Meeleven met de Koptische kerk

Op goede vrijdag hebben vertegenwoordigers van onze wijkgemeente een dienst bijgewoond van de Koptische kerk in Utrecht. Vanwege de goede contacten met Vader Aboena Bishoy Kamel, is namens onze wijkgemeente een brief opgesteld waarin wij aangeven dat wij meeleven met onze Koptische mede-Christenen in Egypte en in ons land. Klik hier voor de brief Omdat…

Bouwen aan de toekomst: verslag Gemeenteavond 1 van 2

Een gemeenteavond met zorgen én met opties, zo kun je de inspirerende avond van dinsdag 18 april jl. in Het Trefpunt goed omschrijven. Zorgen als het gaat om de financiën van onze wijkgemeente (hoe kunnen we de kerk blijven bemensen en betalen) en opties of liever gezegd kansen die er zijn vanuit zakelijk oogpunt. Een…

Ondervind je problemen bij het laten zien van deze website?

Vanwege het overzetten van deze website naar een Nederlandse web hosting zijn alle verwijzingen naar de individuele pagina’s en berichten gewijzigd. Wanneer je problemen ondervindt bij het laten zien van deze website, wis dan even je geschiedenis in je web browser. Voor een overzicht van instructies per browser open dan even dit artikel. Voor een overzicht…

Paascyslus

Als wijkgemeente hebben we weer een gezegende paascyclus achter de rug. Op Witte donderdag stonden we stil bij de avondmaaltafel en de bevestiging van de doop. Het licht werd gedoofd… Gelukkig werd in de Paasnacht de nieuwe Paaskaars binnengedragen en ontstaken we allen ons licht. Op Paasmorgen mochten naast de opstanding ook de doop en…

Paaskaars

Via ons gemeentelid Paula de Groot ontvingen wij het volgende bericht: “Het Johannes Hospitium Vleuten wil graag de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen, hartelijk bedanken voor het schenken van de paaskaars en daarbij de prachtige bloemen inclusief vaas.”

Nieuwe website online!

Zojuist is deze nieuwe website van onze wijkgemeente online gegaan. Als onderdeel van het recent aan de kerkenraad gepresenteerde communicatieplan, is de inhoud van de website zover mogelijk geactualiseerd. Ook de vormgeving is vernieuwd en eigentijdser gemaakt. De website is gemaakt met WordPress software, wereldwijd het meest gebruikte pakket om websites te bouwen. De nieuwe…

Gemeente avonden 18 april en 16 mei 2017

U weet vast nog dat er vaker gesproken is over: wat voor gemeente willen we zijn? De kerkenraad en commissies zijn hier mee de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Hierbij kwam naar voren dat we ook moeten kijken welke financiële kaders we hebben. Het zal u niet verrassen dat we jaarlijks meer uitgeven dan…

Palmpasen 2017

De eerste collecte tijdens de dienst op Palmzondag was bestemd voor een project in Myanmar (Birma). Aangezien ons gemeentelid Eh Wah uit Birma komt, was zij door Jochem Stuiver gevraagd de lezing van de zondag Johannes 12: 12 t/m 19 in het Birmaans voor te lezen. Roeli Faay las vervolgens het gedeelte in (meer begrijpelijk)…

koningsdag

Oproep vrijwilligers Trefpunt Koningsdag 2017

Ten behoeve van Koningsdag 2017 worden vrijwilligers gezocht om te helpen in en om het trefpunt achter de Dorpkserk in Maarssen. Traditioneel is het plein voor het trefpunt op Koningsdag altijd weer een gezellig ontmoetingspunt voor velen uit ons dorp. Bent u als lid van onze wijkgemeente op zoek naar een uitdaging en zou u…

Overzicht diensten in de stille week

Maandag 10 april, dinsdag 11 april en woensdag 12 april:  vespers in de Dorpskerk 19:30 uur in samenwerking met de protestantse wijkgemeente Ichtus Witte Donderdag 13 april, 19:30 uur Dorpskerk, Heilig Avondmaal en m.m.v. zanggroep Goede Vrijdag 14 april,19:30 uur Open Hof, De zeven kruiswoorden in woord, muziek en beeld m.m.v. Oratoriumkoor Excelsior Stille Zaterdag,…