Terugblik Tieners & Taart 27 maart 

Zondag 27 maart jl. was er weer Tieners & Taart. Het thema deze keer was ‘Veiligheid en Respect’. 

Allereerst schreven de tieners op post-its welke gedachten zij hadden bij ‘veilig’ en ‘niet veilig’. Dit hingen zij bij elkaar op een flapover. Dit deden we hetzelfde m.b.t. ‘veilig in een groep’ en ‘niet veilig in een groep’. Over beide praatten we door met elkaar. Oekraïne kwam aan bod, maar ook veilig thuis voelen, veilig bij vrienden, etc. Vervolgens dacht iedereen na over: wat is voor mij respect? 

Daarna doken we met elkaar het internet op, op zoek naar ‘de gulden regel’. We vonden teksten als: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet. We lazen met elkaar Mattheus 7:12: “Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. Daar gaat het om in de wet en in de andere heilige boeken.” We keken met elkaar wat dit verband houdt met veiligheid en respect. 

Een mooi voorbeeld uit de Bijbel van twee mensen die elkaar vertrouwen en respect hebben voor elkaar, is het verhaal van David en Jonathan. Zij waren goede vrienden, maar David werd bedreigd door koning Saul, de vader van Jonathan. Samen bedachten ze een plan waarmee Jonathan aan David kon laten weten of hij veilig is of niet, zodat David eventueel op tijd kon vluchten. We lazen dit met elkaar in 1 Samuël 20. We onderzochten samen wat dit plan was, hoe we konden zien dat David en Jonathan respect hadden voor elkaar, elkaar vertrouwden en goede vrienden waren. We stonden stil bij het verband tussen vertrouwen en vriendschap en ook bij de wijze waarop wij zelf laten zien dat we respect hebben voor iemand en wanneer wij ons veilig en vertrouwd voelen. 

Het was een goede en gezellige ochtend met elkaar!

We zien elkaar alweer snel, zondag 10 april is de volgende Tieners & Taart. Omdat Margot dan zingt met Needed, is het deze keer met Kees en Ineke. Tot dan!

Hartelijke groet, Margot en Ineke

Geplaatst in Nieuws.