Uitverkoop winterkleding bij de kledingbank: 18 januari 2019

Op vrijdag 18 januari a.s. houdt Kledingbank Stichtse Vecht traditiegetrouw een grote uitverkoop van winterkleding in het atrium van de Driestroom, De Aa 50 te Breukelen. Van 10.00 tot 14.00 uur zijn alle inwoners van harte welkom om kleding uit te zoeken voor een prikkie! Voor de vaste klanten, namelijk de deelnemers van de Voedselbank…

Aktie Kerkbalans 2019: Daaróm ZWO

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is wederom Geef voor je kerk, opnieuw een appél om de Ontmoetingskerk financieel te steunen tijdens de actieperiode van 19 januari t/m 2 februari 2019. Waaróm geven aan ZWO? Het antwoord leest u hier. De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) geeft invulling aan de missionaire taak. Dit…

4e Top2000 dienst in Kerkcentrum Open Hof

Op zondag 30 december jl. werd voor de vierde keer op rij een Top2000 dienst gehouden in Kerkcentrum Open Hof. Deze dienst was via allerlei media breed aangekondigd en dat was te merken: onze wijkgemeente verheugde zich in het grote aantal gasten dat we mochten verwelkomen. Tijdens de dienst werden door de Ontmoetingskerk band 10…

Oproep noemen van namen leden beroepingscommissie

Naast dat wij elkaar een mooi, gezond en gezegend 2019 toewensen, zal 2019 ook in het teken staan van het vertrek van ds. Jochem Stuiver en het beroepen van een nieuwe predikant. Daarom roep ik u op de wijkkerkenraad te voorzien van namen van leden van onze wijkgemeente waarvan u denkt dat die geschikt zijn…

Kerstvieringen

Vier het Kerstfeest met ons mee! Je bent van harte welkom tijdens de Kerstnachtdienst en/of Kerstmorgenviering van de Ontmoetingskerk. Op KERSTNACHT is er een feestelijke kerstdienst in de Dorpskerk, Kerkweg 19 in Maarssen. Een avond waarop we bekende kerstliederen zullen zingen, willen luisteren naar het kerstevangelie uit Lucas 2 en ons laten betoveren door de…

Kerstgroet Bazarcommissie

Ook in 2019 wordt er weer Bazar gehouden (vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart), dus houdt deze data alvast vrij in uw agenda! Natuurlijk hopen we weer een beroep op u te mogen doen in het nieuwe jaar! Zoals jullie kunnen zien op de foto hebben we 2 nieuwe commissieleden mogen verwelkomen, Paula de…

Tarieven gebruik Open Hof voor uitvaarten + pastorale uitvaartzorg

Met ingang van 1 januari aanstaande zullen kostendekkende tarieven worden gehanteerd voor het houden van een uitvaartdienst in Kerkcentrum Open Hof. Ook eventuele pastorale zorg – die afhankelijk is van de praktische beschikbaarheid van onze predikanten – direct gerelateerd aan een uitvaartdienst (i.e. het voorbereiden en uitvoeren daarvan), worden in rekening gebracht. Er gelden aparte…

Uitgang Gaslaan uitsluitend nooduitgang!

De mensen op de achterste rijen in de Open Hof hebben het recent gemerkt: met een straffe oostenwind tocht het behoorlijk vanuit het gangetje achter in de kerk! Er zijn nieuwe tochtstrips bij de uitgang naar de Gaslaan geplaatst en ook is het mechanisme om de deur te sluiten nagekeken en verbeterd. Veelvuldig gebruik van…