Vanuit de Ontmoetingskerk in tijden van coronavirus 1

Op 18 maart jl. ontmoette ik een aantal gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, Ichtus en van de Hoeksteen via skype. Het was bijzonder om elkaar vanuit onze huizen in beeld en geluid te ontmoeten. Een beetje onwennig, iedereen moest uitvinden hoe het precies werkte. Maar met elkaar kwamen we eruit. We begroetten elkaar, wisselden uit hoe…

Brief aan alle gemeenteleden Ontmoetingskerk

Op zaterdag 21 maart, zijn wij voornemens om bij alle gemeenteleden van de Ontmoetingskerk een brief te laten bezorgen van Jacob van der Zwan namens de wijkkerkenraad. Wij hebben voor dit communicatiemiddel gekozen omdat niet iedereen de nieuwsbrief ontvangt of e-mail/internet heeft. In de brief gaan we in op de onstane situatie en hoe we…

Maarssens wekelijks gebed op woensdag

De Raad van Kerken in Maarssen nodigt iedereen uit om, terwijl de kerkklokken klinken, gezamenlijk te bidden via Skype. In de huidige coronacrisis bidden we om vertrouwen voor onszelf en anderen en zoeken we nieuwe hoop. Hoe gaat het in zijn werk? Je kunt inloggen via de volgende link https://meet.google.com/axe-ztrh-yxa. Als je bent ingelogd begroeten we elkaar….

Inspiratieavond: stil staan bij de veertigdagentijd

Op woensdag 25 maart is er om 20.00 uur een online inspiratiebijeenkomst “Stilstaan bij de veertigdagentijd”. Omdat we elkaar in deze tijd niet in het echt kunnen ontmoeten, willen we deze bijeenkomst online via Skype vormgeven. Je kan meedoen door te klikken op https://join.skype.com/lZWDtF8VyKsj.Vanaf 19.50 uur is de link actief.  Het is fijn als je vantevoren…

KerkTV hoe werkt het?

Achter in de kerk hangt een camera die de beelden van de vieringen vastlegt. Deze beelden worden samen met het geluid van de microfoons, doorgezonden naar de website van Kerkdienstgemist.nl. De uitzending is te bereiken via een link op onze website (zie foto). U kunt ook hier klikken om naar de betreffende pagina voor onze wijkgemeente…

Dag van Nationaal gebed, woensdag 18 maart

Doen jullie mee? Als Raad van Kerken in Maarssen  nodigen we jullie uit om mee te bidden met vele christenen in ons land. Bidt mee met de centrale gebedsmomenten om 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur. We voegen daar ons Maarssens gebedshalf uur aan toe: op 18 maart van 19.30-20.00 uur. U…

Opstartproblemen met KerkTV

Bij de aanvang van de dienst van vanmorgen werd er initieel alleen geluid uitgezonden. Het lukt niet om contact met de server van kerkdienstgemist te maken voor het uitzenden van het camerabeeld. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt door vele kerken die op hetzelfde moment contact probeerden te leggen. Even later lukte het wel verbinding te maken….

Richtlijnen rondom coronavirus (update 13 maart)

Dat het coronavirus ook ons zou treffen was te verwachten, de maatregelen en de impact daarvan volgen elkaar snel op. Voor nu hebben we ons even gericht op de meest prangende zaken voor de korte termijn. Daarbij is het volgende nu duidelijk: De bazarcommissie heeft het verstandige besluit genomen om de bazar 2020 die op 20 en…

! BAZAR 20 & 21 maart gaat niet door !

Vanwege het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten om de Bazar Open Hof 2020 niet door te laten gaan. Een enorme teleurstelling voor de medewerkers, de commissie en alle goede doelen, maar onze gezondheid staat bovenaan. De commissie gaat bespreken of het haalbaar is de Bazar te verplaatsen naar een later tijdstip en wat we…

Richtlijnen corona virus

Gezien de persconferentie van hedenmiddag 12 maart 2020 over het coronavirus, worden de consequenties voor ons als wijkgemeente Ontmoetingskerk op dit moment besproken en overwogen. Zodra wij nieuws hebben te melden zullen wij dit doen via deze website en de nieuwsbrief die gepland staat op vrijdag 13 maart 20:30. Henk de Vries (scriba)