Predikant gezocht…

Onze wijkgemeente is op zoek naar een fulltime predikant. Hieronder is de volledige advertentietekst te vinden, het profiel van de predikant en het profiel van de wijkgemeente. Op dit moment is het beroepingsproces in volle gang. Klik hier voor de advertentietekst Klik hier voor het profiel van de predikant Klik hier voor het profiel van…

Gemeenteberaad profielschets nieuwe predikant en samenstelling beroepingscommissie

Vanmorgen is tijdens het gemeenteberaad het profiel van de nieuwe predikant besproken. Scriba Henk de Vries verzorgde de opening waarin hij inging op de diverse stappen die inmiddels genomen zijn zodat we als wijkgemeente aan de slag kunnen met het werven van een nieuwe predikant. Aan de ene kant zijn er formele stappen die we…

Uitnodiging Huiskameravond sectie 4

Gemeenteleden en andere belangstellenden van sectie 4 zijn van harte uitgenodigd voor onze huiskameravond op donderdag 25 april. Vanaf 19.45 staat de koffie en thee klaar bij Piet en Joke Rietdijk, Mozartlaan 6. Het thema van deze avond is: “een goed gesprek”. Aanmeldingen zijn van harte welkom via mail: h.i.vanbarneveld@gmail.com Met vriendelijke groet sectieteam IV

Rondje rond rivier de Rijn

Een rondje van 14 kilometer deze keer, inclusief een brug en een pont. We wandelen op zaterdag 13 april en vertrekken om 9.31 uur met de trein vanaf Maarssen Station richting Utrecht Centraal Station. We hoeven niet over te stappen. Aanmelden vooraf blijft gewenst in verband met de pauze. Als ik iemand vergeten ben uit…

Kerk-op-schoot Palmpasen

Zondag 14 april om 10.00 uur is er weer een kerk-op-schoot-dienst voor kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouders. Deze keer horen en beleven we samen met dominee Beer het verhaal van Palmpasen. Ook zingen we met elkaar bijpassende liedjes op bekende kindermelodieën. Janneke Roukema zal ons weer begeleidingen op de piano. Een week van…

Vespers 15, 16 en 17 april

In de Stille Week zullen er weer vespers worden gehouden. Deze zullen plaatsvinden op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in het koor van de Dorpskerk in Maarssen. De aanvang is 19.30 uur. Voor en na de vesper is het stil in de kerk. De samenkomsten zijn een bezinningsmoment in de week voorafgaande aan het hoogfeest van…

Profielschetsen nieuwe predikant en wijkgemeente

Zoals je weet is het definitief concept profiel van de nieuwe predikant klaar en zal dit aanstaande zondag 14 april van ongeveer 12:00 uur – 13:00 uur aansluitend aan het koffiedrinken worden besproken. Het profiel zal tijdens de bespreking worden uitgedeeld en er is gelegenheid om het door te lezen. Bram Schriever, die de wijkkerkenraad…

Van over het water

Een artikel wat ik een paar weken geleden heb uitgescheurd ligt nog steeds op mijn bureau: Eenzame zielen.Een miljoen Nederlanders zijn eenzaam. Ik kan het mij amper voorstellen. Terwijl ik ook weet hoeveel mensen er zitten te wachten op een beetje aandacht. Maar wat is eenzaamheid? Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Bedoelt is in het…

Fantastische opbrengst Bazar 2019!

Dankzij de inzet van heel veel mensen heeft de Bazar 2019 het fantastische netto bedrag van 18.138,40 opgebracht. De helft van de opbrengst ging naar goede doelen en de andere helft werd dankbaar ontvangen door onze wijkgemeente.

Afscheidsdienst dominee Jochem Stuiver in woord en beeld

In een feestelijke en soms emotionele dienst op zondag 17 maart jl. hebben we afscheid genomen van Dominee Jochem Stuiver als predikant van onze wijkgemeente. De dienst kreeg als thema mee “Alles uit de kast en compassie”. Muzikale medewerking was er door orgel en combo. Aansluitend aan de dienst was er een receptie. Raquel van…