Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie van onze wijkgemeente houdt zich bezig met de interne- en externe communicatie in brede zin. Via onze diverse communicatiekanalen proberen wij diverse doelgroepen te bereiken. Daarbij gaat het natuurlijk om de leden van onze eigen wijkgemeente, maar ook om die van de andere wijkgemeenten in Maarssen en om bijvoorbeeld dorpsgenoten. Daarom wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van publicaties in de locale media.

De doelstelling van de communicatie van onze wijkgemeente is alle doelgroepen te informeren over de actualiteiten en activiteiten binnen de wijkgemeente. De communicatie is gericht op het bereiken van iedereen! Door middel van wervende teksten en foto’s/filmpjes willen we betrokkenheid creëren en mensen enthousiasmeren om deel te nemen aan de activiteiten. Door middel van verslag te doen van deze activiteiten willen we laten zien dat we een gemeenschap zijn: geloven doen we samen!

Welke communicatiekanalen gebruiken wij?

  • Kerk op Weg
    een kleurrijk magazine dat gemiddeld 1x per maand door de brievenbus valt;
  • Nieuwsbrief per e-mail
    de wekelijkse nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd aan alle leden van onze wijkgemeente en andere geinteresseerden. De deadline voor kopij voor de nieuwsbrief is elke donderdagochtend 10:00 uur. Een team van gemeenteleden maakt per tourbeurt de nieuwsbrief die dan wordt klaargezet voor verzending op vrijdagavond om 20:30 uur.
  • Deze website ontmoetingskerkmaarssen.nl
  • facebook-pagina
  • Youtube kanaal
  • Maar ook via de beamerpresentatie en in een enkel geval via de afkondigingen worden zaken gecommuniceerd.

1 centraal e-mail adres

De diverse vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor deze kanalen zijn te bereiken via 1 centraal e-mail adres:

communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Alles wat daarheen gestuurd wordt, komt automatisch bij degene terecht die verantwoordelijk is voor het communicatiemiddel. Is je inzending in ieder geval voor een specifiek medium bedoeld (bijvoorbeeld in ieder geval specifiek via Kerk op Weg), zet dat er dan even bij in je e-mail.

Leden werkgroep

De leden van de werkgroep communicatie zijn op dit moment:

Anneke Pastoor

Ineke Renee

Dico de Haan

Marion de Vries

Henk de Vries

Henk Zeldenrijk