Laatste nieuws


Herdenken & Vieren Kies voor vrijheid: doe je mee?

Vrijheid lijkt vanzelfsprekend maar is dat niet. Vrijheid vergt keuzen maken, zodat jouw vrijheid niet ten koste van de mijne gaat. Ook nu is er alle reden om 75 jaar vrijheid te herdenken en vieren. De Raad van Kerken in Maarssen nodigt u en jou uit om op 4 mei vanaf 19.00u stil te staan…

Geroepen tot vrijheid

In de aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding praatte ik afgelopen najaar met een aantal oudere gemeenteleden over de bevrijding. Sommigen vertelden over de feesten toen; ‘We maakten een lange sliert en dansten over de straat’. Anderen vertelden dat het niet zoveel uitmaakte; ‘Wij hadden een grote tuin achter het huis daar leefden…

Bericht van de Raad van Kerken Maarssen

Mogelijkheid om kaarsjes aan te steken We kunnen ons voorstellen dat het fijn is om een plek te hebben om even stil te worden en een kaarsje aan te steken. In de Heilig Hart kerk, Breedstraat 3, 3603 BA Maarssen, is elke doordeweekse dag de dagkapel geopend van 10:00 tot 16.30 uur. Je bent van…

Digitaal koffiedrinken na de dienst

Elkaar ontmoeten en het koffiedrinken na de dienst wordt gemist. Komende zondag willen we voor de 1e keer digitaal koffiedrinken met elkaar. Na de dienst kan je naar de digitale Hofzaal gaan en dan kunnen we even praten. Je moet wel zelf voor de koffie / thee en koekjes zorgen ;-).  Hoe werkt het? Na…

Kansen door Corona voor Kroon en Kerk

Natuurlijk is het een ramp zonder weerga en een ‘oorlogssituatie’ zoals velen van ons nog niet hebben meegemaakt. Maar het kan geen kwaad om ook langzaam de winst te tellen; waarmee ik niet aan het vele persoonlijk lijden voorbij wil gaan. Integendeel.  Komende maandag is het Koningsdag. Ook koning Willem-Alexander zal zich zijn verjaardag anders…

Van over het water (slot)

Het blijft bijzonder om waar te nemen hoe allerlei organisaties wedijveren om goed te doen en om de beste te zijn; zo lijkt het wel. Ook de kerkelijke gemeenschappen laten zich op alle niveaus, landelijk, regionaal en plaatselijk, gelukkig niet onbetuigd. Een ramp is bij uitstek een gebeurtenis waarbij de diaconale kant van de kerken…

Leven in tijden van de coronacrisis

In een wekelijkse blog vertellen de dominees van de Ontmoetingskerk afwisselend over hun leven in de coronacrisis.  Intussen is thuisblijven het nieuwe normaal geworden. De meeste mensen hebben iemand gevonden die boodschappen voor ze doet, prachtig te horen wat er aan goeds in straten en buurten gebeurt. De kinderen in de straat spelen op vaste…

Gedicht Op slot…

Te midden van alle angst en zorgen rondom het Coronavirus, beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudiger levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen?…

Elkaar ontmoeten in de coronatijd

We leven met elkaar in een vreemde tijd. Intussen is deze situatie het nieuwe normaal geworden. Je stelt je erop in en waardeert je kleine en grote geluk wat meer. Of spanningen of zorgen beginnen juist zwaarder te wegen. We missen ook het contact met elkaar. Gelukkig gebeurt er veel in de zin van een…

Brief aan alle gemeenteleden

Pasen 2020 Anno Domini. Lieve gemeenteleden,  Ieder Paasfeest is een hoogtepunt voor de kerk. Dit Paasfeest zal eveneens een hoogtepunt worden. Velen hebben het gevoel in een soort ‘oorlogssituatie’ te leven. Alleen is de vijand nu onzichtbaar. We worden aan alle kanten gewaarschuwd voor een virus, waar we dan wel weet van hebben, maar geen…