Terugblik Tieners & Taart zondag 10 maart

Afgelopen zondag gingen we met 7 tieners verder met het onderwerp De Wet/ 10 Leefregels. We begonnen in 2 teams, waarbij we steeds een regel lazen en de teams aangaven: hoort deze regel in de 10 leefregels? Daarna doken we er dieper in d.m.v. stellingen zoals “Iedereen moet kunnen geloven wat hij wil”, “Ik denk dat God bestaat”, “Ik hou er niet van als mensen vloeken”. Er ontstonden leuke gesprekjes, waarbij tieners elkaar ook bevroegen waarom ze het er wel/niet mee eens waren.

In Mattheüs 22 lazen we wat Jezus als belangrijkste regel noemt: De Heer is God, hou van Hem én hou van de mensen om je heen evenveel als van jezelf. We bespraken met elkaar of we de 10 leefregels ook als liefdesbrief van God kunnen zien. In groepjes werkten de tieners dit uit, waarbij ze een groot hart tekenden en de 10 leefregels positief formuleerden alsof het een liefdesbrief was. Er ontstonden mooie harten, in zo’n wereld willen wij allemaal wel leven!

14 April is de volgende Tieners & Taart, we zoomen dan in op jaloezie én naastenliefde. 

Hartelijke groet van Wytske en Ineke

Geplaatst in Nieuws.