Werkgroep Communicatie

 

1 mail adres

Er gebeurt heel veel binnen onze wijkgemeente, er wordt voor jong en oud van alles georganiseerd. Om de informatie over al die (geplande) activiteiten bij u en jou als gemeentelid te krijgen, wordt er veel gecommuniceerd via allerlei kanalen. Het meest bekende kanaal is Kerk op Weg: een kleurrijk magazine dat 1x per maand door de brievenbus valt. Inmiddels zijn daar vele communicatiemiddelen bij gekomen die ook een belangrijke rol spelen, zoals onze website (ontmoetingskerkmaarssen.nl), onze facebook- pagina (facebook.com/ontmoetingskerkmaarssen) en ons twitteraccount (twitter.com/pknmaarssendorp). Maar ook via de beamerpresentatie en de liturgie worden vaak de activiteiten van de komende week gedeeld.

Verschillende groepen gemeenteleden raadplegen de verschillende bronnen om aan hun informatie te komen. Er zijn mensen die alle informatie over onze wijkgemeente van de website halen. Anderen zijn erg actief op facebook en worden zo geattendeerd op onze activiteiten. Voor jongeren is de smartphone het centrum van het universum, dus ook daar gaan we een communicatiemiddel voor maken (een speciale app). Weer anderen zijn trouwe lezers van Kerk op Weg.

Belangrijk is dat we alle groepen gemeenteleden willen bereiken en daarom zullen we onze informatie via alle communicatiemiddelen moeten verspreiden! Om dit te realiseren is een centraal e-mailadres aangemaakt:

communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Alles wat daarheen gestuurd wordt, komt automatisch bij degene terecht die verantwoordelijk is voor het communicatiemiddel. Heeft u kopij voor Kerk op Weg? Stuur het naar communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl en het komt automatisch bij onze wijkredacteur Wilna Quakkelaar terecht. Wilt u iets laten opnemen in de afkondigingen of op de beamerpresentatie? Stuur het ook naar communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl en onze scriba Kees Capel ontvangt het automatisch in zijn postbus. Is je inzending in ieder geval voor een specifiek medium bedoeld (bijvoorbeeld in ieder geval specifike via Kerk op Weg), zet dat er dan even bij.

Uit dit e-mailadres wordt ook wel eens een artikel richting VAR of Vechtstroom gestuurd. Groot voordeel is het gebruik van maar 1 e-mailadres voor communicatie via alle media. Want we gaan natuurlijk voor een zo groot mogelijk bereik!

 

Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie van onze wijkgemeente houdt zich bezig met de interne- en externe communicatie in brede zin. Via de diverse communicatiekanalen zoals: Kerk op weg, deze website, onze facebook- en twitter pagina en via de nieuwsapp, proberen wij diverse doelgroepen te bereiken. Daarbij gaat het natuurlijk om de leden van onze eigen wijkgemeente, maar ook om die van de andere wijkgemeenten in Maarssen en om bijvoorbeeld dorpsgenoten. Daarom wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van publicaties in de locale media.

De doelstelling van de communicatie van onze wijkgemeente is alle doelgroepen te informeren over de actualiteiten en activiteiten binnen de wijkgemeente. De communicatie is gericht op het bereiken van iedereen! Door middel van wervende teksten en foto’s/filmpjes willen we betrokkenheid creëren en mensen enthousiasmeren om deel te nemen aan de activiteiten. Door middel van verslag te doen van deze activiteiten willen we laten zien dat we een gemeenschap zijn: geloven doen we samen!

De leden van de werkgroep communicatie zijn op dit moment:

[table id=2 /]