Kerkenraad

Tijdens een kerkenraadsdag in april 2022 jl. is een projectgroep gestart om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een ‘lichte’, wendbare en toekomstvaste structuur voor de wijkkerkenraad van de Ontmoetingskerk om zo ook nieuwe ambtsdragers te enthousiasmeren.

Er is gekeken naar de mogelijkheid om te werken met een kleinere groep ambtsdragers en daarbij de verantwoordelijkheden te verdelen over een kleine wijkkerkenraad en een grote wijkkerkenraad. 

In deze organisatievorm krijgen werkgroepen en commissies in de gemeente een grotere rol. Voor alle werkgroepen en commissies zal er een lid van de kleine wijkkerkenraad contactpersoon zijn. 

Een nieuwe structuur is een ontdekkingstocht. We gaan ervaring opdoen met het werken in deze organisatie en blijven evalueren of we op de goede weg zijn. Heeft u gaandeweg vragen? Spreek een lid van de wijkkerkenraad aan, we staan u graag te woord.

Leden Kleine Kerkenraad

Kees de Vries - ouderling voorzitter wijkkerkenraad
Jeannette Woltjes - ouderling scriba
Teo Monster - ouderling – kerkrentmeester
Leendert-Jaap Maan - diaken
Irma Odijk - ouderling Liturgie en Eredienst
Wilma Ramaker - ouderling Gemeente en Toekomst
Marion de Vries - ouderling Pastoraat

Overige Kerkenraadsleden

Marianne Arendsen - diaken
Jaap Bogaards - ouderling – kerkrentmeester
Wil van der Eijk - diaken
Adrie de Graaf - diaken
Oscar van Leeuwen - ouderling – kerkrentmeester
Gerhard Overdijkink - diaken voorzitter Diaconie
Anne-Marie Overgaauw - diaken
Eric Roodenburg - ouderling – kerkrentmeester
Yvonne Schieveen - ouderling seniorenpastoraat
Corine Smit - diaken
Ingeborg van der Tweel - ouderling oecumene
Marjan Wassink - diaken