Werkgroep Communicatie

1 mail adres

Er gebeurt heel veel binnen onze wijkgemeente, er wordt voor jong en oud van alles georganiseerd. Om de informatie over al die (geplande) activiteiten bij u en jou als gemeentelid te krijgen, wordt er veel gecommuniceerd via allerlei kanalen.

De volgende communicatiekanalen zijn bij onze wijkgemeente in gebruik:

  • Kerk op Weg: een kleurrijk magazine dat gemiddeld 1x per maand door de brievenbus valt
  • Nieuwsbrief: de wekelijkse nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd aan alle leden van onze wijkgemeente en andere geinteresseerden. De deadline voor kopij voor de nieuwsbrief is elke donderdagochtend 10:00 uur. Een team van gemeenteleden maakt per tourbeurt de nieuwsbrief die dan wordt klaargezet voor verzending op vrijdagavond om 20:30 uur.
  • Website: ontmoetingskerkmaarssen.nl
  • facebook- pagina (facebook.com/ontmoetingskerkmaarssen
  • Maar ook via de beamerpresentatie en in een enkel geval via de afkondigingen worden zaken gecommuniceerd.

We stellen ons ten doel om alle (groepen) leden van onze wijkgemeente te bereiken en daarom gebruiken we de diverse communicatiekanalen. De diverse vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor deze kanalen zijn te bereiken via 1 centraal e-mail adres:

communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Alles wat daarheen gestuurd wordt, komt automatisch bij degene terecht die verantwoordelijk is voor het communicatiemiddel. Is je inzending in ieder geval voor een specifiek medium bedoeld (bijvoorbeeld in ieder geval specifiek via Kerk op Weg), zet dat er dan even bij in je e-mail.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie van onze wijkgemeente houdt zich bezig met de interne- en externe communicatie in brede zin. Via onze diverse communicatiekanalen proberen wij diverse doelgroepen te bereiken. Daarbij gaat het natuurlijk om de leden van onze eigen wijkgemeente, maar ook om die van de andere wijkgemeenten in Maarssen en om bijvoorbeeld dorpsgenoten. Daarom wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van publicaties in de locale media.

De doelstelling van de communicatie van onze wijkgemeente is alle doelgroepen te informeren over de actualiteiten en activiteiten binnen de wijkgemeente. De communicatie is gericht op het bereiken van iedereen! Door middel van wervende teksten en foto’s/filmpjes willen we betrokkenheid creëren en mensen enthousiasmeren om deel te nemen aan de activiteiten. Door middel van verslag te doen van deze activiteiten willen we laten zien dat we een gemeenschap zijn: geloven doen we samen!

De leden van de werkgroep communicatie zijn op dit moment:

Anneke Pastoor

Ineke Renee

Anneke Pastoor
Ineke Renee
Wilna Quakkelaar
Marion de Vries
Henk de Vries
Henk Zeldenrijk