Dag van Nationaal gebed, woensdag 18 maart

Doen jullie mee? Als Raad van Kerken in Maarssen  nodigen we jullie uit om mee te bidden met vele christenen in ons land. Bidt mee met de centrale gebedsmomenten om 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur. We voegen daar ons Maarssens gebedshalf uur aan toe: op 18 maart van 19.30-20.00 uur. U…

Opstartproblemen met KerkTV

Bij de aanvang van de dienst van vanmorgen werd er initieel alleen geluid uitgezonden. Het lukt niet om contact met de server van kerkdienstgemist te maken voor het uitzenden van het camerabeeld. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt door vele kerken die op hetzelfde moment contact probeerden te leggen. Even later lukte het wel verbinding te maken….

Richtlijnen rondom coronavirus (update 13 maart)

Dat het coronavirus ook ons zou treffen was te verwachten, de maatregelen en de impact daarvan volgen elkaar snel op. Voor nu hebben we ons even gericht op de meest prangende zaken voor de korte termijn. Daarbij is het volgende nu duidelijk: De bazarcommissie heeft het verstandige besluit genomen om de bazar 2020 die op 20 en…

! BAZAR 20 & 21 maart gaat niet door !

Vanwege het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten om de Bazar Open Hof 2020 niet door te laten gaan. Een enorme teleurstelling voor de medewerkers, de commissie en alle goede doelen, maar onze gezondheid staat bovenaan. De commissie gaat bespreken of het haalbaar is de Bazar te verplaatsen naar een later tijdstip en wat we…

Richtlijnen corona virus

Gezien de persconferentie van hedenmiddag 12 maart 2020 over het coronavirus, worden de consequenties voor ons als wijkgemeente Ontmoetingskerk op dit moment besproken en overwogen. Zodra wij nieuws hebben te melden zullen wij dit doen via deze website en de nieuwsbrief die gepland staat op vrijdag 13 maart 20:30. Henk de Vries (scriba)

Van over het water (70)

Van over het water Pasen beleef ik als bij uitstek het feest van de kerk. Op Goede Vrijdag leek alles volkomen hopeloos. Was alles wat Jezus over God had verteld hiermee ook afgelopen? Laat God het zomaar gebeuren dat een mens die zó door Hem bezield is, op een gruwelijke wijze sterft? Betekent God wel…

Inspiratieavond: stil staan bij de veertigdagentijd

Het leven gaat soms snel, het is pasen voordat je het weet. In de kerk hebben we daar de veertigdagentijd voor, een tijd van bezinning, van even stil staan bij hoe je leven nu is, misschien wel breken met vaste gewoonten door te versoberen. Op deze avond willen we elkaar inspireren om de veertigdagentijd bewust…

Wisselend volume KerkTV

Van diverse kanten bereikten ons berichten dat bij het kijken/luisteren naar KerkTV of het terugkijken/luisteren van opgenomen diensten, soms een sterke wisseling in volume optrad. Dit gebeurde met name wanneer het orgel begon te spelen of een koor begon te zingen en dit werd als erg storend ervaren. Op dinsdag 10 maart heeft de firma…

De Kerk als plek van hoop en herstel

Na een burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië,…