Laatste nieuws


AKB-2020 goes digitaal!

Zoals al een aantal keren is gemeld zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 in volle gang. Er komt ook een digitale optie: u ontvangt dan de AKB-post per e-mail en kunt de jaarlijkse bijdrage digitaal doorgeven.  De druk op de secties wordt steeds groter, omdat er met minder vrijwilligers hetzelfde werk gedaan moet worden. Om deze drukte te verminderen…

In Vuur en Vlam Viering (VVV)

Op zondag 8 december is er weer een in “Vuur en Vlam Viering”. We willen ook nu weer vieren dat er een vuur is dat eeuwig brandt. Dit is het vuur, dat mensen aanzet om zich uit naam van de Liefde in te zetten voor de medemens. Het thema van deze dienst is “Geef Licht”.  De dominee is…

Zondag van de Voleinding

Vandaag houd ik mijn eigen stille wake:een stukje ik ging samen met jou dood.Een schok, die mij genadeloos blijft raken,een leegte, die mij voedt als dagelijks brood.  Mijn vrienden zijn nu de herinneringen:Een zee van tranen en een bron van moedwaaruit ik beurtelings zal blijven drinken,waardoor jij voor vergeten wordt behoed.  Vandaag zal ik met…

Tieners & Taart zondag 17 november

Afgelopen zondag was er weer een Tieners & Taart bijeenkomst. Dit keer waren we met zes jongeren: Ruben, Manuel, Youri, Roos en Minke. Dit keer heeft Ineke Verburg geholpen. Zij zal ons vanaf nu vaker helpen bij de Tieners & Taart. We zijn de ochtend weer begonnen met het aansteken van de kaars. Dit keer had Ruben…

Terugblik op Sirkelslag KIDS

Afgelopen vrijdag deden we met 12 kinderen van Ichtus en Ontmoetingskerk weer mee met Sirkelslag KIDS. Het was een supergezellige avond. We kregen leuke opdrachten te doen die allemaal iets te maken hadden met het leven van David. We waren verdeeld in 2 groepen en streden tegelijk tegen heel veel andere groepen uit Nederland. We…

Nieuwe vorm van Viering Heilig Avondmaal

Op initiatief van een aantal gemeenteleden heeft een kleine commissie op verzoek van de kerkenraad gezocht naar een andere vorm van avondmaal vieren die recht doet aan zoveel mogelijk deelnemers. Dat heeft na wat aanpassingen geresulteerd in een viering in de kring, een gecombineerde viering van zowel zitten als staan. Deze nieuwe vorm hebben we…

In Vuur en Vlam Viering (VVV)

Op zondag 8 december is er weer een in “Vuur en Vlam Viering”. We willen ook nu weer vieren dat er een vuur is dat eeuwig brandt. Dit is het vuur, dat mensen aanzet om zich uit naam van de Liefde in te zetten voor de medemens.  Het thema van deze dienst is ‘Geef Licht’. De dominee…

Rooster Levende Adventskalender

Ga naar dit bericht om het rooster van de Levende Adventskalender 2019 te bekijken. Niet duidelijk genoeg? Klik op het rooster en zoom in!

Aktie Kerkbalans 2020 goes digitaal!

Aktie Kerkbalans (AKB) is voor u misschien nog een ‘ver-van-uw-bed show’ en dat klopt; de landelijke start is pas op 18 januari 2020. Achter de schermen zijn de voorbereidingen echter al volop begonnen. Een nieuw decennium betekent ook voor Aktie Kerkbalans een digitale optie, die wij u en jou willen voorleggen: Geeft u dit jaar digitaal voor…

Maak alvast kennis met Ds. Corinne Groenendijk

Op zondag 17 november kunnen wij als gemeenteleden alvast in informele sfeer kennis maken met Ds. Corinne Groenendijk. En zij natuurlijk met ons!  Corinne zal bij de dienst aanwezig zijn en tijdens het koffiedrinken gaat onze jeugdouderling Myriam Verhoef een vraaggesprekje met haar aan. Wilt u of jij nu al een vraag stelen aan onze…