Unieke kans voor Kerkcentrum Open Hof!

Intentieverklaring nieuw Gezondheidscentrum getekend Via dit nieuwsitem informeren wij u en jou graag over een belangrijke stap die afgelopen week werd genomen door het tekenen van een intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Gezondheidscentrum in Kerkcentrum Open Hof. Vier lokale huisartsen – Mieke Wolfs, Maartje van Vugt, Chris van Wincoop en Philip de Vries –…

Van de waterkant

(of deze keer als titel: Van het Domplein)Een knipoog van boven In de zeven jaar dat ik in Utrecht studeerde kwam ik vaak in de Domkerk. Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van de stad vind je daar een oase van rust. En niet te vergeten een Domcafé waar je de grootste bonbons…

Eerste indicaties AKB 2019 bemoedigend, herinnering inleveren antwoordenveloppe

Zoals op zondag 3 februari jl. door kerkrentmeester Jaap Bogaard is afgekondigd, zijn de eerste indicaties van de opbrengst van de Actie Kerkbalans 2019 bemoedigend: velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om meer bij te dragen. Dat is hard nodig en daar zijn we erg dankbaar voor. Hoewel een groot deel van de antwoordenveloppen…

Gemeenteberaad beroepingsproces

Op zondag 3 februari werd na de dienst een gemeenteberaad gehouden over het beroepingsproces. Scriba Henk de Vries opende de bijeenkomt en gaf aan dat beroepingstijd vooral ook bezinningstijd is. Vragen als: wie zijn we als wijkgemeente en welke speerpunten willen we de komende jaren aandacht geven, komen daarin aan bod. Verder is het belangrijk…

Erepenning VKB* en oorkonde voor Jaap Bogaards

Na de dienst van zondag 3 februari jl. ontving Jaapt Bogaards van Jacob van der Zwan een erepenning en oorkonde voor zijn werk als kerkrentmeester. Jaap heeft deze functie inmiddels meer dan 28 jaar uitgevoerd. Eigenlijk is hij al veel langer actief binnen kerkelijke functies: in zijn vorige woonplaats Nieuwegein was hij twee jaar voorzitter…

Van over het water

‘Collega’s op bezoek…’ Het afgelopen jaar zijn er nogal wat collega’s bij mij op bezoek geweest. Ik heb ze een beetje leren kennen door middel van hun autobiografieën of theologische boeken met een biografische lading. Wat mij opvalt in hun biografieën (Jac. van Dijk, Nico ter Linden, Piet de Jong, Wim Verboom) is dat ze…

Gemeenteberaad beroepingsproces zondag 3 februari

Aanstaande zondag zal er in aansluiting op de dienst (na de koffie) een gemeenteberaad plaatsvinden over het beroepingsproces. Zoals al eerder is aangekondigd begeleid Bram Schriever onze wijkkerkenraad maar ook ons als gemeenteleden. Er zal uitleg gegeven worden over het proces, de uitkomsten van de extra kerkenraadsdag van 19 januari jl. zullen werden gedeeld en…

Cheque voor vrijwilligers gevangenis Nieuwersluis

Tijdens de dienst op de diaconale zondag 27 januari jl. waren Ingrid Baas en Truus den Hartog bij onze wijkgemeente te gast. Zij zijn beiden vrijwilligers in de penitentiaire inrichting (vrouwengevangenis) in Nieuwersluis. In de dienst gaven Ingrid en Truus uitleg over het werk van de vrijwilligers en overhandigde voorzitter Jeannette Woltjes namens de diaconie…

Hulpkosters doen BHV-cursus

Al vrij snel na het uitvallen van koster Wim eind vorig jaar, werd een aantal vrijwilligers gevonden voor de functie van hulpkoster. Aangezien de hulpkosters een actieve rol hebben bij eventuele calamiteiten in Kerkcentrum Open Hof (denk aan: brandmelding, eerste hulp, ontruiming), is een training Bedrijfshulpverlening (BHV) voor hen georganiseerd. Deze training bestond uit een…

Laatste week Aktie Kerkbalans: Envelop al klaar staan?

Fijn, heeft u de envelop al klaar staan of geretourneerd bij de sectiemedewerker? Heel veel dank dat u gehoor gaf aan Aktie Kerkbalans 2019! De lucifers bij de envelop gaven symbolisch weer dat we de warmte en het licht van de Paaskaars ook in 2019 met elkaar willen delen. Heeft u er al één opgestoken?…