Eindrapportage Ds. Dick van Arkel

In de vergadering van de wijkkerkenraad van januari is het werk van interim predikant ds. Dick van Arkel geëvalueerd en de eindrapportage die ds. van Arkel heeft opgesteld besproken. Een groot  aantal punten uit de opdracht aan de interim predikant zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond. Adviezen zijn nagevolgd (zoals bijvoorbeeld de inzet van een ambulant predikant voor langere tijd) en een aantal punten zijn inmiddels ingezet (zoals het opstarten van het beroepingsproces). Een samenvatting van de eindrapportage leest u hier. Als u geïnteresseerd bent in de volledige rapportage kunt u die opvragen door een mail te sturen aan de scriba.

Geplaatst in Nieuws.