Ook een Paaskaars thuis?

We zijn op weg naar Pasen op 31 maart en ook dit jaar kunt u weer via de werkgroep Liturgie en & Eredienst een paaskaars voor thuis bestellen. Er zijn vijf modellen waaruit u kunt kiezen: Versiering A DE VERRIJZENIS, versiering B DE DUIF MET DE REGENBOOG, versiering C DE LEVENSBOOM (komt straks in de Open Hof te staan), versiering D VREDESDUIF en versiering E STAUROGRAM (Christusmonogram). 

Paaskaars A heeft als enige een versiering die bestaat uit een combinatie van opdruk en wasreliëf en is daarom wat duurder. Mogelijke lengtes zijn 30cm (40 euro), 40cm (50 euro) en 60cm (85 euro). Paaskaarsen B t/m E bestaan uit wasreliëf en zijn te bestellen in de lengten van 25 cm (24.50 euro), 30cm (32 euro), 40cm (40 euro) en 60cm (70 euro). 

U kunt de paaskaars bestellen via een e-mail uiterlijk dinsdag 20 februari naar Anneke Pastoor via dit mail adres. Geef duidelijk aan welke kaars (A, B, C, D of E), de lengte van de kaars en vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Daarna maakt u het bedrag van de door u gekozen kaars over naar de rekening van de wijkgemeente: CVK Prot Gem Maarssen NL96 RABO 0340 109 718 onder vermelding van ‘Paaskaars 2024’. 

Opgeven uiterlijk 20 februari

Van links naar rechts: A, B, C, D en E

40-dagentijd(kalender) 

De diaconie & ZWO heeft afgelopen zondag de 40-dagentijdkalender uitgedeeld. U kunt ook on-line via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ de 40-dagenkalender volgen en komende (1e in de 40-dagentijd) zondag hebben we ook nog exemplaren in de Ark. 

Voor volgende week is het thema in deze kalender: ‘Strijd mee tegen verzoekingen en kwaad’:

“Er kunnen hele moeilijke situaties in je leven ontstaan: iemand overlijdt jong of we worden getroffen door een ramp. In dat soort situaties kun je veel leren van de psalmen. Daar lees je over de strijd die in ons kan woeden, terwijl we daarnaast God alles kunnen vertellen wat in ons hart leeft”. 

Vastentip: Letten op impact van voedsel op ons leven en het klimaat: bv. geen vlees eten en geen alcohol drinken.

Diaconie & ZWO

We zitten vol!

Wat hebben we weer veel spullen ontvangen voor de aankomende Bazar! Zelfs zoveel dat we geen nieuwe spullen meer kwijt kunnen. Na drie gezellige inzamelavonden staat onze opslag nu dan ook echt helemaal vol.

Daarom zal de laatste inzamelavond op 28 februari NIET doorgaan. Had u nog langs willen komen, dat gaat nu niet, maar 15 en 16 maart bent u weer van harte welkom!

Tot dan!
De Bazar ‘cie 

Kerk-app ook online

Inmiddels is de Ontmoetingskerk-app al helemaal in gebruik. Bent u er al onderdeel van?

Anders kunt u nu door middel van het scannen van deze QR-code alsnog de app downloaden. 

Ook is het mogelijk om via een computer de kerk app te gebruiken. 
Hoe maakt u een account aan? Kijk onderstaande uitlegvideo.

We hopen dat de app voor veel verbinding gaat zorgen. Zo is er in de app nu een speciale groep Samen naar Pasen.

Iedereen in de groep mag iets delen. Een woord, een gedachte, een lied, een Bijbeltekst of een afbeelding waardoor je bent geraakt en dat je wilt doorgeven aan de ander.

In deze groep willen we met elkaar oplopen en elkaar bemoedigen, samen op weg naar Pasen. 

Als u met vragen zit kunt u altijd naar een van ons komen. 
Ook als u niet zeker weet om de app te gaan gebruiken, maar eerst een keer wilt zien hoe het werkt.

We helpen u graag verder.

Een vriendelijke groet, namens de projectgroep,
Henk de Vries en Marion de Vries
communcatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Eindrapportage Ds. Dick van Arkel

In de vergadering van de wijkkerkenraad van januari is het werk van interim predikant ds. Dick van Arkel geëvalueerd en de eindrapportage die ds. van Arkel heeft opgesteld besproken. Een groot  aantal punten uit de opdracht aan de interim predikant zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond. Adviezen zijn nagevolgd (zoals bijvoorbeeld de inzet van een ambulant predikant voor langere tijd) en een aantal punten zijn inmiddels ingezet (zoals het opstarten van het beroepingsproces). Een samenvatting van de eindrapportage leest u hier. Als u geïnteresseerd bent in de volledige rapportage kunt u die opvragen door een mail te sturen aan de scriba.

Ontmoetingskerk app installeren

 • Scan de bovenstaande QR code met je telefoon of tablet
 • Je gaat automatisch naar de App store (apple) of Google play store (Android)
 • Installeer de app
 • Open de app
 • Login met je e-mail adres
 • maak een wachtwoord aan
 • Je moet nu je e-mail adres verifieren: je krijgt een e-mail bericht op het opgegeven e-mail adres. Daarin staat een link, klik die aan en je mail adres is geverifieerd.
 • Je kunt nu inloggen in de app
 • Hier moet je een profielfoto uploaden (kies een foto van je gezicht; de app is besloten en je profiel komt in het overzicht van gemeenteleden. Zo weten we van elkaar welk gezicht bij welke naam hoort.
 • In je profiel kun je je gegevens delen met andere gemeenteleden.
 • Kies bij je geboortedatum eerst het jaar!
 • Mocht je lid willen worden van een groep, ga dan naar die groep en vraag toegang.

Bij vragen over het gebruik van de app: ga naar de groep Eerste Hulp bij appgebruik en stel je vraag!

Wist je dat er ook een online versie is van de app? Klik op deze link.

Gewoon Gezellig!

Zondag 4 februari is er weer Gewoon Gezellig in de Open Hof vanaf 14.30 uur.
Dit keer gaan we naast het gezellig met elkaar praten en spelletjes doen,
ook met elkaar Chinees eten rond de klok van 17.00 uur.  U hoeft zich hier niet voor op te geven en er zijn ook geen kosten aan verbonden.
Wel gezellig als u er ook bij bent!
Heeft u geen vervoer, neemt u dan even contact op met Corine Smit tel . 06 46567302
Tot dan!

Zondag 4 februari viering voor jong en oud ‘Je bent geliefd’

Op zondag 4 februari om 10.00 uur ben je van harte welkom in de Open Hof voor een bijzondere jeugddienst. Het thema is ‘Je bent geliefd’.

Deze dienst vieren we met jong en oud. Kinderen en jongeren hebben een belangrijke bijdrage, zij laten graag aan iedereen zien wat ze allemaal doen. Het belooft een levendige dienst te worden waarin je kennismaakt met het kinder- en jeugdwerk in onze kerk. 

De dienst is een beetje anders dan anders. De dienst is helemaal georganiseerd door de kinderen, jongeren en de kinder- en jongerenleiders. Dominee Dick Luijmes is er ook bij. Tijdens de dienst blijven alle leeftijden in dezelfde ruimte. Dominee Beer (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) is aanwezig en voor de kinderen van de kindernevendienst en de Honkers (beide 4 t/m 12 jaar) is er ook een eigen programma. In deze viering is er naast een inhoudelijk stukje voor hen ook tijd om te spelen en te knutselen. De tieners van Tieners en Taart hebben natuurlijk ook een rol, passend bij ieders talent. En … zij bakken dit keer geen taart maar cake voor iedereen! Dus blijf na de dienst gerust even napraten onder het genot van al dit lekkers (voor de kinderen is er uiteraard ook limonade en wat lekkers). 

Het lijkt ons leuk om ook aan anderen te laten zien hoe levendig het jeugdwerk in onze kerk is. Neem gerust een vriendje/vriendinnetje/buurjongen/buurmeisje en/of familie en bekenden mee! Iedereen, jong en nadrukkelijk ook oud, is welkom!

Zien we u/jou op zondagochtend 4 februari?

Groetjes van alle kinder- en jeugdclubs van de Ontmoetingskerk

Honkers

Op zaterdag 20 januari was het weer tijd voor de Honkers. Deze keer ging het over samen(werken). We lazen uit Genesis 2. God vindt het niet goed dat Adam alleen is. Hij heeft mensen gemaakt om samen te zijn. Daarom schept God Eva. Mensen zijn bedoeld om samen te zijn, om elkaar te steunen, helpen, troosten etc.

We hebben daarna allerlei spelletjes gedaan waarbij je moest samenwerken. Bijvoorbeeld een bal van de ene kant naar de andere kant van de zaal brengen zonder je handen en voeten te gebruiken. En om iets lekkers te drinken en te snoepen moest er ook samengewerkt worden, want de een kon zijn handen niet gebruiken en de ander had een blinddoek voor. Tot slot hebben we een mooie boekenlegger geknutseld. Het was een gezellige middag!

Groetjes, Marloes Arendsen en Myriam Verhoef

Terugblik Tieners & Taart zondag 14 januari

Afgelopen zondag was er Tieners & Taart, samen met de tieners van de Ark hadden we een groep van 11 gezellige tieners! Als thema hadden we geloofstwijfel, een thema dat onze tieners graag eens wilden bespreken.

We begonnen met allerlei stellingen over twijfel in het algemeen en twijfel over God en geloof. Daarna schreef iedereen voor zichzelf op: Waar twijfel jij weleens over in het geloof, hoe vind je dit, mag dit van jezelf?
 
Daarna luisterden we het nummer Schreeuwen naar de hemel van Matthijn Buwalda (https://www.youtube.com/watch?v=ofJuVqDKx-U), we bespraken welke twijfel we hoorden en of we dit herkennen. We vervolgden met het uitdelen van de geloofsbelijdenis op papier: streep door wat je niet gelooft en zet een vraagteken bij waar je over twijfelt.

Na een gesprek hierover doken we de Bijbel in. Op vier plekken in de ruimte lag een bijbeltekst. In kleine groepjes gingen de tieners langs iedere bijbeltekst en bespraken daar met elkaar: waar twijfelde de persoon over in dit bijbelstuk, herken je deze vragen, wat denk je dat God zou antwoorden op de twijfel-vragen? De bijbelteksten gingen o.a. over ‘ongelovige’ Tomas, Petrus lopend over het water, Jezus die aan het kruis uitriep waarom God Hem verlaten had.

Aan het einde vatten we de ochtend nog eens samen, de tieners noemden een woord of zin die met de ochtend te maken had. Eén tiener vatte het mooi samen: ik mag best wel twijfelen over waar God is, maar ik mag ook weten dat Hij er tóch is. Iedereen keek nog eens naar wat hij/zij in het begin had opgeschreven en kon dit aanvullen als er iets veranderd was.

De tieners kregen de opdracht om thuis aan hun ouders te vragen of zij weleens twijfel(d)en en hoe ze daarmee omgaan. We sloten af met het opschrijven van een persoonlijk gebedspunt, alle tieners hebben een briefje mee naar huis met een gebedspunt van een ander, hier bidden zij de komende week over. 

Een mooie ochtend weer samen!

Hartelijke groet van Wytske en Ineke