Gemeenteberaad beroepingsproces

Op zondag 3 februari werd na de dienst een gemeenteberaad gehouden over het beroepingsproces. Scriba Henk de Vries opende de bijeenkomt en gaf aan dat beroepingstijd vooral ook bezinningstijd is. Vragen als: wie zijn we als wijkgemeente en welke speerpunten willen we de komende jaren aandacht geven, komen daarin aan bod. Verder is het belangrijk…

Erepenning VKB* en oorkonde voor Jaap Bogaards

Na de dienst van zondag 3 februari jl. ontving Jaapt Bogaards van Jacob van der Zwan een erepenning en oorkonde voor zijn werk als kerkrentmeester. Jaap heeft deze functie inmiddels meer dan 28 jaar uitgevoerd. Eigenlijk is hij al veel langer actief binnen kerkelijke functies: in zijn vorige woonplaats Nieuwegein was hij twee jaar voorzitter…

Van over het water

‘Collega’s op bezoek…’ Het afgelopen jaar zijn er nogal wat collega’s bij mij op bezoek geweest. Ik heb ze een beetje leren kennen door middel van hun autobiografieën of theologische boeken met een biografische lading. Wat mij opvalt in hun biografieën (Jac. van Dijk, Nico ter Linden, Piet de Jong, Wim Verboom) is dat ze…

Gemeenteberaad beroepingsproces zondag 3 februari

Aanstaande zondag zal er in aansluiting op de dienst (na de koffie) een gemeenteberaad plaatsvinden over het beroepingsproces. Zoals al eerder is aangekondigd begeleid Bram Schriever onze wijkkerkenraad maar ook ons als gemeenteleden. Er zal uitleg gegeven worden over het proces, de uitkomsten van de extra kerkenraadsdag van 19 januari jl. zullen werden gedeeld en…

Cheque voor vrijwilligers gevangenis Nieuwersluis

Tijdens de dienst op de diaconale zondag 27 januari jl. waren Ingrid Baas en Truus den Hartog bij onze wijkgemeente te gast. Zij zijn beiden vrijwilligers in de penitentiaire inrichting (vrouwengevangenis) in Nieuwersluis. In de dienst gaven Ingrid en Truus uitleg over het werk van de vrijwilligers en overhandigde voorzitter Jeannette Woltjes namens de diaconie…

Hulpkosters doen BHV-cursus

Al vrij snel na het uitvallen van koster Wim eind vorig jaar, werd een aantal vrijwilligers gevonden voor de functie van hulpkoster. Aangezien de hulpkosters een actieve rol hebben bij eventuele calamiteiten in Kerkcentrum Open Hof (denk aan: brandmelding, eerste hulp, ontruiming), is een training Bedrijfshulpverlening (BHV) voor hen georganiseerd. Deze training bestond uit een…

Laatste week Aktie Kerkbalans: Envelop al klaar staan?

Fijn, heeft u de envelop al klaar staan of geretourneerd bij de sectiemedewerker? Heel veel dank dat u gehoor gaf aan Aktie Kerkbalans 2019! De lucifers bij de envelop gaven symbolisch weer dat we de warmte en het licht van de Paaskaars ook in 2019 met elkaar willen delen. Heeft u er al één opgestoken?…

Gewoon gezellig

Na de geslaagde bijeenkomsten in december (de Open Deur van de levende adventskalender met het saxofoonkwartet Hova Zembla en het Kerstfeest voor jong en oud) hebben we ook voor 2019 weer een aantrekkelijk programma opgesteld. In januari hebben de aanwezigen een woordspel gespeeld (ontworpen door een van onze vaste gasten!) Men was erg enthousiast en op…

Bazar 2019

We beginnen alweer lekker op stoom te raken, dat moet ook wel want de Bazar Open Hof is alweer over een ruime 2 maanden! Inmiddels zijn de goede doelen weer uitgekozen (op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend) en gaan we ons opmaken voor de inzamelavonden. We zijn benieuwd wat u het…

Sirkelslag YOUNG: 1 februari 2019

Ben je tussen 12 en 16 jaar en heb je zin in een gezellige avond vol fun en creativiteit met leeftijdsgenoten? Doe dan mee met Sirkelslag YOUNG op vrijdagavond 1 februari om 19.00 uur in de Kerkcentrum Open Hof. Sirkelslag YOUNG is een landelijke spel waar honderden andere jeugdgroepen uit heel Nederland op diezelfde avond…