Oproep noemen van namen leden beroepingscommissie

Naast dat wij elkaar een mooi, gezond en gezegend 2019 toewensen, zal 2019 ook in het teken staan van het vertrek van ds. Jochem Stuiver en het beroepen van een nieuwe predikant. Daarom roep ik u op de wijkkerkenraad te voorzien van namen van leden van onze wijkgemeente waarvan u denkt dat die geschikt zijn…

Kerstvieringen

Vier het Kerstfeest met ons mee! Je bent van harte welkom tijdens de Kerstnachtdienst en/of Kerstmorgenviering van de Ontmoetingskerk. Op KERSTNACHT is er een feestelijke kerstdienst in de Dorpskerk, Kerkweg 19 in Maarssen. Een avond waarop we bekende kerstliederen zullen zingen, willen luisteren naar het kerstevangelie uit Lucas 2 en ons laten betoveren door de…

Kerstgroet Bazarcommissie

Ook in 2019 wordt er weer Bazar gehouden (vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart), dus houdt deze data alvast vrij in uw agenda! Natuurlijk hopen we weer een beroep op u te mogen doen in het nieuwe jaar! Zoals jullie kunnen zien op de foto hebben we 2 nieuwe commissieleden mogen verwelkomen, Paula de…

Tarieven gebruik Open Hof voor uitvaarten + pastorale uitvaartzorg

Met ingang van 1 januari aanstaande zullen kostendekkende tarieven worden gehanteerd voor het houden van een uitvaartdienst in Kerkcentrum Open Hof. Ook eventuele pastorale zorg – die afhankelijk is van de praktische beschikbaarheid van onze predikanten – direct gerelateerd aan een uitvaartdienst (i.e. het voorbereiden en uitvoeren daarvan), worden in rekening gebracht. Er gelden aparte…

Uitgang Gaslaan uitsluitend nooduitgang!

De mensen op de achterste rijen in de Open Hof hebben het recent gemerkt: met een straffe oostenwind tocht het behoorlijk vanuit het gangetje achter in de kerk! Er zijn nieuwe tochtstrips bij de uitgang naar de Gaslaan geplaatst en ook is het mechanisme om de deur te sluiten nagekeken en verbeterd. Veelvuldig gebruik van…

Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank

Al een aantal jaren organiseert de Lionsclub Loosdrecht in de maand december een inzamelactie van DE waardepunten voor de voedselbank. Douwe Egberts verhoogt het aantal waardepunten en wisselt ze in voor pakken koffie, die aan de voedselbanken worden gedoneerd. De koffie wordt vervolgens wekelijks toegevoegd aan de voedselpakketten voor de ruim 100 gezinnen/mensen in de gemeente…

Kerk-op-schoot Kerst

Op zondag 16 december jl. hebben we samen met dominee beer het kerstfeest gevierd met de kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot) ouders. We zaten met elkaar in een grote kring en luisterden naar het kerstverhaal. We lazen over Maria en Jozef die op reis gingen op een ezeltje en over de…

Lichtjesmarkt groot suc6!

Op vrijdag 14 december was er voor de 1e keer een Lichtjesmarkt bij de Open Hof. Wat was het sfeervol en gezellig! Schitterende kerststukken waren er te koop, heerlijke erwtensoep van Slagerij Dorresteyn, broodje worst, gluhwein, warme chocolademelk en muziek door SDG Tienhoven!  En een fantastische opbrengst van €2900 netto!! Bedankt organisatie voor jullie inzet…