Collecteweek noodhulporganiatie ZOA: dringend collectanten gezocht!

Meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht voor een oorlog of natuurramp. Zij lijden honger, hebben dorst en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Noodhulporganisatie ZOA helpt hen. 

Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Denk aan aardbevingen en overstromingen, aan de oorlog in Oekraïne, aan de terreur in Myanmar. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met lege handen en ben je alles kwijt. 

Voor Petro
Zoals de 65-jarige Petro in Oekraïne. Hij verloor bij een raketaanval zijn schoonzoon en zijn dochter raakte lichamelijk beperkt. Petro moet nu alleen voor zijn twee kleinkinderen zorgen. Samen met jouw hulp kan hij weer een leven opbouwen. De ZOA-collecte is ook voor Aisa in Nigeria, Keyrat in Ethiopië en vele andere slachtoffers van een natuurramp of oorlog. ZOA is in circa vijftien landen actief, waaronder Colombia, Myanmar, Soedan, Syrië en Oekraïne.

Noodhulp en wederopbouw
De christelijke noodhulporganisatie ZOA helpt in de eigen regio of in een buurland met noodhulp, denk aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. ZOA helpt ook bij het opbouwen van een nieuw bestaan, net zolang totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.

Naast gebed voor vluchtelingen wereldwijd is voor noodhulp veel geld nodig. Daarom houdt ZOA ook dit jaar een (huis-aan-huis) collecte: van 27 maart tot en met 1 april 2023

Gezien het beperkte aantal collectanten zijn we dringend opzoek naar versterking. Helpt u mee?

U kunt op de volgende manieren helpen:

Laten we samen van de collecte een succes maken, zodat ZOA de meest kwetsbare mensen op deze wereld kan helpen! Mogen de vluchtelingen op uw hulp rekenen?

Voor meer informatie, hulp bij het aanmaken van een digitale collectebus en opgave voor de huis-aan-huis collecte kunt u contact opnemen met Anke Sillars (e-mail / 0346-820159).

Hartelijke groet,

Anke Sillars

Terugblik dienst van de eenheid

Tijdens de dienst van de eenheid op zondag 15 januari jl. met stenen – voor iedere kerk in Maarssen en Tienhoven was er een steen – is door de kinderen een muur gebouwd rondom de hoeksteen, Jezus Christus, symbool van onze eenheid.

DE-waardepunten spaaractie wederom een groot succes!

De opbrengst van de spaaractie is 128.039 DE-waardepunten. Een fantastisch resultaat, hoogste opbrengst tot nu toe in de Open Hof en door mijn brievenbus!  De punten worden verdubbeld door Douwe Egberts en deze zijn goed voor ongeveer drie maanden DE Aroma Rood voor alle voedselbank klanten in de gemeente Stichtse Vecht.

Blijft u ook dit jaar de DE-waardepunten sparen? In december komt de DE-spaardoos weer in de Open Hof te staan. U kunt ze tussentijds ook altijd inleveren door de brievenbus, Piet Heinstraat 25. Iedereen ontzettend bedankt voor het sparen!

Namens de diaconie,
Ida Verkerk

Update Bazar 2023

We zijn alweer lekker bezig met de voorbereidingen en dat moet ook wel want de Bazar Open Hof is alweer over 2 maanden! Inmiddels zijn de goede doelen weer uitgekozen (op het moment dat ik dit schrijf nog niet  te communiceren) en gaan we ons opmaken voor de inzamelavonden. We zijn benieuwd wat u allemaal voor ons in petto hebt! Natuurlijk hebben we u als vrijwilliger of sponsor ook dit jaar weer nodig, dus houd de telefoon/mail goed in de gaten. 

Bovendien graag uw speciale aandacht voor de lootjes (á 1,25 euro, tsja ook wij ontkomen niet aan een verhoging) van de grote loterij! Natuurlijk hopen we dat we weer mogen rekenen op u als lotenkoper, maar we hopen ook dat iedereen een beetje helpt met de verkoop, dus als u normaal 1 boekje (16 loten = 20,-) kocht koop er dan 2 en verkoop er 1 door aan familie of vrienden. U gunt uw familielid of vriend(in) toch ook de kans om prachtige prijzen te winnen.

Inzamelmomenten van 19:00u tot 20:00u voor de prachtige spullen:

  • Woensdag 25 januari
  • Woensdag 15 februari
  • Woensdag 1 maart

Inzameladres: Open Hof Maarssen | Kerkweg 60

inzamelbazar@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Vriendelijke groeten, de Bazar’cie

Week van gebed voor eenheid van christenen 15 t/m 22 januari 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat van 15 t/m 22 januari komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. 

Het materiaal voor deze gebedsweek is aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met oecumenische vieringen in Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Deze zullen plaatsvinden op zondag 15 januari 2023

  • in Maarssen-dorp om 10 uur in de Heilig Hartkerk. Voorgangers zijn ds Marijke Gehrels en Hans de Kruijff. De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden via RTV Stichtse Vecht (KPN kanaal 1332, Ziggo kanaal 44). 
  • in Maarssenbroek om 10 uur in de Verrijzeniskerk. Voorgangers zijn ds. Ronald Blokland en Hans Boerkamp. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

In de week van 16 t/m 21 januari zullen ’s avonds gebedsbijeenkomsten gehouden worden. 

Kijk voor details op www.kerkpleinmaarssen.nl

Raad van Kerken Maarssen

Bazarnieuws

Laatste oproep goede doelen!

Lever het goede doel inclusief motivatie uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 aan bij Ronald de Vries | Steenoven 15 | 3602 XD | bazar@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Inzamelavonden

Het inzamelen van mooie 1ste, 2de of 3de Hands spullen doen we natuurlijk ook weer. Zonder jullie handel is er geen bazar, dus ga nou niet moeilijk doen met Marktplaats, Amazon of Wawollie, maar bewaar de handel nog heel even op een goede, droge plaats en lever het bij ons in….wij en het inzamel-dream-team doen de rest. Het inzamelen vindt weer plaats in de Open Hof van 19:00 tot 20:00 uur op de volgende data:

Woensdag 25 januari

Woensdag 15 februari

Woensdag 1 maart

Vriendelijke groeten, de Bazar’cie

Gewoon gezellig

Komende zondag 8 januari gaan we met ‘Gewoon gezellig’ pannenkoeken eten bij de Pannekoekenbakker bij de Maarsseveense Plassen.

Heeft u zin om mee te gaan , geeft u zich dan op bij Corine Smit telefoon 06 46567302 (kan tot zaterdag).

We verzamelen om 14.30 uur in de Open Hof, waar we eerst koffie / thee drinken. We vertrekken om 15.40 met auto‘ s naar het restaurant. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Leuk als u ook mee gaat!
Tot zondag!

Stichting Heart for Children’s Path brengt ‘licht’ naar Oekraïens kindertehuis

Zaterdag 17 december jl. zijn Barend Jan Verkerk en Jan van Daalen met een klein transport naar Oekraïne gegaan. Het belangrijkste is het vervoer van een diesel-aggregaat.

Hiermee kan het licht weer branden in het kindertehuis Children’s Path in Velyki Mosty, een tehuis waar momenteel 28 kinderen verblijven.

Zoals vele weten zijn wij al jaren verbonden met dit kindertehuis. Afgelopen maart net na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de leiding en de kinderen gevlucht waren naar Polen, hebben wij ze daar bezocht en geholpen. In september jl. zijn de kinderen weer terug gegaan naar West-Oekraïne. Door de bombardementen op de infrastructuur hebben ze maar enkele uren per dag stroom. Koken, warmte en licht ontbreken grote delen van de dagen. Een aggregaat was een wens welke in Nederland gevonden is. Zaterdag gaan er dus twee geweldige personen het aggregaat naar Oekraïne brengen. Deze gelegenheid is gelijk aangegrepen om de kinderen wat extra’s te geven voor de kerst. Zo liggen er 28 cadeaus klaar. Dikke pyjama’s en dikke sokken voor elk kind. Daarnaast medicijnen, vitaminen tabletten, etc. Maar ook hagelslag, stroopwafels, thee en heel veel lekkers voor de kerst. Wilt u meer weten over het transport en de stichting kijk op www.heartforchildrenspath.nl 

Laurens, Romee en Ida Verkerk
Stichting Heart for Children’s Path

Predikanten in vacaturetijd

De wijkkerkenraad heeft in de afgelopen maanden uitvoerig overlegd over de te nemen stappen in onze wijkgemeente na het vertrek van ds. Corinne Groenendijk. Wij denken, dat het goed is om in de komende maanden een bezinningsperiode in acht te nemen. Daarover hebben wij ook overlegd met de classis en de landelijke organisatie van PKN. Om gemeenten, die zich in een tussentijd bevinden te kunnen helpen, heeft PKN gespecialiseerde predikanten in dienst: predikanten met ruime ervaring in het gemeentewerk en daarnaast een meerjarige opleiding tot interim- predikant. Deze interim-predikanten kunnen worden uitgeleend aan gemeenten.

Na verkennende gesprekken met het Mobiliteitsbureau van PKN en met de kandidaat interim-predikant zelf heeft de kerkenraad besloten om vanaf 1 januari 2023 dr. Dick van Arkel uit Leusden aan te stellen als interim-predikant voor onze wijkgemeente. Hij is een ervaren gemeentepredikant, die daarna de opleiding tot interim-predikant heeft gevolgd en al veel interim opdrachten heeft uitgevoerd. Hij zal de komende maanden vooralsnog 2 dagen per week voor onze wijkgemeente werken. In deze tussenperiode zullen wij ons met zijn hulp enerzijds richten op het verwerken van de in de afgelopen jaren ontstane spanningen in de samenwerking met onze wijkpredikant. Anderzijds zal een bezinningsproces plaatsvinden met het oog op de toekomst van de wijkgemeente, voordat we weer willen overgaan tot het beroepen van een nieuwe wijkpredikant. Ds. van Arkel zal met veel groepen en individuen in onze wijkgemeente in gesprek gaan. En hij zal ook zo nu en dan voorgaan in onze erediensten. De eerste dienst waarin hij bij ons zal voorgaan is zondag 29 januari 2023. Na afloop van die dienst is er ruim de gelegenheid om met ds. van Arkel kennis te maken en eventueel afspraken te maken. In de komende tijd zult u regelmatig via Nieuwsbrief en Kerk op weg worden geïnformeerd over activiteiten van onze interim-predikant.

De interim-predikant heeft dus een speciale opdracht en is niet bedoeld voor het uitvoeren van het reguliere predikantswerk. De kerkenraad is daarom erg blij u te kunnen melden, dat wij in overleg met de wijkkerkenraad van De Ark ds. Ronald Blokland uit Maarssenbroek vanaf 1 januari 2023 konden aanstellen als consulent. Hij zal in die rol in de vacatureperiode zoveel mogelijk regulier predikantswerk verrichten, zoals (crisis) pastoraat, uitvaarten en begeleiding van kringwerk. De inzet van ds. Blokland zal worden gecoördineerd door Marion de Vries (mailadres:pastoraat@ontmoetingskerkmaarssen.nl, tel 06 – 5576 4683). U kunt daarover met haar contact zoeken. Ds. Blokland zal de komende maanden ook regelmatig voorgaan in onze erediensten. In de dienst van 12 februari 2023 is er afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers en is hij voorganger. In die dienst zullen we ook zijn verbintenis met onze wijkgemeente bevestigen.

Onze ouderenpastor Alette van de Lagemaat is werkzaam voor senioren in de secties 1, 2, 5 en 6. Zij pakt haar bezoekwerk geleidelijk aan weer verder op. Ds. Piet Vellekoop, die haar in de voorbije maanden met grote inzet en energie heeft vervangen, draagt zijn pastorale activiteiten deze maand weer aan haar en eventueel ds. Ronald Blokland over.

Wij hopen, dat de activiteiten in de komende maanden kunnen rekenen op uw betrokkenheid en dat wij in onze gezamenlijkheid de onmisbare zegen van God kunnen ervaren.

Scriba Wijkgemeente Ontmoetingskerk scriba@ontmoetingskerkmaarssen.nl