Week van gebed voor eenheid van christenen  2024

De week van gebed voor eenheid van christenen is van 21 t/m 28 januari 2024. De viering is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso, een land in West-Afrika. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Dit thema is ontleend aan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). 

Dit is niet vanzelfsprekend in Burkina Faso. Het land lijdt onder terroristische aanslagen, waarvan christelijke kerken het doelwit zijn geweest. Priesters, predikanten en kerkelijk werkers zijn gedood tijdens vieringen en het lot van anderen, die ontvoerd zijn, is onbekend. Vanwege het terrorisme zijn de meeste kerken in het noorden, oosten en noordwesten van het land gesloten. In veel van deze gebieden is er geen openbare christelijke eredienst meer. 

Toch werken leiders van de christelijke, islamitische en traditionele religies aan duurzame oplossingen voor vrede, sociale cohesie en verzoening.

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met oecumenische vieringen. Deze zullen plaatsvinden op zondag 21 januari 2024

  • in de Kerk in Tienhoven om 10 uur. Voorgangers zijn ds Marijke Gehrels en Hans de Kruijff. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl  
  • in Maarssenbroek om 10 uur in de Verrijzeniskerk. Voorgangers zijn ds Ronald Blokland en Bob Smits. Het koor Moea verleent haar medewerking. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

In de week van 22 t/m 27 januari zullen ’s avonds gebedsbijeenkomsten gehouden worden. Kijk voor details op www.kerkpleinmaarssen.nl

Raad van Kerken Maarssen

Geplaatst in Nieuws.