Uitnodiging Taizé-viering, 7 oktober, Heilig Hart kerk

Op 7 oktober is er weer een Taizé-viering. Een aantal keren houden we deze viering om op een andere wijze God te zoeken en tot aanbidding en verstilling te komen. Van harte nodigen we je uit om deel te nemen. In een Taizé-viering richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, de…

Betalen voor de koffie na de dienst?

Een van de ideeën die geopperd werden door gemeenteleden tijdens de gemeentevonden vorig jaar, was ‘betalen voor de koffie naar de dienst’. Dat vond de projectgroep niet zo’n goed idee en de kerkenraad was het ermee eens dat dit niet erg gastvrij is. De koffie blijft dus gratis maar wel is besloten om een ‘Koffie…

ZWO-gift voor kindertehuis ‘Children’s Path’, Velyki Mosti, Oekraïne

Twee gemeenteleden van onze wijkgemeente, Ida Verkerk en haar zoon Laurens, hebben in mei jl. een bezoek gebracht aan het kindertehuis ‘Children’s Path’ in Velyki Mosti, Oekraïne. Namens de ZWO-commissie van onze wijkgemeente, konden zij een bedrag van 1000 euro overhandigen. In de dienst van zondag 30 september jl. deden ze kort verslag van hun…

Terugblik op het startweekend

We kunnen met z’n alleen terugkijken op een fantastisch startweekend. Ondanks de regen vertrokken zaterdagmiddag 7 groepen (bijna 80 personen) voor een fietsdiner. Jong en oud was erbij. De stemming zat er meteen goed in na de ietwat cryptische uitleg van de puzzeltocht door Kees de Vries. De ene groep nam het uiterst serieus (arriveerde…

Walk of Peace in Srebrenica, 21 september 2018

Op vrijdag 21 september organiseerde Sara Srebrenica, de PAX Ambassade van Vrede in Srebrenica, hun eerste Walk of Peace. Vanwege het thema van de Vredesweek 2018, ‘Generaties voor Vrede’, hadden ze zoveel mogelijk mensen van verschillende leeftijden uitgenodigd. In totaal namen er zo’n 130 mensen deel aan de wandeling. Het weer was heel mooi, de…

Onze clubs/activiteiten presenteren zich…

Op zondag 23 september jl. zijn we het nieuwe kerkelijk jaar gestart met een feestelijk dienst. Ook alle clubs, gespreksgroepen, jeugdwerk etc. gaan binnenkort weer van start. Vele van hen reageerden op de oproep van om zich tijdens de dienst te presenteren met een PowerPoint slide. Alle slides werden voorafgaand aan de dienst getoond.  Een…

Leden gezocht voor ad-hoc koor bevestigingsdienst classispredikant

Op 29 september aanstaande zal Ds. Trinette Verhoeven om 14:30 uur in de Pauluskerk in Baarn worden bevestigd als Predikant van de classis Utrecht. Het idee is geopperd om tijdens de dienst een ad-hoc classiskoor te laten zingen. Er zal worden gerepeteerd op zaterdagmorgen 15 en 22 september in de Pauluskerk op de Brink te…

Uitnodiging voor een goed gesprek…

Onze landelijke kerk heeft als jaarthema gekozen voor ‘Een goed gesprek’. We hebben blijkbaar behoefte aan onderling inhoudelijk contact. Nu even een sprongetje. Afgelopen jaar waren wij op vakantie in Zuid-Afrika. Onderweg hebben wij daar In een boerderijwinkel een tafelkleed gekocht met allerlei spreuken. Wij vonden dat een heel leuk kleed. Wat stond er bijvoorbeeld op?…

IEDEREEN WELKOM OP DE OPEN AZC DAG: 22 september

Een van de leden van onze wijkgemeente doet vrijwilligerswerk voor VluchtelingenWerk Nederland (locatie Stichtse Vecht aan de Gaslaan in Maarssen). Graag brengen wij de Open AZC dag onder jullie aandacht door middel van het onderstaande persbericht. Ook dit jaar vindt er weer een Open azc dag plaats. Op zaterdag 22 september, tevens Nationale Burendag, worden…

Startdienst 2018: (her)bevestiging en afscheid ambtsdragers

Tijdens de startdienst op 23 september aanstaande zullen in onze wijkgemeente twee nieuw ambtsdragers worden bevestigd: Ingeborg van der Tweel als ouderling oecumene en Henk de Vries als ouderling-scriba. Verder zullen Margreet Stolze en Bernadet Sijmons worden herbevestigd. Zij vervullen samen de functie van ouderling van sectie 5. We zullen afscheid nemen van o.a. Hans…