Koren zanggroep

ZINGEN op Witte donderdag en tijdens de Paaswake.

Elk jaar wordt er een ad hoc zanggroep gevormd die in de Stille week een muzikale bijdrage kan leveren op Witte donderdag en tijdens de Paaswake. Iedereen die van zingen houdt kan meedoen. Het gaat voornamelijk om bekende liederen waarvoor niet veel oefentijd gevraagd wordt. Het is een bijzondere ervaring om dit eens mee te…

Vespers in 40 dagentijd

De Raad van Kerken in Maarssen organiseert ook dit jaar weer vespers in de 40 dagentijd. Helaas niet meer in de Priorij Emmaus maar in de Abscis van de RK kerk aan de Breedstraat. De vespers zijn op zondag 18 februari en zondag 11 maart en beginnen om 19 uur. Ook is het mooi dat…

U gaf gehoor aan Actie Kerkbalans!

Voorlopige uitslag Een keer per jaar doen we een beroep op u en jou via Actie Kerkbalans. Dit jaar was het thema: Geef voor je kerk, want kerk zijn we samen. We geven om elkaar, binnen en buiten de kerk. En dat kost geld. Wat ongelooflijk fijn dat er gehoor gegeven is aan Actie Kerkbalans,…

Grote opbrengst spaaractie DE-punten voor de voedselbank

Eind november hebben wij als diaconie van de Ontmoetingskerk een oproep gedaan voor het inzamelen van uw DE-waardepunten tijdens de maand december. U heeft daar in grote getale aan gehoor gegeven: maar liefst twee volle dozen vol DE-waardepunten hebben wij kunnen ingeleverd bij de Lions Club Loosdrecht die deze actie organiseerde. In totaal 93.000 punten!…

Bloemen houden van mensen: coördinator bloemengroet gezocht!

De naam Ontmoetingskerk is gebaseerd op een ontmoeting met God en met elkaar. En ja, ook op betrokkenheid: we willen namelijk samen geloven, samen vieren, samen leven. Met de zondagse bloemengroet geven we daar praktische invulling aan. Elke week krijgt iemand uit onze gemeente de bloemen uit de kerk. Een mooi gebaar! Er  wordt al veel geregeld…

Taizé-viering RK Kerk

Door de grote opkomst en de positieve reacties op deze viering gaan we door en op 4 februari om 16:30 uur weer een Taizé-viering. Graag nodigt de inspiratiegroep je uit om deel te nemen. In een Taizé-viering richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, de momenten van rust en de korte…

Geef om je ZWO

Onze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk (ZWO) geeft invulling aan de missionaire taak. Mensen, veraf en dichterbij, worden geholpen door steun aan goede doelen en instellingen. Zo ondersteunen we Kinderfonds MAMAS. Deze sterke, lokale vrouwen, de MAMAS, geven via hun eigen projecten dagelijkse zorg en heel veel liefde aan kinderen in ernstige armoede. Niet…

Luisteren (naar je roeping): kerk-balans-opmaken

Dit was het thema van de dienst van zondag 28 januari. Deze zondag wordt ook aangeduid als de 4e zondag na Epifanie. Dit woord verwijst naar de verschijning van Christus aan de drie Koningen (wijzen uit het Oosten) die wij op 6 januari van elk jaar gedenken. Dominee Piet Vellekoop vroeg de kinderen voordat zij…

Nieuwsbrief-team even voorstellen!

Inmiddels is het alweer jaargang 2 van de elektronische nieuwsbrief van de Ontmoetingskerk. We ontvangen gelukkig veel positieve feedback op de nieuwsbrief die door velen binnen en buiten onze wijkgemeente gelezen wordt. Elke week wordt de nieuwsbrief in elkaar gezet en stipt op vrijdagavond om 20:30 uur verzonden. We stellen de makers van nieuwsbrief even…

Actie Kerkbalans 2018: Geef om je Diaconie

In 2017 hebben wij met uw en jouw geld heel veel mensen kunnen helpen: plaatselijk in Stichtse Vecht, landelijk en zelfs wereldwijd. Wij ondersteunden bijvoorbeeld Kledingbank Breukelen. In een speciale dienst in februari, met als thema ‘De Diaconie kleedt aan’, werden vier wasmanden vol met kleding opgehaald. We konden de Kledingbank een broodnodige en substantiële…