Uit de wijkkerkenraad

De WKR heeft 19 september jl. weer vergaderd. Een zeer vruchtbare avond. Alle werkgroepen en commissies hebben voor de zomer hun deel van het al bestaande beleidsplan weer onder de loep genomen en aangepast naar 2023-2028, tevens zijn de werkplannen voor het komende seizoen 2023-2024 aangepast en opgenomen in het beleidsplan. Met trots is het beleidsplan voorlopig vastgesteld door de WKR en zoals beschreven in de plaatselijke regeling stelt de WKR de gemeenteleden nu in de gelegenheid jullie mening kenbaar maken. Het beleidsplan is terug te vinden via deze link. Graag uw eventuele feedback voor 23-10-2023 schriftelijk aanleveren bij de scriba. 

Extra informatie predikant: Ds. Dick van Arkel ons de afgelopen maanden begeleidt en ondersteund. Het resultaat hiervan hebben jullie kunnen lezen in bijvoorbeeld de Kerk op Weg. We zijn blij met de uitkomsten en hebben op basis hiervan een aantal besluiten genomen: 

  1. We ronden het proces van losmaking nu af en kunnen met frisse moed met de toekomst bezig gaan. Dus, het proces sluiten we af, maar het gevoel mag er zijn. Het gevoel van: wat was dit verdrietig, het gevoel van kom op nou, we willen door en alles wat daartussen zit. En natuurlijk blijft de uitnodiging staan dat eenieder die er nog over wil praten dit kan aangeven bij de predikant of kerkenraad. 
     
  2. We gaan het beroepingsproces opstarten en op zoek naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente. Dit betekent ook dat de opdracht van interim-predikant Dick van Arkel bijna is afgerond en we afscheid zullen nemen van hem. Dick kan dan weer andere gemeenten gaan ondersteunen, want er is veel werk voor interim-predikanten. Er volgt nog een gepast afscheid. Nu vraagt u zich misschien af, maar hoe vullen we dan de vacante periode in? En dan komen wij bij punt 3. 
  3. Op advies van Dick van Arkel gaan we op zoek naar een ambulant-predikant, die onze “vaste” predikant wordt tijdens de vacante periode. Misschien denkt u, nee he, weer een ander gezicht. Maar dit geeft ons 2 grote voordelen. 1 we creëren rust op het beroepingsproces, want dat is al spannend genoeg. En 2 een vast gezicht voor de gemeente. Een ambulant predikant voor gemeenteopbouw, pastoraat en kerkdiensten. Een ambulant predikant heeft dus niet een speciale opdracht, zoals een interim-predikant die wel heeft en uitvoert. Voor het werven van een ambulant predikant is een commissie ingesteld. De opdracht voor deze ambulant predikant, als mede het gemeenteprofiel is vastgesteld zodat de commissie in samenwerking met het mobiliteitsbureau van de PKN aan de slag kan. 

De begrotingen van zowel de kerk als diaconie/ZWO zijn goedgekeurd en gaan door naar de vergaderingen van de centrale colleges en de Algemene Kerkenraad (AK). De kerkrentmeesters zijn inmiddels weer begonnen met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans in januari 2025.

Vanuit de ambten en commissies kunnen we u melden dat de kerkenraad zeer verheugd is met het besluit van onze ouderling Oecumene, Ingeborg van der Tweel, om nog een periode van 2 jaar te verlengen. De bevestiging zal zijn op zondag 29 oktober door Ds. Ronald Blokland.  Seniorenouderling Yvonne Schieveen heeft al een paar keer een pastorale soepavond georganiseerd, kleinschalig met elkaar in gesprek gaan aan Yvonne’s tafel, een mooi nieuw initiatief en zeer gewaardeerd.  

De classispredikant bezoekt ongeveer eens per 4 of 5 jaar alle kerkenraden van gemeenten uit de classis Utrecht. Op 17 oktober ontvangt de WKR de classispredikant, ds. Trinette Verhoeven, in haar vergadering.  

Vriendelijke groeten,

Wijkkerkenraad 
Jeannette Woltjes (scriba) & Kees de Vries (voorzitter)

Gewoon Gezellig

Zondag 1 oktober en zondag 5 november aanstaande is er weer Gewoon Gezellig in de Open Hof.  Van 14.30 tot 16.30 . 

Een praatje maken met elkaar , een spelletje doen, een potje sjoelen, voor elk wat wils. En natuurlijk een lekker kopje koffie/thee en een glaasje met wat lekkers erbij.

Heeft u nog geen vervoer, neemt u dan even contact op met Corine Smit, tel. 06 – 46567302.


U bent van Harte Welkom! Neemt u gerust uw buurman of buurvrouw mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd !

We zijn weer begonnen!

Dat kunnen we met recht zeggen, wat een mooi startweekend.

Zaterdagmiddag begon het al goed: op een zonovergoten plein achter de kerk kwamen 75 gemeenteleden van jong tot oud bij elkaar om gezellig te barbecueën en bij te kletsen. Het eten was heerlijk, de drankjes lekker en de pubquiz was moeilijk. Team Blondies behaalde de hoogste score en won de Ontmoetingstrofee!

Zondag was de kerk lekker vol en genoten we van het prachtige verhaal van het rode pakketje. Het kost niets om aardig te zijn, lief te doen, een complimentje te geven. En de dankbaarheid en glimlach die je terugkrijgt van de ander is onbetaalbaar! Ook zongen we mooie liederen onder begeleiding van onze eigen ontmoetingskerkband, wat een voorrecht om zoveel muzikaliteit in de gemeente te hebben!

Na de dienst dronken we koffie en gingen met elkaar in gesprek over ons gemeente profiel, het profiel van een predikant die daarbij past. Ook spraken we over onze 4 woorden, waarmee we de essentie van onze gemeente vormgeven, namelijk: Ontmoeten, Vernieuwen, Toegankelijk en Vormen. Dit leverde mooie gesprekken op en input voor de wijkkerkenraad om mee aan de slag te gaan. Winstwaarschuwing! We kunnen niet alles oppakken en zullen hierin keuzes moeten maken. Hieronder staat in ieder geval de ruwe ongefilterde opbrengst van de gesprekken. Wordt vervolgd… 

Iedereen bedankt voor de bijdrage aan een goed begin van het nieuwe seizoen! 

Vriendelijke groeten,
Kees de Vries (vz. wijkkerkenraad)
06-109 123 51

Honkers

Zaterdag 16 september hebben we met de Honkers een gezellige middag gehad! We begonnen met even bijkletsen en daarna luisterden we naar het verhaal van het volk Israël in de woestijn. De Israëlieten klaagden bij Mozes dat er geen eten was. Daarop liet de Heer het brood regenen uit de hemel. Dit brood wordt manna genoemd. Na het lezen mochten de kinderen een Mozes poppetje gaan knutselen. Wat was het leuk om te zien dat de kinderen elkaar zo goed hielpen! Ook mochten ze een slinger rijgen van popcorn (misschien zag manna er wel een beetje zo uit).

Daarna lazen we over de Israëlieten die dorst hadden en het bittere water in Mara niet lekker vonden. Daarop zei de Heer tegen Mozes dat hij een stok in het water moest gooien. Toen hij dat deed, werd het water zoet. De kinderen hebben toen een proefje gedaan met een grapefruit. Ze proefden er eerst van, wat de meeste het echt lekker vonden. Daarna deden we er een beetje zout op (door het zout, zou je de bittere smaak minder proeven en zou het zoeter moeten zijn), maar dat viel bij de meeste erg tegen 😉. 

Groetjes,

Paulien van der Zwan en Myriam Verhoef

Terugblik Ziekenzondag 10 september 2023

Deze zondag was het ziekenzondag en zijn er na de kerkdienst 58 plantjes bezorgd bij gemeenteleden die minder mobiel, ziek of anderszins een teken van omzien naar elkaar kunnen gebruiken. Zo zorgen wij met elkaar dat we niet vergeten dat wij als mensen ziek en gezond, samen door het leven gaan.

Wij danken alle helpers in het bijzonder Wil van der Eijk voor de coördinatie van deze actie en de Zonnebloem afdeling Stichtse Vecht voor het beschikbaar stellen van de plantjes.
Mooi en goed dat we zo samen een goede en letterlijke ‘startdienst’ hadden!

Diaconie OKM

Aandacht voor de tuin van Open Hof

Wellicht is het u opgevallen, de 42 hortensia’s welke rondom de Open Hof zijn geplant. Dit is het werk geweest van ons tuindersechtpaar Nel en Gijs van Doorn. Het terrein is weer gemaaid, gewied en aangeveegd, zodat alles er picobello uitzag precies op tijd voor de gezellige barbecue van het startweekeind. Leuk om te vermelden is dat de hortsensia’s door lobby werk van Gijs, voor een groot deel zijn gesponsord door de bekende Kwekerij L.H. Post aan de Herenweg, alhier.

Samen met dit bericht plaatsen wij hierbij een oproep voor vrijwilligers om een Onderhoudsteam te vormen. Het zou fijn zijn wanneer we een ‘pool’ kunnen vormen van vrijwilligers die eens in de zoveel tijd een paar uurtjes de tuin rondom de Open Hof bijhouden, ook ter ontlasting van Gijs. Naast de kosters, barmedewerkers krijgen we dan ook de tuinlieden: ‘vele handen maken licht werk’.

Vindt u dit leuk om te doen, meldt u dan aan bij een van de kerkrentmeesters via dit e-mail adres.

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters

Eric Roodenburg.

Café Koffie & Meer, schilderen met Harmony

Woensdag 20 september, vanaf 10.00 uur, is de MEER van Café  Koffie & Meer een gezellige morgen in het teken van schilderen. Aan de hand van een stilleven in herfstsfeer kunt u  de kwast pakken en op geheel eigen wijze een schilderij maken. Gedetailleerd, abstract of een eigen interpretatie; alles kan.

Van harte welkom!

Aankondiging (Ontmoetingskerk, Verrijzenis kerk en Ark)

Datum: 12 Oktober 2023   

Tijd: 18:00

Locatie: in de Ark, Duivenkamp 844 in Maarssenbroek

BD06662_

Eerste gezamenlijke duurzame maaltijd. 

Vergroot je impact op een duurzame wereld en een toekomst voor iedereen! Lekker eten, voedzaam, gezellig en duurzaam. Samen komen, is samen eten, is de weg in de Bijbel.

Onverwachte ontmoetingen bij het eten zijn vaak inspirerend en belangrijk. Samen eten is misschien wel een van de belangrijkste momenten op de dag. Ook in de bijbel is samen eten een rode draad. Jezus die met zijn discipelen mensen ontmoet. 

Een toenemend aantal mensen wil de aarde in een goede staat overdragen aan toekomstige generaties. Duurzaam eten draagt daarbij net zoveel bij als duurzame energie. Voor een duurzame wereld heeft het eten dat we gebruiken ook een grote invloed. Om te leren hoe we dat ook voor ons dagelijks eten kunnen doen, organiseren we een gezamenlijke duurzame maaltijd. Er zijn enkele sprekers die zullen uitleggen dat een duurzame maaltijd ook lekker en voedzaam is. Uiteraard gaan we dat ook proeven en dus gezellig samen eten en is er volop gelegenheid nieuwe mensen te leren kennen. 

“Ter wille van de bescherming van onze mooie, zo aangetaste aarde zijn er in onze tijd gelukkig veel initiatieven en acties ter bevordering van duurzaamheid.“ (Jos van Os, pastor)

We willen met elkaar, met drie kerken (Ark, Verrijzeniskerk en Ontmoetingskerk) en de gemeenschap om ons heen in Maarssen samen eten en samen leren over duurzaam eten.

Mensen van hoop, geloof en liefde leven duurzaam…!

Namens het voorbereidingscomité, 

Douwe van der Wal

Opgave voor leden van de Ontmoetingskerk uiterlijk 8-10-2023 bij Gerhard Overdijkink tel. nr. 0649678023 of mailen diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl. Deelname is kosteloos, wel hopen wij op vrijwillige bijdragen. Vol=vol dus meldt u zsm aan.

Stof tot nadenken: een nieuw seizoen

Het nieuwe kerkseizoen staat voor de deur. We zitten in een overgangsfase: van predikant naar interim-predikant naar predikant, van kerk van nu naar kerk van de toekomst, van kerkgebouw van nu naar kerkgebouw van de toekomst. Met alles wat daarbij komt kijken en met alles wat we daarbij voelen. Allemaal een eigen kijk, allemaal een blikrichting. Tijd om achteruit en vooruit te kijken. Achteruit om te leren en te snappen wat er nodig is en vooruit om richting te bepalen en beleid te maken. Maar voor we dat doen, kijk eerst eens naar jezelf. Wat speelt er in je hoofd? Wat is jouw blikrichting?

In de Bijbel
Naomi bevindt zich ook in een overgangsfase. Om haar gezin te beschermen was ze in Moab terechtgekomen. Nu is dat niet meer nodig en gaat ze terug naar haar eigen land. 
Zal alles hetzelfde zijn als vroeger? Wil ze dat nog wel? Natuurlijk is het niet hetzelfde, Naomi is zoveel kwijtgeraakt… Ze gaat wel terug maar heeft niet de innerlijke moed om opnieuw te beginnen. Kijk nu het filmpje (2 min). https://youtu.be/PUk5tWTX5EQ

– Wat herken je van de blikrichting van Naomi? Wat zijn we als kerk kwijtgeraakt? Waar word je wanhopig van? 
– Wat herken je van de blikrichting van Ruth? Waar verlang je naar? Wat geeft jullie moed?

De kentering van het verhaal van Naomi zit in de trouw van Ruth. Als zij besluit om met Naomi mee te gaan verandert het leven van Naomi en komt er langzaam weer perspectief voor haar. Wat betekent dit voor jullie? Zoals gezegd, stof tot nadenken en om over te praten tijdens het startweekend, aan de eettaffel thuis of met vrienden. De blik op de toekomst komt in ieder geval terug tijdens het startweekend.

Startweekend & Gemeentemiddag
Het startweekend van komend seizoen is op 9 en 10 september. Het programma van het startweekend is als volgt: 
– Zaterdag 9 september 17:00u een barbecue voor de hele gemeente.  
– Zondag 10 september 10:00u, startdienst met thema: “Ga Mee!” (PKN jaarthema). De voorganger is Ds. Dick van Arkel en we worden muzikaal begeleid door “De Ontmoetingskerkband”.
– Zondag 10 september na de dienst – koffie en Gemeentemiddag inclusief lunch (Broodjes)*: “Gemeente & Toekomst”

*Dieetwensen? Geef even door: voorzitter@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Vriendelijke groeten,

Kees de Vries – Voorzitter

startdienst 070914

Programma Startweekend & Gemeentemiddag

Het startweekend van komend seizoen is op 9 en 10 september en ik heb er nu al zin in! Jullie ook? Het programma van het startweekend is als volgt:

  • Zaterdag 9 september 17:00 uur een knotsgezellige barbecue voor de hele gemeente, georganiseerd door Evert Woltjes, Ronald de Vries en Paula de Groot. (Plaatje in bijlage) Geef je nog snel op!
  • Zondag 10 september 10:00 uur, startdienst georganiseerd door Irma Odijk en Marion de Vries. De voorganger van deze dienst is Ds. Dick van Arkel en we worden muzikaal begeleid door “De Ontmoetingskerkband”.
  • Zondag 10 september na de dienst – koffie en Gemeentemiddag inclusief lunch: “Gemeente & Toekomst” door Dick van Arkel, Wilma Ramaker en Kees de Vries. We kijken kort terug op de achterliggende periode en kijken daarna samen naar de toekomst. Onderwerpen zijn: ons gemeente profiel, het profiel van de predikant die daarbij past en naar gemeente zijn en in verbinding staan met elkaar. We doen dit aan de hand van een leuke werkvorm en onder begeleiding van interim-predikant Dick van Arkel. We zullen de middag rond half 2 afsluiten.

Doe mee, praat mee en help mee om te bouwen aan de gemeente en de toekomst. U komt toch ook? Van harte aanbevolen!

Kees de Vries, voorzitter.