Kerstfeest voor jong tot oud (voor iedereen eigenlijk)

Op zondag 17 december willen wij van 17:00-19:00 uur met ‘jong tot oud’ gezellig kerst(avond) vieren in de Hofzaal. Vanaf 16.30 uur is de inloop.

Tijdens deze avond zingen wij kerstliedjes, luisteren naar het kerstverhaal en gaan wij gezellig met elkaar eten. Het eten verzorgen de aanwezigen met en voor elkaar. Het is de bedoeling dat een ieder, daartoe mogelijk, iets meeneemt. De drankjes en de toetjes zijn van het huis.

Hieronder vindt u een formulier waarmee u zich kunt aanmelden en kunt aangeven wat u zou willen meenemen. Aanmelden graag voor8 december

Aan het feest zijn geen kosten verbonden, wel staat er bij de deur een pot voor een vrijwillige bijdrage.

Vanzelfsprekend kunnen de mensen die dat willen/nodig hebben worden opgehaald en thuisgebracht. Dat kunt u aangeven in het formulier.

Opgeven kan ook bij Marith Woltjes per e-mail of via 06-340 526 34

Wij hopen u en jullie te zien op 17 december!  Namens Gewoon Gezellig en de Kindernevendienst,

Myriam, Corine, Marjan, Marieke, Lonneke en Marith


Kerk-op-schoot

Op zondag 17 december 2023 om 10:00 uur vieren we samen met dominee Beer het kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus.

De dienst is voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en hun (groot)ouder(s). Weet jij iemand die het ook leuk vindt om mee te komen, dan is hij/zij van harte welkom!

Groetjes, Marieke Ramp en Myriam Verhoef

Welk lied zing jij graag? Stem op je favoriete kerklied

Op zondag 31 december om 10.00 uur sluiten we in de Open Hof het jaar weer af met een muzikaal feest van verbinding. Dit jaar zingen we 10 christelijke (pop) liederen die favoriet zijn in de Ontmoetingskerk. Wij nodigen jullie uit om je favoriete kerkliederen of christelijke popliederen met ons te delen. De liederen mogen afkomstig zijn uit alle verschillende zangbundels zoals het Liedboek, Johannes de Heer, Sela, Opwekking of van jouw favoriete christelijke artiest. We willen graag weten welke liederen jouw hart raken en waarom. 

Jouw input is essentieel omdat het ons helpt om liederen te kiezen die een diepere betekenis hebben voor onze gemeente.

Hoe kun je deelnemen?

Het is eenvoudig! Stuur ons voor 24 november je top 3 favoriete christelijke (pop) liederen via email (mariondevries2@gmail.com), via het formulier hieronder of via een briefje na de kerkdienst van 19 november. Zorg ervoor dat je de titels van de liederen en eventueel een korte toelichting op waarom ze speciaal voor jou zijn, vermeldt.

En vind je een top 3 misschien lastig? Stuur dan je meest favoriete lied in!

We kijken uit naar jullie inzendingen!

Een vriendelijke groet,
Myriam, Lidia, Daan en Marion

Kerstnachtdienst en Glühwein?

Voor corona hadden we de traditie dat er na afloop van de kerstnachtdienst een kraam bij de toren van de Dorpskerk stond waar glühwein, kerstbrood en warme chocolademelk werd uitgedeeld.

Heel veel mensen genoten van dit moment van ongedwongen samenzijn na de dienst. Corona haalde een streep door deze traditie. Ook de mensen die het toen organiseerden, zijn door de tijd ingehaald en willen deze traditie graag overdragen aan jongeren uit de gemeente. 

Dit is dan ook een oproep aan gemeenteleden om het weer op te pakken. Gijs van Doorn is van harte bereid om te vertellen wat er allemaal nodig is. Heb je interesse, neem dan met hem contact op. 

Namens de liturgiecommissie, 

Pieter Quakkelaar

Dag van de mantelzorg 2023

Op zondag 12 november wil de diaconie de Dag van de Mantelzorg onder uw aandacht brengen. De Diaconie heeft voor rozen gezorgd. U kunt na de dienst een roos meenemen om aan iemand (of aan uzelf) te geven die mantelzorg verleent. Op het kaartje kunt u zelf nog een persoonlijke groet schrijven.

Laten wij met elkaar de vele mantelzorgers niet vergeten. 

Doet u mee?

Diaconie Ontmoetingskerk Maarssen.

CLOSE HARMONY KOOR UPSTAIRS HEEFT LEGE STOELEN VRIJ

Upstairs is pop, musical en gospel en alles ertussenin. Upstairs is 30 zangers én dirigent Yiorgo Moutsiaras. #yiorgomoutsiaras Upstairs breidt uit en zoekt voor de perfecte stemverhouding 2 bassen, 2 tenoren, 3 alten en 1 sopraan.

OPEN REPETITIE
maandag 13 november 2023
20.00 – 22.00 uur
Open Hof, Kerkweg 60, Maarssen

GEWOON GEZELLIG, 5 november

Zondag 5  november is er weer Gewoon Gezellig in de Open Hof. U wordt van harte uitgenodigd om hier vanaf 14.30 aanwezig te zijn.

Een  spelletje, een potje sjoelen, gezellig een praatje maken, het kan allemaal. Heeft u geen vervoer, neemt u dan even contact op met Corine Smit, tel: 06-46567302
U bent van harte welkom !

Liederen zingen rond het orgel: zingt u mee?

Op woensdag 8 november is er weer een activiteit in het Café Koffie & Meer in Open Hof, Kerekweg 60, in Maarssen. Op die morgen kunt u zingen bij het orgel dat bespeeld wordt door Cees van Wijk.Orgel De liederen zijn gekozen door de bezoekers van het Café. 

Waarom zingen: zingen geeft verbinding, zingen geeft plezier, zingen doe je met elkaar. In deze verwarrende tijd moeten we de hoop niet verliezen en gaan we samen op zoek naar vrede, naar muziek, naar de verbinding.

Graag willen wij u uitnodigen om mee te doen!

De koffie/thee staat voor u klaar en natuurlijk ook een verrassing. Hartelijk welkom!!

Doe mee met AKB digitaal en win!

Vanuit de Actie Kerkbalans (AKB) worden binnen onze wijkgemeente zo’n 500 adressen benaderd voor een financiële bijdrage. Gelukkig zijn er al 125 adressen waarbij de Actie Kerkbalans (AKB) digitaal wordt afhandeld. Dit betekent wel dat nog steeds 375 enveloppen door vrijwilligers moeten worden rondgebracht en opgehaald. Dat kost tijd en energie. 

In januari wordt de Actie Kerkbalans voor de 50e keer gehouden. Het lijkt ons fantastisch als het ons lukt om er nog 50 digitale bijdragers bij te krijgen!

Concreet betekent het digitaal afhandelen van de AKB dat je in januari een mail krijgt van de kerkrentmeesters met daarin de benodigde gegevens en eventuele aanvullende informatie. In de mail staat ook een link naar een online toezeggingsformulier dat heel eenvoudig en veilig ingevuld kan worden. Er wordt zeer vertrouwelijk met je gegevens omgegaan!

Opgeven voor AKB digitaal kan heel eenvoudig door dit formulier in te vullen. Inmiddels is een instructiefilmpje gemaakt voor AKB digitaal: dat vind je hier!

Onder degenen die zich dit jaar opgeven wordt een mooie bos bloemen en een fles goede wijn verloot, maar ook onder diegenen die al digitaal bijdragen. Dus: doe mee en win!

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Psalm 121:1-2 

Graag delen we met jullie dit nieuwe Sela-lied, dat mede door de steun van Vrienden van Sela zo mooi kon worden opgenomen. Dit lied, gebaseerd op Psalm 121, is onderdeel van een nieuw Sela-album dat D.V. Januari 2024 uit zal komen!