Aankondiging (Ontmoetingskerk, Verrijzenis kerk en Ark)

Datum: 12 Oktober 2023   

Tijd: 18:00

Locatie: in de Ark, Duivenkamp 844 in Maarssenbroek

BD06662_

Eerste gezamenlijke duurzame maaltijd. 

Vergroot je impact op een duurzame wereld en een toekomst voor iedereen! Lekker eten, voedzaam, gezellig en duurzaam. Samen komen, is samen eten, is de weg in de Bijbel.

Onverwachte ontmoetingen bij het eten zijn vaak inspirerend en belangrijk. Samen eten is misschien wel een van de belangrijkste momenten op de dag. Ook in de bijbel is samen eten een rode draad. Jezus die met zijn discipelen mensen ontmoet. 

Een toenemend aantal mensen wil de aarde in een goede staat overdragen aan toekomstige generaties. Duurzaam eten draagt daarbij net zoveel bij als duurzame energie. Voor een duurzame wereld heeft het eten dat we gebruiken ook een grote invloed. Om te leren hoe we dat ook voor ons dagelijks eten kunnen doen, organiseren we een gezamenlijke duurzame maaltijd. Er zijn enkele sprekers die zullen uitleggen dat een duurzame maaltijd ook lekker en voedzaam is. Uiteraard gaan we dat ook proeven en dus gezellig samen eten en is er volop gelegenheid nieuwe mensen te leren kennen. 

“Ter wille van de bescherming van onze mooie, zo aangetaste aarde zijn er in onze tijd gelukkig veel initiatieven en acties ter bevordering van duurzaamheid.“ (Jos van Os, pastor)

We willen met elkaar, met drie kerken (Ark, Verrijzeniskerk en Ontmoetingskerk) en de gemeenschap om ons heen in Maarssen samen eten en samen leren over duurzaam eten.

Mensen van hoop, geloof en liefde leven duurzaam…!

Namens het voorbereidingscomité, 

Douwe van der Wal

Opgave voor leden van de Ontmoetingskerk uiterlijk 8-10-2023 bij Gerhard Overdijkink tel. nr. 0649678023 of mailen diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl. Deelname is kosteloos, wel hopen wij op vrijwillige bijdragen. Vol=vol dus meldt u zsm aan.

Geplaatst in Nieuws.