Oproepen van de diaconie OKM

Als diaconie roepen wij zeker in de huidige vakantietijd gemeenteleden op om een kaartje te sturen naar mensen die een blijk van aandacht kunnen gebruiken. Of een kort bezoekje, een praatje over de heg of in de supermarkt, een open blik of simpel weg een vriendelijk woord voor een voorbijganger ook al kent u hem/haar niet. Kortom ontmoet ook eens een ander, zoals Jezus dat ons heeft voorgedaan. Het kan een wereld van verschil betekenen: oog voor elkaar of een arm om iemand heen die dat nodig heeft. 

Tevens danken en attenderen wij u op de kledingcontainer van GAiN (zie foto) aan de achterzijde bij de Open Hof. Deze christelijke hulporganisatie zamelt bruikbare kleding in, om mensen in armoede en crisis te helpen. De container is volgens Joke Rietdijk recent weer geleegd dus er is weer ruimte!

Alvast veel dank!!

Diaconie & ZWO OKM

Sport

We beleven voor liefhebbers een geweldige sportzomer: EK voet- bal, de Olympische Spelen, de Tour de France, de tennistoernooien van Roland Garros en Wimbledon. Daarom hier een luchtig stukje over sport en bijbel. Ja, er zijn belangrijkere dingen aan de gang in de wereld. Maar ik ben het eens met mensen die sport zien als een verbindend element tussen mensen. En die verbinding is hard nodig in deze tijd. Verbinding? Als je kijkt naar de gezichten op de tribunes beschilderd met de stamkleuren van het land dan zou je zeggen: het is oorlog. Maar dan vrolijk.

Er staat weinig over sport in de bijbel. In het Oude testament niets bij mijn weten. In het Nieuwe wel. Maar dat is ontstaan in die Hellenistische, Romeinse wereld van toen. En daarin was sport belangrijk. Daar zijn de
Olympische Spelen ont- staan. En in Korinthe wer- den om de twee jaar grote sportwedstrijden georga- niseerd. Sport was ook een vast onderdeel van de op- voeding. En dus aanwezig in de samenleving waar- in Paulus zijn boodschap bracht. Op vazen en andere overblijfselen uit die tijd zie je speerwerpers, discuswer- pers, hardlopers, worste- laars. En het zou Paulus niet zijn als hij ook dat niet aan zou grijpen om het evange- lie van Jezus Christus in te verpakken. De Joden een Jood, de Grieken een Griek.

Heel bekend is de tekst uit 1 Korintiërs 9: 24-25. Daarin komen twee sporten voor: rennen en boksen. Paulus houdt de gemeente dit voor: laten we zijn als atleten in een hardloopwedstrijd. Die leiden daarvoor een beheerst leven. Topsporters weten hoeveel ze ervoor moeten opgeven om de top te bereiken! Gericht op één doel: “Ren als een atleet die wint”. Maar “wij doen het niet voor een vergankelijke erekrans maar voor een onvergankelijke”. Grappig dat Paulus zich- zelf daarna vergelijkt met een bokser. Volgens mij was hij dat figuur- lijk gesproken ook. Maar dan in woordgevechten met argumenten. Hij zegt: “Ik ben niet als een vuistvechter die maar in de lucht slaat”, ik hard mezelf, en oefen me in zelfbeheersing”. Boksen is wat anders dan straatvechten. Het heeft regels.


De kerk als een verzameling topsporters? Allemaal fanatiek bezig met oefenen, ons dingen ontzeggen waar de wereld van geniet? Alleen gericht op die Beker straks? Volgens mij hebben topsporters er soms zoveel voor over dat hun lichaam voor hun 40ste is opge- brand. Lijkt me niet gezond. En het woord fanatiek in verband met geloof heeft nare kanten. Maar we kunnen ook weer geen zondags- sporters zijn. Alleen maar recreatief. Daarmee win je niet. Geloof in Christus vraagt dagelijkse oefening. Fit blijven. Tot aan de hemel- poort zou Paulus misschien zeggen. Het is een levensstijl die ook hier ondertussen wel heel gezond is. Oefenen in vertrouwen op de Heer, vrede, zelfbeheersing, vergeven. Oefenen in wat de Heer van ons vraagt. Een hele gymzaal vol.

Fijne zomer gewenst!
Ds. Ronald Blokland (Wijkgemeente De Ark)

Interkerkelijk koor To You: 07 juli in Open Hof

Interkerkelijk koor To You vertrekt op zondag 7 juli al heel vroeg uit Epe om om 10.00 uur in de Open Hof te zingen. To You is een groot koor en staat onder leiding van ‘onze’ Tromp van Goor. Het repertoire bestaat uit verschillende soorten (religieuze) muziek en varieert van eigentijds tot licht klassiek. Tromp is ook onze organist deze dienst. Leuk als u en jij erbij bent!

Oproepen van de diaconie OKM

Vlak voor de zomer is het goed kort terug en vooruit te blikken. De diaconie heeft naast de bekende en traditionele activiteiten met succes en hulp van velen het worden en zijn van inleverpunt voor de voedselbank kunnen realiseren. Producten blijven nodig ook deze zomer! De banner hebben we een nieuwe plek gegeven zodat deze goed zichtbaar blijft.

Thema dit (kalender)jaar is het verminderen van eenzaamheid en hiermee zijn we (extra) aan de slag gegaan. Uit onderzoek van de gemeente Stichtse Vecht blijkt dat er veel eenzaamheid wordt ervaren ook hier in Maarssen. En niet alleen door ouderen!

Wij roepen zeker in de komende vakantietijd gemeenteleden op om een kaartje te sturen naar mensen die een blijk van aandacht kunnen gebruiken. Of een kort bezoekje, een praatje over de heg of in de supermarkt, een open blik of simpel weg een vriendelijk woord voor een voorbijganger ook al kent u hem/haar niet. Kortom ontmoet ook eens een ander, zoals Jezus dat ons heeft voorgedaan. Het kan een wereld van verschil betekenen: oog voor elkaar of een arm om iemand heen die dat nodig heeft. 

Diaconie & ZWO OKM

Kerk-communicatie: welk medium en hoe aanleveren

We hanteren alweer een paar jaar voor alle communicatie rond onze Ontmoetingskerk dit communicatie e-mailadres. En ja, die heeft iedereen ondertussen wel gevonden. Hoe handig dat is, bleek bijvoorbeeld ook toen Dico de Haan het stokje voor de Kerk Op Weg overnam van Wilna Quakkelaar: het aanleveren van artikelen ging eenvoudig door!

Op dit moment zijn er meerdere media waarop nieuws te vinden is: de Kerk Op Weg, de wekelijkse nieuwsbrief, de website en onze eigen app. Het is goed om daarom wat meer na te denken op welk medium welke info gedeeld wordt.

Kerk op Weg algemene artikelen en artikelen die actueel zijn op het moment dat er een Kerk op Weg verschijnt

Nieuwsbrief al het actuele nieuws, altijd vooruitkijkend naar de komende week

Website algemene artikelen, terugblik van bijzondere momenten of diensten én de agenda met alle activiteiten, vergaderingen etc.

App mooie Bijbeltekst, leuke weetjes, oproepjes, lief & leed – door iedereen rechtstreeks te plaatsen

Handig om even te lezen
Heb je nieuws dat op meerdere kanalen kan, denk er dan aan dat een artikel dat zowel in de Kerk Op Weg als de nieuwsbrief gewenst is, ingekort kan worden voor de nieuwsbrief. Eigenlijk zou een bericht in de nieuwsbrief niet meer dan 125 woorden moeten bevatten. Dat zijn ongeveer 9 zinnen in een Word-document en dat staat gelijk aan zo’n 25 zinnen in de opmaak van de nieuwsbrief. Of formuleer het bericht voor de nieuwsbrief nét iets anders; een andere kopregel scheelt al veel. Dan heeft de lezer het gevoel het nieuws opnieuw te lezen en beklijft het beter. Blijft het artikel aan de lange kant voor de nieuwsbrief, dan is de ‘lees meer’-optie een goede. We zorgen er dan voor dat het gehele artikel op de website geplaatst wordt met een link naar de nieuwsbrief.

Hoe en wanneer aanleveren?
Artikelen voor Kerk Op Weg kunnen tot de aangegeven woensdagavond 20:00 uur aangeleverd worden (voor schema, klik hier). Daarna is plaatsing niet meer gegarandeerd. De tekst moet zo clean mogelijk aangeleverd worden in een Word-bestand, dus geen vetgedrukte of cursieve letters, geen hoofdletters, zo min mogelijk uitroeptekens, geen spaties voor een punt, dubbele punt etc., cijfers graag uitschrijven (dus honderd ipv 100), geen ‘euro’ maar het euroteken, en afkortingen alleen indien noodzakelijk. Telefoonnummers zo weergeven: tel. 543 123 en tel. 06 1234 5678 (steeds met spatie). De tijd wordt zo weergegeven: 9:45 uur, 12:30 uur (met dubbele punt tussen de cijfers). Het is maar dat u en jij het weet.

Artikelen voor de nieuwsbrief moeten op donderdag om 10:00 uur aangeleverd zijn. Gewoon in een Word-document én kort dus (zie boven)! Artikelen voor de website, gewoon doorsturen. Heeft u geen beeld dat u er bij kunt zetten, google dan zelf eens naar leuk/passend/interessant beeld. Lever die dan als aparte bijlage bij de mail aan. Veel dank en we kijken uit naar al het nieuws rond onze Ontmoetingskerk! 

Hartelijke groet van de werkgroep communicatie,
Dico de Haan, Henk Zeldenrijk, Marion de Vries, Henk de Vries en Anneke Pastoor

startdienst 070914

Startweekend

In het weekend van 6, 7 en 8 september willen wij als gemeente het nieuwe seizoen starten. Het startweekend markeert het begin van een nieuw seizoen vol ontmoeting, verbinding en geloof. We hebben verschillende activiteiten bedacht en hopen van harte dat u/jij erbij kunt zijn. 

Vrijdag  6 september

Op vrijdagavond is er een gezellige kaartavond in de Open Hof. Kom samen met ons klaverjassen of jokeren. Dit is de perfecte gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, te genieten van een leuk spel en een beetje gezonde competitie te ervaren. Of je nu een doorgewinterde speler bent of net begint, iedereen is van harte welkom. 

Vanaf 19:30 uur ben je welkom in de Open Hof, het toernooi start om 20:00 uur.

Voor het jokeren kan je je individueel opgeven en voor het klaverjassen als team van 2 personen. Mocht je geen klaverjasteam hebben, maar wel mee willen doen, geef dit dan door. Mogelijk kunnen we iets regelen.

Zaterdag 7 september 

Fietspuzzeltocht
Op de fiets volgen we de route naar de mooiste plekjes van onze omgeving. Los samen met andere gemeenteleden de uitdagende en leuke raadsels/vragen op. En maak kans op de felbegeerde Ontmoetingskerk wisselbeker! Een activiteit voor jong en oud.

Starttijd is 16:00 uur, vanaf 15.30 uur is de Open Hof open voor alvast een drankje.

Gezamenlijke maaltijd
Na de fietspuzzeltocht nodigen we jullie uit om met elkaar te eten in de kerk.
Kosten vanaf 12 jaar €12,50 all inclusive.

Kan je niet meefietsen? Geen probleem! 
Kom vanaf 16:00 uur naar de Open Hof voor wat gezelligheid. Als er belangstelling is, komen de spelen op tafel of we kunnen wat gezellig met elkaar zingen. Alles kan en mag!

Je kunt je ook alleen opgeven voor het eten. 
We verwelkomen je graag vanaf 17:30 uur in de Open Hof.

Zondag 8 september

Zondag 8 september is om 10:00 uur de startdienst met als thema “Alles nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk”. Voorganger is Ds. Dick Luijmes en we worden muzikaal begeleid door onze eigen Ontmoetingskerkband. 

Het startweekend is alleen geslaagd als u en jij erbij bent!

Geef je op voor 16 augustus bij Marion de Vries tel. 06-55764683 via dit e-mail adres of via dit online formulier.

Een hartelijke groet,
Kees, Corine, Marion

Gewoon Gezellig

Zondag 7 juli en zondag 4 aug is er weer Gewoon Gezellig in de Open Hof, van 14:30 tot 16:30 uur.

Een spelletje, een goed gesprek, een potje sjoelen. Het kan allemaal. Daarbij een kopje koffie / thee / borreltje met wat lekkers erbij. 

Heeft u geen zin om alleen te komen , neemt gerust iemand mee. Heeft u geen vervoer, neemt u dan even contact op met Corine Smit, Telefoon 06 46567302

U bent van harte Welkom !!

WORDT VRIEND VAN DE VERENIGING ACTIVITEITENBUS MAARSSEN

De Vereniging Activiteitenbus Maarssen vervoert mensen van
55+ en mensen met een beperking op werkdagen binnen de
oude gemeente Maarssen (Maarssen-broek, Maarssen-dorp,
Oud-Zuilen en Tienhoven).

De vereniging draait geheel op vrijwilligers. De chauffeurs
halen de leden thuis op en brengen die met drie professionele
bussen overal naar toe binnen het verzorgingsgebied.

Wij bieden onze leden in de voormalige gemeente Maarssen
vrijheid en zelfstandigheid door mensen van deur tot deur te
begeleiden bij het doen van boodschappen en naar de dokter,
tandarts of dagopvang te brengen. Om de kosten te drukken
hebben wij in 2023 De Vrienden Van De Activiteitenbus
opgericht.

U kunt vriend worden tegen betaling van 100 euro per
jaar (inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor
bedrijven) Zo kunt u ons werk ondersteunen en de kosten

Opgeven als vriend kan via de website van de vereniging

Ondertussen in onze kerkapp….

Inmiddels is de Ontmoetingskerk-app al bijna 4 maanden online en hebben 126 gemeenteleden de app in gebruik. Het is mooi om te zien wat er allemaal gedeeld wordt met elkaar in de app. Andere berichten en foto’s dan in deze nieuwsbrief want de app is alleen toegankelijk voor onze eigen gemeenteleden. In de app kan je ook reageren op elkaar en dat geeft weer meer verbinding. 

Heeft u geen smartphone of tablet?

Er is ook de mogelijkheid om de app te gebruiken via de computer. Als je al een account hebt voor de app kan je uiteraard ook de webversie op de computer gebruiken. Op de website kunt u de link vinden naar de webversie.

Wat kan je ook alweer met de app? We zetten de belangrijkste functies op een rijtje:

  • Geven voor de collecte. Deze functionaliteit ervaren de gebruikers als zeer handig en wordt ook veel gebruikt.
  • Precies weten wat wanneer is door de agenda
  • Gemeentegids (smoelenboek)
  • Berichtjes met elkaar uitwisselen in verschillende groepen zoals bijvoorbeeld “Lief & Leed”. Of zoals laatst geïntroduceerd de “Gavenbank” waar je berichtjes kan plaatsen als je iemand zoekt voor bv het jeugdwerk, muziek of voor de autodienst. Van kleine acties tot project tot lid van een werkgroep.
  • Alle kringen en werkgroepen hebben een eigen plek in de app.

Ben jij al onderdeel van de Ontmoetingskerk app? Anders kan je  door middel van het scannen van deze QR-code alsnog de app downloaden. Of download de app in de Google Play store of App Store. 

En als je nog met vragen zit, kan je altijd naar één van ons komen. 
We helpen je graag verder.

Een hartelijke groet, Henk de Vries en Marion de Vries, app@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Christelijk koor Needed viert 50-jarig jubileum

In een volle kerk is afgelopen zaterdag uitbundig het jubileum van Needed gevierd. De dag begon om 15.00 uur met een reunie voor oud-leden. We hebben een zeer geslaagde middag gehad door met elkaar te zingen, te eten en herinneringen op te halen.

Het thema van het concert was Go(l)d and God Alone. De kerkzaal was versierd met gouden slingers en ballonnen en het koor was gekleed met goud. Een 50-jarig huwelijk wordt ook wel een gouden huwelijk genoemd. Al 50 jaar zijn wij verbonden met elkaar door onze liefde voor muziek, zang en onze inspiratie om vanuit geloof te zingen over de trouw en liefde van God. We zijn verbonden door de vreugde die het zingen voor God ons geeft tijdens mooie momenten. En in moeilijke tijden geeft de muziek ons steun.
We zijn dankbaar dat we dit gouden jubileum zo geweldig hebben kunnen vieren met allen die gekomen zijn. 

Van het concert is een opname gemaakt en deze zal later online komen. We houden u op de hoogte. 

Voor nu kunt u alvast kijken naar een terugblik op  RTV Stichtse Vecht, geschreven door Daan Pastoor.