Gewoon Gezellig

De volgende Gewoon Gezellig wordt gehouden op zondag 8 april (let op: dit is de 2e zondag van april omdat het 1 april Pasen is). Op die dag sluit de jongerenvereniging van de RK kerk bij ons aan. Zijn er meer jongeren of ouderen die zin hebben in een gezellige spelletjesmiddag, kom dan op 8…

Kerkproeverij, diaconale dienst zondag 8 april

Het jaarthema van de PKN ‘Kerkproeverij’, is ook doorgezet binnen de diaconie. Het ‘proeven’ hebben we als thema voor de diaconale dienst van 8 april bijna letterlijk genomen. Meerdere doelen die te maken hebben met voedselvoorziening zijn in het afgelopen jaar ondersteund. Onder andere de Voedselbank Stichtse Vecht, Het Smulhuis (een eetgelegenheid voor dak- en…

Bazar Open Hof weer een mooi en succesvol weekend!

De Bazarcommissie dankt al haar bezoekers en vrijwilligers weer heel erg hartelijk voor jullie medewerking aan de Bazar 2018. Het resultaat was een ietsje lager dan vorig jaar, maar dat mocht de pret niet drukken en het is nog steeds een geweldig bedrag dat wij met zijn allen bij elkaar hebben gebazard! De netto opbrengst…

Gemeenteavond op 17 april

Op dinsdag 17 april aanstaande wordt er voor de leden van wijkgemeente Ontmoetingskerk een gemeenteavond georganiseerd. U en jij bent daarvoor van harte uitgenodigd! In het gedeelte voor de pauze willen we jullie bijpraten over over het project ‘Bouwen aan de toekomst‘. Diverse werkgroepen zijn met onderdelen van project (dat gaat over de toekomst van…

Huiskamerbijeenkomst sectie-2

Het sectieteam van sectie-2 organiseert een huiskamerontmoeting op Huiskamerbijeenkomst sectie-2 aanstaande. Het thema voor deze bijeenkomsten is “Godsbeelden….…”. Ieder van ons heeft wel beelden van God. Zijn die beelden nog steeds dezelfde als toen we jong waren? Zijn het nog dezelfde beelden die onze ouders hebben geprobeerd over te brengen? Of zijn ze door de tijd veranderd,…

Film: God on Trial

De laatste film van het seizoen lijkt zo ongeveer de samenvatting van alle vragen van de afgelopen twee jaar film in zich te bergen. Op het scherpst van de snede gaat het over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en verlangen, hoop en wanhoop, schuld en oordeel. “God is niet goed!” Vol afschuw spuugt…

Feestelijke dienst met 6x ja én een vraagteken

Zondag 25 maart was een feestelijke dag want Hans en Gonda Brakke, Ronald en Marieke Ramp, Iris Volmer en Margot de Vries deden belijdenis van hun geloof. En dat deden ze allemaal op hun eigen, unieke manier: via het voorlezen van een tekst, het zingen van een lied of door het musiceren op  trompet. In…

Wandelen

We vertrekken op zaterdag 7 april om 9.31 uur met de trein richting Utrecht. Na een rit van een half uur, inclusief overstap, verlaten we de trein voor een unieke wandeling van een kilometer of vijftien. Graag opgave vooraf. pgvellekoop@hotmail.com of 556 659.  

Goedemorgenkring 3 april

De eerstvolgende bijeenkomst van de Goedemorgenkring zal zijn op dinsdagmorgen Derde Paasdag 3 april om 10.00 uur in Het Trefpunt. We vervolgen onze lezing van het Johannesevangelie, vanaf 15: 18. In de liturgie van het kerkelijk jaar gaan we richting Hemelvaartsdag. Daarover gaat het onder andere in dit hoofdstuk met de belofte van Jezus: ‘Ik…

Dorpskerk Maarssen verbindt al bijna 500 jaar!

Het Europese Erfgoedjaar 2018, met Leeuwarden als Culturele Hoofdstad, benadrukt het belang van cultureel erfgoed én het behoud ervan. Onder het motto “Erfgoed verbindt, Europa inspireert“, openen in 2018 vele (erfgoed)organisaties in Nederland de deuren. Erfgoed bestaat o.a. uit monumentale gebouwen, archieven en collecties, mobiel en digitaal erfgoed, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen…