Fantastische collecte opbrengst voor aardbevingsslachtoffers!

Afgelopen zondag (12 febr.) was de eerste collecte bestemd voor de slachtoffers van de vreselijke gevolgen van de aardbeving(en) in Syrië en Turkije.

Graag delen wij in dit speciale geval de opbrengst van deze collecte: ruim 900 euro!!

Diaconie & ZWO vullen zoals toegezegd dit bedrag aan, inmiddels is 2.000 euro naar Kerk in Actie overgemaakt voor de slachtoffers van deze ramp.

Wij danken alle gulle gevers en hopen dat u betrokken blijft met gebed en gaven. De nood is groot en wederopbouw zal nog veel tijd en geld vergen. 

Diaconie & ZWO Ontmoetingskerk

Geplaatst in Nieuws.