Inspiratie van Desmond Tutu in de lockdown

Opnieuw vierden we de overgang naar het nieuwe jaar in lockdown. Onze studerende dochter kwam afgelopen zaterdagavond naar huis omdat iedereen met wie ze wilde ‘chillen’ in lockdown zit. Ouderen zitten weer veel alleen en zieken zijn bezorgd of hun operatie door kan gaan. Was vorig jaar de creativiteit groot om er iets op te verzinnen, nu vragen we ons af hoe het verder gaat en stellen we zaken liever uit. De vermoeidheid slaat toe en de verdeeldheid onder mensen groeit.

In deze situatie las ik over het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika, die als geen ander vocht tegen apartheid en werkte aan verzoening tussen wit en zwart. Met zijn vrolijke en extraverte aard legde hij met velen contact vanuit de Afrikaanse overtuiging (Ubuntu), dat je leven betekenis heeft in verbinding met anderen. Sterk was bovendien zijn geloof dat de vrede van Christus sterker is dan alles wat je overkomt. 

Met een aantal zieke mensen die ik van de week opzocht las ik enkele van zijn uitspraken, die verrassend goed passen in onze huidige situatie. 

1. Doe je kleine stukje goed, daar waar je bent. Die kleine stukjes zullen de wereld overrompelen.

Hoe kunnen we leven met een pandemie? Hoe kan de wereld een rechtvaardige en eerlijke wereld worden? Dat zijn grote vragen. Te groot om in je eentje te beantwoorden of op te lossen. Je kunt wel degelijk wat doen. Doe goed daar waar je bent, hoe klein het ook is. Als iedereen dat doet, zal die goedheid ‘de wereld overrompelen.’

2. Afrika heeft de wereld iets te geven, iets waar de hele wereld met smart op zit te wachten- We zijn geschapen om samen te zijn, om relaties te hebben.

Verschillen kunnen gebruikt worden om mensen tegen elkaar op te zetten. Ook tijdens de pandemie kunnen we de ander gaan zien als vreemd. De ander doet anders en is dus verkeerd. Dat is niet waarom er verschillen zijn tussen mensen in de wereld. Verschillen zijn er om wederzijdse interesse mogelijk te maken. Je hebt behoefte aan een ander. Oftewel: je hebt behoefte aan iemand die anders is dan jij.

3. Goedheid is sterker dan slechtheid. Liefde is sterker dan haat. Licht is sterker dan duister.

Je vertrouwt erop dat het licht sterker is dan het duister. Desmond Tutu heeft het ook zo ervaren. Als ik aan hem denk denk ik aan het wonder dat zijn levenslust niet uitdoofde zelfs niet door alle gruwelijkheden die hij als voorzitter van de waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika hoorde vertellen. Ik denk aan zijn lach en zijn niet aflatende beIangstelling voor mensen. Licht is sterker dan duister. Ik vind het een mooi uitgangspunt. Dan heeft je leven zin en kun je blijven lachen. Ook tijdens de zoveelste lockdown.

Ds. Corinne Groenendijk

crgroenendijk@hetnet.nl

Geplaatst in Blog.