ANBI status

Als onderdeel van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM) heeft onze wijkgemeente een zogenoemde ANBI status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat iedereen die een gift doet, deze bij de aangifte fiscaal van de belasting mag aftrekken. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Iedere kerkelijke gemeente en diaconie is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Zie voor deze gegevens de website van de Protestantse Gemeente Maarssen: Kerkrentmeesters/ANBI en Diaconie/ANBI.

Voor de rekeningnummers van onze wijkgemeente kijk je op onze contactpagina onderaan.