De Ontmoetingskerk als veilige kerk

Zowel landelijk (de PKN) als plaatselijk (de Raad van kerken Maarssen) wordt belang gehecht aan het feit dat een kerk als vanzelfsprekend een veilige plek zou moeten zijn voor iedereen. Een plek waar mensen elkaar met respect behandelen en waar geen misbruik wordt gemaakt van machtsongelijkheid. 

Als Ontmoetingskerk willen we een veilige gemeente zijn voor onze leden. Een projectgroep bestaande uit kerkenraadsleden buigt zich momenteel over dit onderwerp. Als eerste stap hebben wij samen met de jeugd omgangsregels opgesteld (klik hier voor omgangsregels jeugd). Vergelijkbare regels hebben we opgesteld voor de volwassen gemeenteleden (klik hier voor omgangsregels volwassen gemeenteleden).

De komende tijd gaan we als projectgroep onderzoeken wat we nog meer kunnen doen om een veilige gemeente te zijn. Via de nieuwsbrief en Kerk op weg houden wij u op de hoogte.

Mocht u nog vragen hebben, spreek een van ons dan gerust aan.

De projectgroep: Wilma Ramaker, Myriam Verhoef, Ingrid Verlaan, Margot de Vries, Ingeborg van der Tweel 

Meer algemene  informatie kunt hier lezen.

Geplaatst in Nieuws.