Brief aan minder betrokken leden

Dit weekend zal er een vriendelijke brief worden gestuurd aan de leden die al jaren minder betrokken zijn bij onze wijkgemeente. Het gaat dan om leden die bijvoorbeeld al geruime tijd niet meer financieel bijdragen, hebben aangegeven geen contact meer te willen of al eerder hebben aangegeven zich te willen laten uitschrijven (waarbij dat nooit…

Afscheidsdienst ds. Jochem Stuiver op zondag 17 maart 2019

De dienst op 17 maart aanstaande is de afscheidsdienst van dominee Jochem Stuiver. Hij is op dat moment zo’n 7,5 jaar aan onze wijkgemeente verbonden geweest. Vanaf 09:30 uur is de kerk open en starten we met koffie en thee waarna de kerkdienst om 10:00 uur begint. Na de dienst is er een doorlopende receptie…

Bazar Open Hof Maarssen vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019

Wilt u op de hoogte blijven van de allerlaatste ontwikkelingen en het heetste nieuws? Volg ons en vind ons leuk op Facebook | www.facebook.com/bazarpknmaarssen (Bazar Open Hof) Nog maar 2 inzamelavonden, 4 en 11 maart, dus ruimt u in de voorjaarsvakantie nog even de zolder en de schuur op? We hebben al een hoop mooie…

beer

Kerk-op-schoot

Zondag 17 februari 2019 om 10.00 uur komt dominee Beer weer naar de Open Hof. De kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouders zijn van harte welkom op de Hofzolder. Deze keer beleven we het verhaal van Jona. Jona moest van God op reis. Wat neem je mee als je op reis gaat? De kinderen…

Persbericht uitgegaan

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan: Intentieverklaring nieuw Gezondheidscentrum getekend Afgelopen week werd door vier huisartsen en de Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk de intentieverklaring getekend voor het ontwikkelen van een Gezondheidscentrum in Kerkcentrum Open Hof. Een mooi initiatief en een geweldig plan om een rijksmonument – de voormalige witte ‘directeurswoning’ aan de linkerzijde, gelegen in het hart…

Unieke kans voor Kerkcentrum Open Hof!

Intentieverklaring nieuw Gezondheidscentrum getekend Via dit nieuwsitem informeren wij u en jou graag over een belangrijke stap die afgelopen week werd genomen door het tekenen van een intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Gezondheidscentrum in Kerkcentrum Open Hof. Vier lokale huisartsen – Mieke Wolfs, Maartje van Vugt, Chris van Wincoop en Philip de Vries –…

Van de waterkant

(of deze keer als titel: Van het Domplein)Een knipoog van boven In de zeven jaar dat ik in Utrecht studeerde kwam ik vaak in de Domkerk. Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van de stad vind je daar een oase van rust. En niet te vergeten een Domcafé waar je de grootste bonbons…

Eerste indicaties AKB 2019 bemoedigend, herinnering inleveren antwoordenveloppe

Zoals op zondag 3 februari jl. door kerkrentmeester Jaap Bogaard is afgekondigd, zijn de eerste indicaties van de opbrengst van de Actie Kerkbalans 2019 bemoedigend: velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om meer bij te dragen. Dat is hard nodig en daar zijn we erg dankbaar voor. Hoewel een groot deel van de antwoordenveloppen…

Gemeenteberaad beroepingsproces

Op zondag 3 februari werd na de dienst een gemeenteberaad gehouden over het beroepingsproces. Scriba Henk de Vries opende de bijeenkomt en gaf aan dat beroepingstijd vooral ook bezinningstijd is. Vragen als: wie zijn we als wijkgemeente en welke speerpunten willen we de komende jaren aandacht geven, komen daarin aan bod. Verder is het belangrijk…

Erepenning VKB* en oorkonde voor Jaap Bogaards

Na de dienst van zondag 3 februari jl. ontving Jaapt Bogaards van Jacob van der Zwan een erepenning en oorkonde voor zijn werk als kerkrentmeester. Jaap heeft deze functie inmiddels meer dan 28 jaar uitgevoerd. Eigenlijk is hij al veel langer actief binnen kerkelijke functies: in zijn vorige woonplaats Nieuwegein was hij twee jaar voorzitter…