Terugblik Tieners & Taart zondag 14 januari

Afgelopen zondag was er Tieners & Taart, samen met de tieners van de Ark hadden we een groep van 11 gezellige tieners! Als thema hadden we geloofstwijfel, een thema dat onze tieners graag eens wilden bespreken.

We begonnen met allerlei stellingen over twijfel in het algemeen en twijfel over God en geloof. Daarna schreef iedereen voor zichzelf op: Waar twijfel jij weleens over in het geloof, hoe vind je dit, mag dit van jezelf?
 
Daarna luisterden we het nummer Schreeuwen naar de hemel van Matthijn Buwalda (https://www.youtube.com/watch?v=ofJuVqDKx-U), we bespraken welke twijfel we hoorden en of we dit herkennen. We vervolgden met het uitdelen van de geloofsbelijdenis op papier: streep door wat je niet gelooft en zet een vraagteken bij waar je over twijfelt.

Na een gesprek hierover doken we de Bijbel in. Op vier plekken in de ruimte lag een bijbeltekst. In kleine groepjes gingen de tieners langs iedere bijbeltekst en bespraken daar met elkaar: waar twijfelde de persoon over in dit bijbelstuk, herken je deze vragen, wat denk je dat God zou antwoorden op de twijfel-vragen? De bijbelteksten gingen o.a. over ‘ongelovige’ Tomas, Petrus lopend over het water, Jezus die aan het kruis uitriep waarom God Hem verlaten had.

Aan het einde vatten we de ochtend nog eens samen, de tieners noemden een woord of zin die met de ochtend te maken had. Eén tiener vatte het mooi samen: ik mag best wel twijfelen over waar God is, maar ik mag ook weten dat Hij er tóch is. Iedereen keek nog eens naar wat hij/zij in het begin had opgeschreven en kon dit aanvullen als er iets veranderd was.

De tieners kregen de opdracht om thuis aan hun ouders te vragen of zij weleens twijfel(d)en en hoe ze daarmee omgaan. We sloten af met het opschrijven van een persoonlijk gebedspunt, alle tieners hebben een briefje mee naar huis met een gebedspunt van een ander, hier bidden zij de komende week over. 

Een mooie ochtend weer samen!

Hartelijke groet van Wytske en Ineke

Geplaatst in Nieuws.