Terugblik diaconale zondag 6 februari jl.

Op de diaconale zondag 6 februari jl. is in de dienst ruimschoots aandacht besteed aan het diaconale werk, de dienst van de liefde. De projecten waaraan de diaconie en de ZWO in 2021 ondersteuning gaven werden genoemd.

 
Een vertegenwoordigster van Kinderfonds MAMAS heeft in deze dienst een boeiend verhaal verteld over hoe liefdevol de MAMAS zich ontfermen over kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. In deze dienst mochten wij namens u allen een bedrag van €1000,00 toezeggen plus de opbrengst van de collecte. 

De diaconie en de ZWO krijgen vele verzoeken en kunnen lang niet alles oppakken. Nood is er altijd en helaas in overvloed, zeker in deze pandemie. Veel dank voor uw steun (collectes, donaties, overschrijvingen en de actie kerkbalans): daarmee kunnen wij echt verschil maken!!

Duurzaamheid is het thema voor 2022 van de diaconie/ZWO. Uiteraard zal het geven van invulling aan dit thema – wat ook te maken heeft met goed rentmeesterschap over de aarde en gerechtigheid – niet alleen gestalte krijgen via het steunen van projecten. Wij zullen als diaconie/ZWO o.a. werken aan bewustzijn en mogelijke acties van en in onze kerkgemeenschap. U hoort er meer over!

Klik hier om meer te lezen over de projecten welke gesteund zijn in 2021.

Geplaatst in Nieuws.