Instructie ontruiming Open Hof

Afgelopen zondag 3 december jl. is na de dienst het nieuwe ontruimingsplan van de Open Hof uitgelegd. Waarom is er een nieuw plan? Wat gebeurt er als het alarm afgaat en wie neemt er actie? Wat moet u/jij doen als het alarm klinkt tijdens een dienst? Klik hier om het instructiefilmpje te zien.

Waarom een nieuw plan?

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en een eventuele ontruiming ligt bij onze vrijwilligers. Tijdens de kerkdiensten zijn dat de kosters, bij verhuur is dat een ‘vrijwilliger verhuur’ en bij kerkelijke activiteiten een verantwoordelijk gemeente lid. In het oude plan lagen deze verantwoordelijkheden bij de koster/beheerder.

Waardoor ontstaat een ontruimingsalarm?

Het alarm – ook wel ‘slow whoop’ genoemd, ontstaat ten eerste doordat een rookmelder, rook registreert. Daarnaast klinkt het alarm doordat iemand in het gebouw een handbrandmelder indrukt omdat rook of vuur is gezien of geroken. Dit laatste vergt best wel wat kracht en gebeurt niet zomaar per ongeluk. 

Een (stroom)storing in het systeem wordt kenbaar gemaakt door een ander geluid: een waarschuwingspiep bij de centrale in de hal van de kerk. 

‘Slow whoop’ = ontruimen!

Als het ontruimingsalarm klinkt, dan is dat voor iedereen het teken om het gebouw direct via de dichtstbijzijnde nooduitgang te verlaten! De kosters of andere verantwoordelijke vrijwilligers zullen daarbij de volgende instructies geven:

  • “Blijf kalm”: loop rustig, geef elkaar de ruimte, help elkaar. 
  • “Kinderen worden door de leiding naar buiten geleid” (kerkdienst)
  • “Kijk naar de dichtstbijzijnde nooduitgang” (wijst aan)
  • “Bij rook laag blijven”  
  • “Jas, tas achterlaten”
  • “Sta op, ontruim en loop door naar de verzamelplaats”

Safety first!

De veiligheid van de aanwezigen in het gebouw heeft de eerste prioriteit. Het klinken van de slow whoop is te allen tijde een indicatie van rook of brand in het gebouw. Een ‘slow whoop’ = Ontruimen! 

Geplaatst in Nieuws.