Jan Steenstraat Vincent van Goghstraat
Jodenkerksteeg Vondelstraat (exclusief 1)
Johannes Vermeerstraat Willem van de Veldestraat
Kaatsbaan Zandweg
Klokjeslaan (oneven t/m 47, even t/m 40)