Gemeentewandeling

Zaterdag 16 november hopen we weer met elkaar een rivierwandeling te houden. We vertrekken om 9.01 uur vanaf het station in Maarssen. De wandeling is ongeveer 15 kilometer. Op tweederde van de afstand is een koffiehuis. Opgave graag vooraf: pgvellekoop@hotmail.com

Goedemorgenkring

Deze kring komt weer bijeen op dinsdagmorgen 5 november om 10.00 uur in de Open Hof. Vooraf staat de koffie al klaar. De laatste maal hebben we met name stil gestaan bij de verbondenheid van de Protestantse Kerk in Nederland met Israël. Dit mede ook met het oog op de Israëlzondag waarbij we 6 oktober…

Van heide tot heide in Het Gooi

Zodra we zaterdagmorgen 5 oktober uit de trein stappen in Bussum-Zuid begint de zon te schijnen! In zuidelijke richting wandelend lopen we allereerst over de Fransche Kampheide. Een mooi klein heideveld te midden van bossen wat overgaat in het Spanderswoud. Hier zien we veel verschillende paddenstoelen en schijnt het zonlicht door nevel en bomen. Nadat…

Heb jij je al opgegeven voor de Levende Adventskalender?

In de december willen we aan elkaar wat licht en warmte geven en op een open manier met elkaar delen wat advent betekent. Dat doen we dit jaar samen met de Ark en de Ichthus gemeente. We hopen op vele adventsdeuren in Maarssen! Wil je ook meedoen of heb je vragen? Neem dan even contact…

Film: The Leisure Seeker

Ella en John besluiten de zorg van hun artsen en hun volwassen kinderen te ontvluchten. Hij heeft Alzheimer, maar is nog goed te been, zij is fragiel maar heeft veel pit. Aan boord van hun camper – de Leisure Seeker – trekken ze van Boston naar Key West, om de vakanties uit hun jongere jaren een…

Terugblik Kerk op schoot dienst

Zondag 13 oktober vond weer de eerste kerk-op-schoot-viering van dit seizoen plaats. Er kwamen zoveel kinderen en (groot)ouders dat we er extra stoelen bij moesten pakken. Een goed teken dus! En niet voor niets, want iedere keer zijn de kerk-op-schoot-vieringen weer een feestje voor jong en oud. Na het aansteken van de kaars, het gebed…

Huiskameravond sectie 4

Gemeenteleden en belangstellenden uit wijk/sectie 4 zijn op donderdagavond  29 oktober van harte welkom op de huiskameravond. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar op de stationsweg nr 10. Het thema deze avond is: speelt de bijbel nog een rol?

Kerk-op-schoot dienst: bruiloft te Kana

Zondag 13 oktober vindt weer de eerste kerk-op-schoot-dienst van dit seizoen plaats. Kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouder(s) zijn om 10.00 uur van harte welkom in de Dorpskerk. Deze keer beleven we met Dominee Beer het verhaal van de bruiloft in Kana. Het belooft weer een leuke, interactieve dienst te worden waarbij we met…

Beroep aangenomen!

Op zondagavond 29 september jl. heeft een delegatie van het moderamen de beroepsbrief aan dominee Corinne Groenendijk overhandigd en uitgebreid met haar en haar man kennisgemaakt. De kerkenraad is erg dankbaar en blij u te kunnen meedelen dat in de week daarna de brief is binnengekomen waarin staat dat zij het beroep aanneemt! De verwachting…

Van over het water

Tijdens het laatste pastoraal beraad vertelde Linda Marks een prachtig verhaal over ‘Gelukkig zijn’, wat ik graag doorgeef:Een jongen van negen jaar vraagt aan zijn vader; ‘Wat moet ik doen om gelukkig te zijn?’ Zijn vader zegt: ‘Kom, pak je rugzak en de ezel. We gaan vier dagen op reis.’Op dag één zit de zoon…