Hulp vragen

Diaconie is een belangrijk onderdeel van de gemeente. De diaconie probeert (financiële) hulp te bieden aan zeer uiteenlopende projecten. Dit kunnen projecten in de derde wereld zijn, hulp bij natuurrampen, maar ook plaatselijk kan hulp geboden worden.

Mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn geraakt kunnen een beroep doen op de diaconie. Wellicht kan de diaconie u verder helpen door contact te leggen met de juiste instanties en anders kan de diaconie mogelijk ook zelf hulp bieden.

Dit kan ook middels onderstaand contactformulier. Natuurlijk wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld.