Chaam, donderdag 23 juli 2020 A.D.

Beste mensen,  Nu ik van een afstand wat naar Maarssen en Tienhoven kijk, ik ben voor twee weken campingpastor in Chaam, ervaar ik een pastorale brief soms ook als onpersoonlijk. Wees er echter van verzekerd dat ik niets dan hartelijkheid in deze roos van papier wil doen toekomen! Soms spreken en denken we al in…

Crisis in de pastorie van Tienhoven

Als ik nu over de Looijdijk richting de beide kerktorens van Tienhoven wandel is het een en al rust en gemoedelijkheid. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat er een kleine eeuw geleden in de pastorie van de toenmalige Gereformeerde kerk grote spanningen heersten. In 1925 deed kandidaat Evert Louis Smelik (1900-1985) zijn…

Veranderingen

Opnieuw gaf premier Rutte een persconferentie waarin hij nieuwe coronaversoepelingen aankondigde. Het is erg fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten op steeds meer manieren. Tegelijk merk ik de moeheid bij mezelf en anderen. Wat hebben we veel meegemaakt de afgelopen maanden. Hoe hebben we ons telkens aangepast. En wat is het bijzonder dat we…

Protesteren tegen coronaregels

Met verwondering en soms met verbijstering volg ik de protesten tegen de coronaregels. Heel goed begrijp ik dat mensen het zat zijn. Wij hunkeren allemaal naar meer vrijheid en ruimte. Gelukkig komt die er ook stap voor stap. Persoonlijk is het voor mij een hele opluchting dat ik weer naar de tehuizen op het dorp…

Door de corona de kerk te klein?

Het moet niet gekker worden. Niet alleen in Stichtse Vecht, maar overal hoor en lees ik dat er door de online-kerkdiensten veel meer kerkgangers zijn dan voorheen. Zo bezien is dit geen geringe ‘bijvangst’ van de coronacrisis. De vraag is hoe dat zich zal gaan ontwikkelen als er aan de kerkgang helemaal geen beperkingen meer…

Fysieke kerkdiensten

Met ingang van zondag 5 juli gaan we een volgende fase in met het houden van ‘fysieke’ diensten. We nemen de corona regels in acht: de anderhalve meter, vragen naar klachten en vooralsnog een reserveringssysteem. De kerkenraad zou het fijn vinden als weer zoveel mogelijk gemeenteleden de diensten fysiek bijwonen! De stoelen staan klaar, op…

Fysieke kerkdiensten m.i.v. 5 juli

Met ingang van zondag 5 juli gaan we een volgende fase in met het houden van ‘fysieke’ diensten. Er is van overheidswege geen maximum meer aan het aantal aanwezigen. Wel moeten de corona regels in acht worden genomen. Het gaat dan om o.a. de anderhalve meter, triage vragen en een reserveringssysteem. Het doel van de…

Bazar2020

Opbrengst en loterij Bazar Open Hof 2020!

Zoals jullie weten hebben we door Covid 19 moeten besluiten om de Bazar dit jaar te laten vervallen. Desondanks, waren we begin dit jaar wel in volle voorbereiding voor de Bazar, zo zijn er drie inzamelavonden gehouden en zijn er voldoende gebruikte spullen ingeleverd om een Bazar te houden. Deze spullen hebben we opgeslagen en…

Corona en aanraken

Wat ik momenteel in het pastorale werk ervaar is een zekere verwarring. Velen weten niet precies waaraan ze zich moeten houden. Met dezelfde snelheid waarmee we in een lockdown zijn geraakt, lijken we daar nu weer uit te gaan komen. Volgende week zullen er op 1 juli weer versoepelingen worden aangekondigd.  Maar momenteel is het…

Verhalen vertellen

Als we als familie bij elkaar waren in het kleine bovenhuis in Rotterdam, vertelde mijn opa altijd verhalen. Mijn oma was de aangeefster, zij begon al te gniffelen zodat je wist dat er een clou aankwam. Wij deden niet anders dan lachen. Ook mijn vader werd een verhalenverteller, waar zijn kleinkinderen vaak van konden genieten. …