Geef om je ZWO

Onze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk (ZWO) geeft invulling aan de missionaire taak. Mensen, veraf en dichterbij, worden geholpen door steun aan goede doelen en instellingen. Zo ondersteunen we Kinderfonds MAMAS. Deze sterke, lokale vrouwen, de MAMAS, geven via hun eigen projecten dagelijkse zorg en heel veel liefde aan kinderen in ernstige armoede. Niet…

Luisteren (naar je roeping): kerk-balans-opmaken

Dit was het thema van de dienst van zondag 28 januari. Deze zondag wordt ook aangeduid als de 4e zondag na Epifanie. Dit woord verwijst naar de verschijning van Christus aan de drie Koningen (wijzen uit het Oosten) die wij op 6 januari van elk jaar gedenken. Dominee Piet Vellekoop vroeg de kinderen voordat zij…

Nieuwsbrief-team even voorstellen!

Inmiddels is het alweer jaargang 2 van de elektronische nieuwsbrief van de Ontmoetingskerk. We ontvangen gelukkig veel positieve feedback op de nieuwsbrief die door velen binnen en buiten onze wijkgemeente gelezen wordt. Elke week wordt de nieuwsbrief in elkaar gezet en stipt op vrijdagavond om 20:30 uur verzonden. We stellen de makers van nieuwsbrief even…

Actie Kerkbalans 2018: Geef om je Diaconie

In 2017 hebben wij met uw en jouw geld heel veel mensen kunnen helpen: plaatselijk in Stichtse Vecht, landelijk en zelfs wereldwijd. Wij ondersteunden bijvoorbeeld Kledingbank Breukelen. In een speciale dienst in februari, met als thema ‘De Diaconie kleedt aan’, werden vier wasmanden vol met kleding opgehaald. We konden de Kledingbank een broodnodige en substantiële…

Wederom ‘mensenfluisteraars’ bevestigd…

Op deze website, in Kerk op weg en via nieuwbrief en in de diensten, is in het laatste half jaar van 2017 veel aandacht geweest voor de vacatures binnen onze wijkgemeente. In interviews vertelden huidige en vertrekkende ambtsdragers hun verhaal over het uitvoeren van hun functie. De dienst van 3 september2017 stond geheel in het teken…

Gewoon gezellig maaltijd

Op zondagmiddag 4 februari 2018 staat de traditionele jaarlijkse maaltijd op het programma bij Gewoon Gezellig. Vanaf 14:30 uur bent u welkom in kerkcentrum Open Hof. We beginnen met een kopje koffie en een spelletje of gewoon gezellig een praatje.  Daarna zullen we gezamenlijk van de maaltijd genieten. De middag duurt daarom wat langer dan…

Appeltaartconcert bij Koffie & Meer

Op woensdag 14 februari is er een Koffie & Meer met muziek en appeltaart. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd tussen 9.30 en 12.00 uur in kerkcentrum Open Hof. Het kleine muziekconcert van ongeveer een half uur begint om 10:00 uur. Daarna is er voor alle bezoekers koffie, thee en verse appeltaart. Noteer deze datum dus vast in uw agenda! We zoeken…

Vanuit de ZWO commissie…

In de laatste maanden van 2017 is er door de ZWO commissie aan diverse projecten geld gedoneerd . Deze projecten waren Bomen in Madagaskar ( collecte en binnengekomen giften) en Stichting Hulp in Oost-Europa. Ook is er extra geld gegeven voor 40 voedselpakketten om gezinnen in Oost Europa te helpen om de winter door te…

Dienst van de Eenheid 21 Januari 2018

Zondagochtend zijn we gezamenlijk met de RK Parochie in Maarssen de Week van Gebed gestart met een gezamenlijke dienst in de Heilige Hartkerk in Maarssen. Samen hebben we een mooie dienst beleeft met afwisselende liederen ondersteund door het oecumenisch Ad Hoc koor o.l.v. Karen Mommers. Hans de Kruijf wist ons in zijn overweging mee te…

Voor hetzelfde geld geeft u meer!

Uw giften aan de Ontmoetingskerk zijn aftrekbaar van uw Inkomstenbelasting. Onze kerk is namelijk een door de overheid erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Normaal betaal je echter over een gedeelte van je gift toch belasting (er geldt namelijk een drempel van 1% van je bruto inkomen). Dat is niet zo bij een periodieke gift. In bijgaand…