Heb jij je al opgegeven voor de Levende Adventskalender?

In de december willen we aan elkaar wat licht en warmte geven en op een open manier met elkaar delen wat advent betekent. Dat doen we dit jaar samen met de Ark en de Ichthus gemeente. We hopen op vele adventsdeuren in Maarssen! Wil je ook meedoen of heb je vragen? Neem dan even contact…

Film: The Leisure Seeker

Ella en John besluiten de zorg van hun artsen en hun volwassen kinderen te ontvluchten. Hij heeft Alzheimer, maar is nog goed te been, zij is fragiel maar heeft veel pit. Aan boord van hun camper – de Leisure Seeker – trekken ze van Boston naar Key West, om de vakanties uit hun jongere jaren een…

Terugblik Kerk op schoot dienst

Zondag 13 oktober vond weer de eerste kerk-op-schoot-viering van dit seizoen plaats. Er kwamen zoveel kinderen en (groot)ouders dat we er extra stoelen bij moesten pakken. Een goed teken dus! En niet voor niets, want iedere keer zijn de kerk-op-schoot-vieringen weer een feestje voor jong en oud. Na het aansteken van de kaars, het gebed…

Huiskameravond sectie 4

Gemeenteleden en belangstellenden uit wijk/sectie 4 zijn op donderdagavond  29 oktober van harte welkom op de huiskameravond. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar op de stationsweg nr 10. Het thema deze avond is: speelt de bijbel nog een rol?

Kerk-op-schoot dienst: bruiloft te Kana

Zondag 13 oktober vindt weer de eerste kerk-op-schoot-dienst van dit seizoen plaats. Kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouder(s) zijn om 10.00 uur van harte welkom in de Dorpskerk. Deze keer beleven we met Dominee Beer het verhaal van de bruiloft in Kana. Het belooft weer een leuke, interactieve dienst te worden waarbij we met…

Beroep aangenomen!

Op zondagavond 29 september jl. heeft een delegatie van het moderamen de beroepsbrief aan dominee Corinne Groenendijk overhandigd en uitgebreid met haar en haar man kennisgemaakt. De kerkenraad is erg dankbaar en blij u te kunnen meedelen dat in de week daarna de brief is binnengekomen waarin staat dat zij het beroep aanneemt! De verwachting…

Van over het water

Tijdens het laatste pastoraal beraad vertelde Linda Marks een prachtig verhaal over ‘Gelukkig zijn’, wat ik graag doorgeef:Een jongen van negen jaar vraagt aan zijn vader; ‘Wat moet ik doen om gelukkig te zijn?’ Zijn vader zegt: ‘Kom, pak je rugzak en de ezel. We gaan vier dagen op reis.’Op dag één zit de zoon…

Beoogd nieuwe predikant: dominee Corinne Groenendijk

Op zondag 22 september jl., hebben de leden van wijkgemeente Ontmoetingskerk ingestemd met het beroep van mevrouw dominee Corinne Groenendijk, op dit moment predikant te Krimpen aan de IJssel. Lees verder in de Nieuwsbrief Extra die over dit onderwerp verscheen…

Gemeenteberaad zondag 22 september: verkiezing nieuwe predikant

Aanstaande zondag 22 september zal direct aansluitend aan het koffiedrinken na de vredesdienst een gemeenteberaad van wijkgemeente Ontmoetingskerk worden gehouden. In deze vergadering zal de beroepingscommissie verslag doen van hun werkzaamheden, de gevolgde procedures en inhoudelijk informatie geven over de beoogd predikant. Inmiddels hebben onze wijkkerkenraad als ook de Algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente…

Openstaande vacatures in onze wijkgemeente

Afgelopen zondag 15 september was er een prachtige kerkdienst waarin veel items aan bod zijn geweest: Startzondag, Ziekenzondag, aftredende en herbevestigde ambtsdragers, en ook de openstaande vacatures binnen de gemeente. Over dit laatste onderwerp heeft dominee Piet Vellekoop in de preek ons als gemeenteleden vergeleken met mieren: éen mier kan bijna niets, maar een hele kolonie…