Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Wie komt 1 van onze 6 sectieteams versterken? Bent u iemand, die graag in uw wijk namens de Ontmoetingskerk een bezoekje brengt aan een mede-gemeentelid en heeft u vrije tijd, die u niet achter de geraniums wilt besteden? Dan is dit iets voor u! Geen opleiding nodig, alleen een warm hart….

“Ik wil lid zijn van een gemeenschap die openstaat, maar ook kritisch is”

Misschien overweeg je om de taak van ouderling op je te nemen, maar wil je eerst wat meer achtergrond en inzicht. Wat maakt een ouderling mee, wat is zijn of haar taak, wat zijn leuke en minder leuke ervaringen, hoe is de sectie eigenlijk georganiseerd? Als derde in deze serie een interview met Pieter Quakkelaar….

Startzondag 24 september “Kerkproeverij”

Op zondag 24 september starten we om 10.00 uur het nieuwe seizoen met elkaar. Het thema van deze startzondag is “Kerkproeverij”.  De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien je eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij proeverij denk je aan eten en drinken, maar aan de kerk? STARTDIENST De startdienst met dominee Jochem &…

Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen rekent op een nieuwe Ouderling kerkrentmeester m/v iemand die gaat stralen als het gaat om financiële cijfers en het interpreteren ervan iemand die ‘alles’ op financieel vlak voor onze wijkgemeente regelt iemand met een blik op de toekomst gericht Herkent u zichzelf in dit profiel? Dan zien wij uw aanmelding graag…

Kerken in Maarssen vieren 500 jaar protestantisme met twee activiteiten

De CGK De Hoeksteen en alle protestantse wijkgemeenten van Maarssen (de Ark, Ichtus en Ontmoetingskerk) staan gezamenlijk stil bij 500 jaar protestantisme met 2 activiteiten voor iedereen. De eerste activiteit is op zondag 29 oktober. Dan is er om 18.30 uur een grote zangdienst in de Dorpskerk. We zullen dan vooral stilstaan bij de reformator…

Herinnering Aktie Kerkbalans

Nu de herinneringen aan de vakantie gaan vervagen, vragen wij even aandacht voor de actie KERKBALANS. Gelukkig worden de meeste toezeggingen trouw op de afgesproken tijdstippen betaald. Vaak zelfs al vroeger dan toegezegd. Zo is er al meer dan €  17.000 vooruit betaald. Het tegendeel is echter ook waar.  Circa 60 personen hebben samen een…

Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is op zoek naar diverse Diakenen m/v De diaken draagt er zorg voor, dat verzoeken om hulpverlening (voor zover mogelijk) worden gehonoreerd. Voor financiële hulp wordt gewerkt volgens vastgestelde richtlijnen. Zo ondersteunt de diaconie kansarme kinderen, de Voedselbank, maar organiseert ook diverse activiteiten zoals Café Koffie & Meer en Gewoon gezellig. Wat…

Uitnodiging Medair Nederland: wadloop #nietvoorwatjes

Via de diaconie kregen wij het verzoek om het volgende onder jullie aandacht te brengen: Op  zaterdag 2 september 2017 organiseert Medair Nederland weer een sponsor wadloop #nietvoorwatjes. Er wordt dit jaar gelopen (16km) van Brakzand naar Schiermonnikoog. We stappen op in Lauwersoog, op een schip die ons in 20 minuten naar de juiste zandbank brengt. Hierna zullen we…

Onze wijkgemeente zoekt!

De Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen, met vestigingen aan Kerkweg 19 en 60 te Maarssen is op zoek naar: Enthousiaste ouderlingen voor sectie 1 en 3 die als verlengstuk van Ds. Piet Vellekoop en Ds. Jochem Stuiver kunnen fungeren. Mensenmensen met een luisterend oor. Bezoekjes in de wijk, het aansturen van het sectieteam en het organiseren van…

“Ik houd van vroeger en ben gek op ouderen”

Misschien overweeg je om de taak van ouderling op je te nemen, maar wil je eerst wat meer achtergrond en inzicht. Wat maakt een ouderling mee, wat is zijn of haar taak, wat zijn leuke en minder leuke ervaringen, hoe is de sectie eigenlijk georganiseerd? Als tweede in deze serie een interview met Harmony van Barneveld….