Bazarcommissie

Alweer heel wat jaren geleden is er een speciale commissie in het leven geroepen, die zich vanaf ongeveer oktober t/m maart bezighoudt met alles rondom de organisatie van de bazar. Deze commissie bestaat momenteel uit:

Ronald de Vries, voorzitter
Kees Capel, penningmeester
Gerard van Vliet, logistiek en goederen
Paula de Groot, vrijwilligers en loterij
Marion de Vries, vrijwilligers en loterij
Daan Pastoor, sponsoring en communicatie

De taken binnen deze commissie zijn verdeeld over genoemde commissie-leden: de één houdt zich bezig met de hoofdlijnen, de ander verzorgt het draaiboek, weer een ander regelt van alles met betrekking tot de lotenboekjes, weer een ander is aanspreekpunt voor de avonden waarop men de diverse goederen kan inleveren enweer een ander regelt de pr en sponsors rondom de bazar etc. etc.

Inlever-avonden
Wat betreft het inleveren van de diverse goederen: een ieder die zijn/haar spullen kwijt wil kan hiervoor terecht op één van de van tevoren vastgestelde (maandag)avonden (welke bijtijds vermeld worden in Kerk op Weg). Op betreffende avonden zijn diverse leden van de commissie en gemeenteleden aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen; zij zullen er ook voor zorgdragen dat e.e.a. wordt opgeslagen.

Samenwerking
Omdat de bazar een grote kerkelijke happening is zijn vele gemeenteleden hierbij betrokken. De bazar vindt altijd plaats op vrijdagmiddag/avond en zaterdag. Echter, in de week voorafgaande aan de bazar beginnen al de voorbereidingen, zoals het plaatsen van de diverse tenten, het regelen van apparatuur, het opbouwen van de kraampjes, het ophalen van alle pallets met goederen etc. etc. Uiteindelijk komt ook nog de brandweer langs om (hopelijk) zijn goedkeuring te geven over de diverse opstellingen.

Wat is er allemaal op de bazar?
Eigenlijk is dit teveel om op te noemen: Er is een Waterlooplein binnen en buiten met diverse elektrische apparatuur, potten, pannen, stoelen, tafels, manden etc. etc., er is kleding, er is een RAD van avontuur, speelgoed, antiek, een grote bloemenstal, boeken, oliebollen, patat, tassen, schoenen etc. etc. Achter de diverse kraampjes staan allemaal vrijwilligers vanuit de gemeente.

Opbrengst
Van de opbrengst van de bazar is een gedeelte voor de kerk en het overige gedeelte is voor de diverse goede doelen; het liefst een plaatselijk doel.

In de maand oktober/november wordt in Kerk op Weg aan alle gemeenteleden gevraagd of iemand een doel weet waaraan een gedeelte van de opbrengst besteed kan worden. De bazarcommissie besluit uiteindelijk voor welk doel wordt gekozen.

Lotenboekjes
Van tevoren worden er zoveel mogelijk lotenboekjes verkocht t.b.v. de bazar. Middels dit lotenboekje kunnen er 10 grote prijzen worden gewonnen. Aan het einde van de bazar, op zaterdagmiddag, worden de winnaars officiëel bekend gemaakt. Tevens zullen er dan afgevaardigden van de goede doelen aanwezig zijn die een cheque overhandigd krijgen met het bedrag welke bestemd is voor hun goede doel.

Afronding
Nadat de bazar is afgelopen zorgen, in de week erna, een paar bazar-commissieleden ervoor dat de 10 gewonnen prijzen bij de personen terechtkomen die deze gewonnen hebben. Nadat de diverse laatste zaken zijn afgerond, de sponsors allemaal, middels een brief, worden bedankt zit de bazar er voor dat jaar weer op!

Contact
Voor meer informatie omtrent de bazar Open Hof kunt u contact opnemen met: Ronald de Vries, Tel:  (0346)  284 014. U kunt de bazar-commissie ook bereiken via bazar@ontmoetingskerkmaarssen.nl