Kerk-op-schoot Kerst

Op zondag 15 december vieren we samen met dominee Beer het Kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus. Deze keer om 10.00 uur in Het Honk bij de Dorpskerk. Kinderen van 0 t/m 4 jaar en hun (groot)ouders zijn weer van harte welkom. De kinderen hebben al een uitnodiging thuis gekregen. Weet jij iemand…

Handige handjes gevraagd

Zoals aangekondigd krijgen onze nieuwe dominee Corinne Groenendijk en haar man Raaf medio december de sleutel van hun nieuwe huis in de Reizende man. Ze verwachten kort voor de intrededienst op 12 januari te gaan verhuizen. Hectische tijden dus waarbij ze best wat hulp kunnen gebruiken.  We zijn nog op zoek naar gemeenteleden die Corinne…

Inzameling materialen voor de kerststukjes

Binnenkort gaan we weer starten met het maken van mooie kerststukjes voor de lichtjesmarkt. De opbrengst van de verkoop gaat naar de kerk en naar Needed. Voor het maken van de stukken kunnen we nog insteekmateriaal, kaarsen, kerstballen, mooie potten, vazen en schalen gebruiken. Heb je nog wat liggen? Je kunt dit afgeven op:– woensdag 4…

Samen KERST (avond) VIEREN

Op ZONDAG 22 december 2019 willen wij van 16.30 – 19.00 uur met “jong en oud” gezellig kerst (avond) vieren. Van 16.30 tot 17.00 uur is de inloop. Vervolgens zal tussen 17.00 uur en 19.00 het kerstverhaal worden verteld en gaan we met elkaar eten en zingen. Vanzelfsprekend kunnen de mensen die dat willen /…

Gewoon Gezellig 1 december

Deze keer geen speciale activiteit voor de 1e advent. Onze bezoekers hebben aangegeven dat ze het liefst gewoon een spelletje spelen, een kopje koffie drinken en een praatje maken met elkaar.Om toch vast aandacht aan de kerst te geven is Inge de Vries aanwezig om kerst kaarten te maken met degenen die dat leuk vinden.Voor de…

Douwe Egberts waardepunten sparen voor de voedselbank!

Al een aantal jaren organiseert de Lionsclub Loosdrecht in de maand december een inzamelactie van DE waardepunten voor de voedselbank. Douwe Egberts verhoogt het aantal waardepunten en wisselt ze in voor pakken koffie, die aan de voedselbanken worden gedoneerd. De koffie wordt vervolgens wekelijks toegevoegd aan de voedselpakketten voor de ruim 100 gezinnen/mensen in de…

Gemeenteberaad 8 december

In verband recente ontwikkelingen binnen het project ‘Nieuwbouw/verbouw’ van de Kerkcentrum Open Hof, zal direct aansluitend aan de dienst van 8 december aanstaande (na het koffiedrinken) een kort gemeenteberaad worden gehouden. Hierin zal de laatste status van de plannen rond het vestigen van een gezondheidscentrum naast een vierplek voor onze wijkgemeente worden besproken.  Daarnaast zullen…

AKB-2020 goes digitaal!

Zoals al een aantal keren is gemeld zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 in volle gang. Er komt ook een digitale optie: u ontvangt dan de AKB-post per e-mail en kunt de jaarlijkse bijdrage digitaal doorgeven.  De druk op de secties wordt steeds groter, omdat er met minder vrijwilligers hetzelfde werk gedaan moet worden. Om deze drukte te verminderen…

In Vuur en Vlam Viering (VVV)

Op zondag 8 december is er weer een in “Vuur en Vlam Viering”. We willen ook nu weer vieren dat er een vuur is dat eeuwig brandt. Dit is het vuur, dat mensen aanzet om zich uit naam van de Liefde in te zetten voor de medemens. Het thema van deze dienst is “Geef Licht”.  De dominee is…

Zondag van de Voleinding

Vandaag houd ik mijn eigen stille wake:een stukje ik ging samen met jou dood.Een schok, die mij genadeloos blijft raken,een leegte, die mij voedt als dagelijks brood.  Mijn vrienden zijn nu de herinneringen:Een zee van tranen en een bron van moedwaaruit ik beurtelings zal blijven drinken,waardoor jij voor vergeten wordt behoed.  Vandaag zal ik met…