Kerk-communicatie: welk medium en hoe aanleveren

We hanteren alweer een paar jaar voor alle communicatie rond onze Ontmoetingskerk dit communicatie e-mailadres. En ja, die heeft iedereen ondertussen wel gevonden. Hoe handig dat is, bleek bijvoorbeeld ook toen Dico de Haan het stokje voor de Kerk Op Weg overnam van Wilna Quakkelaar: het aanleveren van artikelen ging eenvoudig door!

Op dit moment zijn er meerdere media waarop nieuws te vinden is: de Kerk Op Weg, de wekelijkse nieuwsbrief, de website en onze eigen app. Het is goed om daarom wat meer na te denken op welk medium welke info gedeeld wordt.

Kerk op Weg algemene artikelen en artikelen die actueel zijn op het moment dat er een Kerk op Weg verschijnt

Nieuwsbrief al het actuele nieuws, altijd vooruitkijkend naar de komende week

Website algemene artikelen, terugblik van bijzondere momenten of diensten én de agenda met alle activiteiten, vergaderingen etc.

App mooie Bijbeltekst, leuke weetjes, oproepjes, lief & leed – door iedereen rechtstreeks te plaatsen

Handig om even te lezen
Heb je nieuws dat op meerdere kanalen kan, denk er dan aan dat een artikel dat zowel in de Kerk Op Weg als de nieuwsbrief gewenst is, ingekort kan worden voor de nieuwsbrief. Eigenlijk zou een bericht in de nieuwsbrief niet meer dan 125 woorden moeten bevatten. Dat zijn ongeveer 9 zinnen in een Word-document en dat staat gelijk aan zo’n 25 zinnen in de opmaak van de nieuwsbrief. Of formuleer het bericht voor de nieuwsbrief nét iets anders; een andere kopregel scheelt al veel. Dan heeft de lezer het gevoel het nieuws opnieuw te lezen en beklijft het beter. Blijft het artikel aan de lange kant voor de nieuwsbrief, dan is de ‘lees meer’-optie een goede. We zorgen er dan voor dat het gehele artikel op de website geplaatst wordt met een link naar de nieuwsbrief.

Hoe en wanneer aanleveren?
Artikelen voor Kerk Op Weg kunnen tot de aangegeven woensdagavond 20:00 uur aangeleverd worden (voor schema, klik hier). Daarna is plaatsing niet meer gegarandeerd. De tekst moet zo clean mogelijk aangeleverd worden in een Word-bestand, dus geen vetgedrukte of cursieve letters, geen hoofdletters, zo min mogelijk uitroeptekens, geen spaties voor een punt, dubbele punt etc., cijfers graag uitschrijven (dus honderd ipv 100), geen ‘euro’ maar het euroteken, en afkortingen alleen indien noodzakelijk. Telefoonnummers zo weergeven: tel. 543 123 en tel. 06 1234 5678 (steeds met spatie). De tijd wordt zo weergegeven: 9:45 uur, 12:30 uur (met dubbele punt tussen de cijfers). Het is maar dat u en jij het weet.

Artikelen voor de nieuwsbrief moeten op donderdag om 10:00 uur aangeleverd zijn. Gewoon in een Word-document én kort dus (zie boven)! Artikelen voor de website, gewoon doorsturen. Heeft u geen beeld dat u er bij kunt zetten, google dan zelf eens naar leuk/passend/interessant beeld. Lever die dan als aparte bijlage bij de mail aan. Veel dank en we kijken uit naar al het nieuws rond onze Ontmoetingskerk! 

Hartelijke groet van de werkgroep communicatie,
Dico de Haan, Henk Zeldenrijk, Marion de Vries, Henk de Vries en Anneke Pastoor

Geplaatst in Nieuws.