Toezeggingsformulier AKB2024

Toelichting bij het invullen…

Reg.nr.: Dit is het registratienummer dat vermeld is op de aan u digitaal toegezonden brief;

E-mail adres: Vul hier uw e-mail adres in. Hierdoor wordt automatisch een samenvatting van het ingevulde formulier naar u toe gemaild ten behoeve van de eigen administratie;

‘i’: Bij sommige velden staat een ‘i’ in een zwart rondje: als u daar met uw muis overheen gaat, is toelichtende tekst zichtbaar;

Tab toets op uw toetsenbord: Met de tab toets op uw toetsenbord springt u naar het volgende invulveld.