Voorzitter voor de Raad van Kerken Maarssen gezocht

De Raad van Kerken Maarssen is een overlegorgaan en adviesraad van 8 christelijke kerken/gemeenschappen in Maarssen en Tienhoven. Elk van deze kerken/gemeenschappen is vertegenwoordigd in de Raad, die 2x per jaar vergadert.  Wat we van onze voorzitter vragen is: het voorbereiden en voorzitten van 2 vergaderingen per jaar en het voorzitten van het dagelijks bestuur (DB) ook ongeveer 2x maal per jaar. Daarnaast is de voorzitter aanspreekpunt voor de aangesloten kerken, de gemeente Stichtse Vecht, sociale partners en belangstellenden.  Het DB bestaat uit 4 leden van verschillende kerken; deze zijn boventallig, dus vertegenwoordigen geen specifieke kerk. 

Voelt u iets voor de oecumene in Maarssen en Tienhoven, lijkt het u goed om de christenen daar te vertegenwoordigen en leiding te geven aan de enthousiaste leden van het DB van de Raad van Kerken Maarssen? 

Wilt u meer weten over ons werk? Dan kunt u, vrijblijvend, contact opnemen met de vertegenwoordiger in de Raad van uw kerk/gemeenschap (Ingeborg van der Tweel, i.vandertweel@hetnet.nl ) of een berichtje sturen naar info@kerkpleinmaarssen.nl.

Geplaatst in Nieuws.