Kerk-op-schoot dienst: bruiloft te Kana

Zondag 13 oktober vindt weer de eerste kerk-op-schoot-dienst van dit seizoen plaats. Kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouder(s) zijn om 10.00 uur van harte welkom in de Dorpskerk. Deze keer beleven we met Dominee Beer het verhaal van de bruiloft in Kana. Het belooft weer een leuke, interactieve dienst te worden waarbij we met…

Beroep aangenomen!

Op zondagavond 29 september jl. heeft een delegatie van het moderamen de beroepsbrief aan dominee Corinne Groenendijk overhandigd en uitgebreid met haar en haar man kennisgemaakt. De kerkenraad is erg dankbaar en blij u te kunnen meedelen dat in de week daarna de brief is binnengekomen waarin staat dat zij het beroep aanneemt! De verwachting…

Van over het water

Tijdens het laatste pastoraal beraad vertelde Linda Marks een prachtig verhaal over ‘Gelukkig zijn’, wat ik graag doorgeef:Een jongen van negen jaar vraagt aan zijn vader; ‘Wat moet ik doen om gelukkig te zijn?’ Zijn vader zegt: ‘Kom, pak je rugzak en de ezel. We gaan vier dagen op reis.’Op dag één zit de zoon…

Beoogd nieuwe predikant: dominee Corinne Groenendijk

Op zondag 22 september jl., hebben de leden van wijkgemeente Ontmoetingskerk ingestemd met het beroep van mevrouw dominee Corinne Groenendijk, op dit moment predikant te Krimpen aan de IJssel. Lees verder in de Nieuwsbrief Extra die over dit onderwerp verscheen…

Gemeenteberaad zondag 22 september: verkiezing nieuwe predikant

Aanstaande zondag 22 september zal direct aansluitend aan het koffiedrinken na de vredesdienst een gemeenteberaad van wijkgemeente Ontmoetingskerk worden gehouden. In deze vergadering zal de beroepingscommissie verslag doen van hun werkzaamheden, de gevolgde procedures en inhoudelijk informatie geven over de beoogd predikant. Inmiddels hebben onze wijkkerkenraad als ook de Algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente…

Openstaande vacatures in onze wijkgemeente

Afgelopen zondag 15 september was er een prachtige kerkdienst waarin veel items aan bod zijn geweest: Startzondag, Ziekenzondag, aftredende en herbevestigde ambtsdragers, en ook de openstaande vacatures binnen de gemeente. Over dit laatste onderwerp heeft dominee Piet Vellekoop in de preek ons als gemeenteleden vergeleken met mieren: éen mier kan bijna niets, maar een hele kolonie…

Koffie & Meer extra, 2 oktober

Woensdag 2 oktober is er weer een Koffie&Meer Extra. Er is dan koffie met een koekje en aansluitend om 11.30 uur een gezellige lunch. Peter de Vries zal op de piano spelen. Voor de  lunch vragen wij een vrijwillige bijdrage. Iedereen is van harte welkom! Groet namens Koffie&Meer, Ankie de Boer

van over het water

Plotseling komen mensen soms met dezelfde soort vragen. Het lijkt dan alsof ‘er iets in de lucht hangt’. Soms heeft het ook te maken met programma’s op de televisie of een plotseling veel voorkomend onderwerp in de kranten of op de radio. Wonderlijk is het dan ook soms hoe je tegen een antwoord aan kunt…