Uit de wijkkerkenraad

De WKR heeft 19 september jl. weer vergaderd. Een zeer vruchtbare avond. Alle werkgroepen en commissies hebben voor de zomer hun deel van het al bestaande beleidsplan weer onder de loep genomen en aangepast naar 2023-2028, tevens zijn de werkplannen voor het komende seizoen 2023-2024 aangepast en opgenomen in het beleidsplan. Met trots is het beleidsplan voorlopig vastgesteld door de WKR en zoals beschreven in de plaatselijke regeling stelt de WKR de gemeenteleden nu in de gelegenheid jullie mening kenbaar maken. Het beleidsplan is terug te vinden via deze link. Graag uw eventuele feedback voor 23-10-2023 schriftelijk aanleveren bij de scriba. 

Extra informatie predikant: Ds. Dick van Arkel ons de afgelopen maanden begeleidt en ondersteund. Het resultaat hiervan hebben jullie kunnen lezen in bijvoorbeeld de Kerk op Weg. We zijn blij met de uitkomsten en hebben op basis hiervan een aantal besluiten genomen: 

  1. We ronden het proces van losmaking nu af en kunnen met frisse moed met de toekomst bezig gaan. Dus, het proces sluiten we af, maar het gevoel mag er zijn. Het gevoel van: wat was dit verdrietig, het gevoel van kom op nou, we willen door en alles wat daartussen zit. En natuurlijk blijft de uitnodiging staan dat eenieder die er nog over wil praten dit kan aangeven bij de predikant of kerkenraad. 
     
  2. We gaan het beroepingsproces opstarten en op zoek naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente. Dit betekent ook dat de opdracht van interim-predikant Dick van Arkel bijna is afgerond en we afscheid zullen nemen van hem. Dick kan dan weer andere gemeenten gaan ondersteunen, want er is veel werk voor interim-predikanten. Er volgt nog een gepast afscheid. Nu vraagt u zich misschien af, maar hoe vullen we dan de vacante periode in? En dan komen wij bij punt 3. 
  3. Op advies van Dick van Arkel gaan we op zoek naar een ambulant-predikant, die onze “vaste” predikant wordt tijdens de vacante periode. Misschien denkt u, nee he, weer een ander gezicht. Maar dit geeft ons 2 grote voordelen. 1 we creëren rust op het beroepingsproces, want dat is al spannend genoeg. En 2 een vast gezicht voor de gemeente. Een ambulant predikant voor gemeenteopbouw, pastoraat en kerkdiensten. Een ambulant predikant heeft dus niet een speciale opdracht, zoals een interim-predikant die wel heeft en uitvoert. Voor het werven van een ambulant predikant is een commissie ingesteld. De opdracht voor deze ambulant predikant, als mede het gemeenteprofiel is vastgesteld zodat de commissie in samenwerking met het mobiliteitsbureau van de PKN aan de slag kan. 

De begrotingen van zowel de kerk als diaconie/ZWO zijn goedgekeurd en gaan door naar de vergaderingen van de centrale colleges en de Algemene Kerkenraad (AK). De kerkrentmeesters zijn inmiddels weer begonnen met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans in januari 2025.

Vanuit de ambten en commissies kunnen we u melden dat de kerkenraad zeer verheugd is met het besluit van onze ouderling Oecumene, Ingeborg van der Tweel, om nog een periode van 2 jaar te verlengen. De bevestiging zal zijn op zondag 29 oktober door Ds. Ronald Blokland.  Seniorenouderling Yvonne Schieveen heeft al een paar keer een pastorale soepavond georganiseerd, kleinschalig met elkaar in gesprek gaan aan Yvonne’s tafel, een mooi nieuw initiatief en zeer gewaardeerd.  

De classispredikant bezoekt ongeveer eens per 4 of 5 jaar alle kerkenraden van gemeenten uit de classis Utrecht. Op 17 oktober ontvangt de WKR de classispredikant, ds. Trinette Verhoeven, in haar vergadering.  

Vriendelijke groeten,

Wijkkerkenraad 
Jeannette Woltjes (scriba) & Kees de Vries (voorzitter)

Geplaatst in Nieuws.