Wijn voor een goed doel

Afgelopen vakantie fietste wijkgemeentelid Marieke Ramp – van Wijk de Elzas wijnroute. Hieraan heeft zij een actie voor haar (eigen) goede doel No Yellow Beans Day (NYBD) gekoppeld. Wellicht ken je dit goede doel al omdat Marieke daarover wel eens iets verteld heeft tijdens een kerkdienst en dit doel ook al eens is gesteund vanuit…

Kerk-op-schoot diensten

Ook dit seizoen zullen er weer vier Kerk-op-schoot diensten worden georganiseerd. De data zijn: 22 oktober 2017 (thema: vijf broden en twee vissen) 17 december 2017 (thema: kerst) 11 februari 2018 (thema nog niet bekend) 22 april 2018 (thema nog niet bekend) Kerk-op-schoot diensten zijn sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar….

In de Ontmoetingskerk voel ik mij thuis…

In de serie interviews met ambtsdragers binnen onze wijkgemeente, dit keer een gesprek met Margot de Vries. Zij wordt op 8 oktober aanstaande bevestigd als jeugdouderling van de Ontmoetingskerk. Waarom jeugdouderling? Gevraagd naar haar motivatie geeft Margot aan dat ze het al lang in haar hoofd heeft om jeugdouderling te worden of een andere functie…

Wat als..?

De dienst op zondag 3 september jl. stond in het teken van de vraag: Wat als…? Wat als…er geen ouderlingen meer worden gevonden? Wat als…er geen diakenen of andere mensen meer zijn die het kerkenwerk willen dragen? Wat zou je daarvan als gemeentelid dan merken? Bij de ingang van de kerk werd dit deze zondagmorgen…

Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Wie komt 1 van onze 6 sectieteams versterken? Bent u iemand, die graag in uw wijk namens de Ontmoetingskerk een bezoekje brengt aan een mede-gemeentelid en heeft u vrije tijd, die u niet achter de geraniums wilt besteden? Dan is dit iets voor u! Geen opleiding nodig, alleen een warm hart….

“Ik wil lid zijn van een gemeenschap die openstaat, maar ook kritisch is”

Misschien overweeg je om de taak van ouderling op je te nemen, maar wil je eerst wat meer achtergrond en inzicht. Wat maakt een ouderling mee, wat is zijn of haar taak, wat zijn leuke en minder leuke ervaringen, hoe is de sectie eigenlijk georganiseerd? Als derde in deze serie een interview met Pieter Quakkelaar….

Startzondag 24 september “Kerkproeverij”

Op zondag 24 september starten we om 10.00 uur het nieuwe seizoen met elkaar. Het thema van deze startzondag is “Kerkproeverij”.  De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien je eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij proeverij denk je aan eten en drinken, maar aan de kerk? STARTDIENST De startdienst met dominee Jochem &…

Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen rekent op een nieuwe Ouderling kerkrentmeester m/v iemand die gaat stralen als het gaat om financiële cijfers en het interpreteren ervan iemand die ‘alles’ op financieel vlak voor onze wijkgemeente regelt iemand met een blik op de toekomst gericht Herkent u zichzelf in dit profiel? Dan zien wij uw aanmelding graag…

Kerken in Maarssen vieren 500 jaar protestantisme met twee activiteiten

De CGK De Hoeksteen en alle protestantse wijkgemeenten van Maarssen (de Ark, Ichtus en Ontmoetingskerk) staan gezamenlijk stil bij 500 jaar protestantisme met 2 activiteiten voor iedereen. De eerste activiteit is op zondag 29 oktober. Dan is er om 18.30 uur een grote zangdienst in de Dorpskerk. We zullen dan vooral stilstaan bij de reformator…

Herinnering Aktie Kerkbalans

Nu de herinneringen aan de vakantie gaan vervagen, vragen wij even aandacht voor de actie KERKBALANS. Gelukkig worden de meeste toezeggingen trouw op de afgesproken tijdstippen betaald. Vaak zelfs al vroeger dan toegezegd. Zo is er al meer dan €  17.000 vooruit betaald. Het tegendeel is echter ook waar.  Circa 60 personen hebben samen een…