Bericht van de Raad van Kerken Maarssen

Mogelijkheid om kaarsjes aan te steken We kunnen ons voorstellen dat het fijn is om een plek te hebben om even stil te worden en een kaarsje aan te steken. In de Heilig Hart kerk, Breedstraat 3, 3603 BA Maarssen, is elke doordeweekse dag de dagkapel geopend van 10:00 tot 16.30 uur. Je bent van…

Digitaal koffiedrinken na de dienst

Elkaar ontmoeten en het koffiedrinken na de dienst wordt gemist. Komende zondag willen we voor de 1e keer digitaal koffiedrinken met elkaar. Na de dienst kan je naar de digitale Hofzaal gaan en dan kunnen we even praten. Je moet wel zelf voor de koffie / thee en koekjes zorgen ;-).  Hoe werkt het? Na…

Kansen door Corona voor Kroon en Kerk

Natuurlijk is het een ramp zonder weerga en een ‘oorlogssituatie’ zoals velen van ons nog niet hebben meegemaakt. Maar het kan geen kwaad om ook langzaam de winst te tellen; waarmee ik niet aan het vele persoonlijk lijden voorbij wil gaan. Integendeel.  Komende maandag is het Koningsdag. Ook koning Willem-Alexander zal zich zijn verjaardag anders…

Van over het water (slot)

Het blijft bijzonder om waar te nemen hoe allerlei organisaties wedijveren om goed te doen en om de beste te zijn; zo lijkt het wel. Ook de kerkelijke gemeenschappen laten zich op alle niveaus, landelijk, regionaal en plaatselijk, gelukkig niet onbetuigd. Een ramp is bij uitstek een gebeurtenis waarbij de diaconale kant van de kerken…

Leven in tijden van de coronacrisis

In een wekelijkse blog vertellen de dominees van de Ontmoetingskerk afwisselend over hun leven in de coronacrisis.  Intussen is thuisblijven het nieuwe normaal geworden. De meeste mensen hebben iemand gevonden die boodschappen voor ze doet, prachtig te horen wat er aan goeds in straten en buurten gebeurt. De kinderen in de straat spelen op vaste…

Gedicht Op slot…

Te midden van alle angst en zorgen rondom het Coronavirus, beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudiger levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen?…

Elkaar ontmoeten in de coronatijd

We leven met elkaar in een vreemde tijd. Intussen is deze situatie het nieuwe normaal geworden. Je stelt je erop in en waardeert je kleine en grote geluk wat meer. Of spanningen of zorgen beginnen juist zwaarder te wegen. We missen ook het contact met elkaar. Gelukkig gebeurt er veel in de zin van een…

Brief aan alle gemeenteleden

Pasen 2020 Anno Domini. Lieve gemeenteleden,  Ieder Paasfeest is een hoogtepunt voor de kerk. Dit Paasfeest zal eveneens een hoogtepunt worden. Velen hebben het gevoel in een soort ‘oorlogssituatie’ te leven. Alleen is de vijand nu onzichtbaar. We worden aan alle kanten gewaarschuwd voor een virus, waar we dan wel weet van hebben, maar geen…

Terugblik Paaschallenge en kahoot-quiz na paasdienst zondag 12 april aanstaande

Paaschallenge Afgelopen zondag was het zover: de Paaschallenge! Er deden een aantal groepjes mee: Matthijs en Ruben Verhoef, Youri en Boris Snoek, Sarah Maat met haar vader, Lieke en Minke Hoefakker, Lotte de Vries met Tom en Daan Pastoor, Juliet en Lucas Renée en Isalie Renée met haar moeder. Corinne heeft ook een deel van…

Pastorale Palmpasenoverweging

Palmpasen Het is Palmpasen en ik zie de bomen,de palmen weer met kinderogen aan:hun blaad’ren die als vogelveren stromenen in de top der stam gestoken staan. En alles is bereid Hem te ontvangen,en de verwachting vlamt op elk gelaat:de kreupelen die aan hun krukken hangen,de honden en de blinden van de straat. Er draaft een…